Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a vzdělání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd. 

 

 

Chceš se profesně posunout dál?

Našli jste zalíbení v chemii, biochemii či biologii a jste absolventy magisterského studia? Pak neváhejte a přihlaste se ke studiu v doktorském studijním programu na Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně!

 

Semináře

Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně, které uspěly v soutěži Brno Ph.D. talent, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Ústavu chemie a biochemie.

Máme tu čest Vám oznámit, že jsme získali nový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Poskytnutá finanční částka pokryje výdaje pro výzkumné záměry v předaplikační fázi (zvýšení potenciálu využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou).

Projekty

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017 a rozhodla o udělení grantů na podporu řešení. Mendelova univerzita v Brně uspěla v 5 projektech z nichž jeden náleží i našemu ústavu, a to v roli spoluřešitele.

Nejdl et al., Microchimica Acta, 2017

 

  • Formation of highly fluorescent nanocrystals in extremely low quantities
  • Detection of picogram amounts of nanoparticles
  • In-capillary nanoliter-volume reactor for nanoparticle formation

Publikace