• Domů > „Mám ráda jakékoliv životní výzvy“ Kristýna Doleželíková o program L’Oréal-UNESCO

„Mám ráda jakékoliv životní výzvy“ Kristýna Doleželíková o program L’Oréal-UNESCO

Již od roku 2006 se mohou vědkyně v České republice zapojit do talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Získaná finanční odměna podporuje vítězky v jejich kariéře, ať už v souvislosti s jejich výzkumem nebo s osobními či rodinnými povinnostmi. Laureátkám programu je navíc nabídnuta prezentace jejich práce v médiích. Zviditelněním a podporou vědkyň chce program inspirovat mladou generaci žen k volbě vědecké kariéry.

Na našem Ústavu je podpora mladých vědkyň jedním z velkých témat, kterému se již delší dobu věnujeme. A jsme moc rádi, že se kolegyně Ing. Kristýna Doleželíková, Ph.D., vedoucí Laboratoře mikrobiologie, programu L’Oréal-UNESCO účastnila. Kristýna postoupila mezi šestnáct úspěšných finalistek a nás zajímalo, co pro ni účast v soutěži znamenala.

Můžeš nám říct něco o tom, proč ses rozhodla do programu přihlásit?

Mám ráda jakékoliv životní výzvy, a proto jsem se do letošního 16. ročníku přihlásila zejména kvůli dalšímu posunutí svých hranic. Zároveň mne také zajímal názor externích oponentů na studii, kterou se mj. ve své vědecké kariéře zabývám.


S jakým tématem ses účastnila? Můžeš nám ho trochu přiblížit?

Tématem mojí přihlášky byl Vliv polutantů životního prostředí na vývoj a šíření antibiotické rezistence a bakteriální virulence. V této studii se zabýváme vlivem zemědělsky hojně používaného oxidu zinečnatého a jeho nanočásticové alternativy na modelovou bakterii Escherichia coli. Díky projektu IGRÁČEK, který jsme s doktorandy získali na jaře r. 2021, máme tuto studii částečně financovanou a hlavní pilíře této studie se momentálně realizují. Aktuálně pracujeme s genomickými, transkriptomickými a proteomickými daty, díky kterým odkrýváme mechanismy vzniku antibiotické rezistence a bakteriální virulence právě působením zmíněných forem zinku. Naše výzkumné aktivity se souběžně zabývají vlivem zinku na parasexuální aktivitu bakterií, což je schopnost přenosu genů rezistence mezi bakteriemi, šířením v prostředí a dopadem na zdraví člověka. Projekt také upozorňuje na výrazný podíl zemědělství na vznik a šíření bakteriální rezistence i v případě, že antibiotika byla v rámci EU vyřazena jako profylaktické léčivo již před více než 15lety.

Co všechno musela přihláška obsahovat a co tě při samotné soutěži čekalo?

Kromě návrhu projektu a životopisu, přihláška musí navíc obsahovat seznam publikací, motivační dopis, doporučení vedoucího aj. Po překvapivém zjištění, kdy jsem byla vybrána mezi šestnáct finalistek, mě čekala příprava osmi minutové prezentace své předložené práce na Akademii věd v Praze. Na základě této prezentace byly vybrány tři laureátky 16. ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice.

Jak vnímáš svoji účast v soutěži? Dala ti něco?

I přesto, že jsem se mezi třemi nejlepšími neumístila, beru tuto zkušenost jako pozitivní odezvu na to, že téma, kterým se já a můj tým ubíráme vyplňuje ve světe vědy a výzkumu prázdné místo. Díky projektu vnímám, že výstupy naší studie budou sloužit jako významná platforma pro sestavování politiky nakládání nejen s těžkými kovy, ale i dalšími reziduálními látkami kontaminující životní prostředí, které vstupují do trofického řetězce.

Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy.