V rámci výzvy H2020, která je hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období 2014-2020, se výzkumný tým Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně zapojí do mezinárodní spolupráce RIA...

 

Projekty

Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie. Primárně určeno pro budoucí studenty prvních ročníků.

Cílem kurzů je usnadnit start studia pro studenty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia.

How can we use Satellite Technologies to Improve Agriculture and Reduce Environmental  Impact? This is the motto of this presentation with special emphasis to promote the prize  announced  by  Europe’s  Global  Navigation  Satellite  System.  The  aim  of  the  prize  is  to  promote Europe’s Global Navigation Satellite System (GNSS) and Earth Observation (EO)  services in agriculture. 

Semináře

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) financuje v rámci programu Fellowships nadějné projekty s vysokým potenciálem rozvoje funkční zahraniční spolupráce. Je nám ctí oznámit, že Dr. Merlos Rodrigo z Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny uspěl v této kompetitivní soutěži.

Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a vzdělání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd. 

 

 

Chceš se profesně posunout dál?

Našli jste zalíbení v chemii, biochemii či biologii a jste absolventy magisterského studia? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu v doktorském studijním programu na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně!

 

Semináře