Věda a výzkum

Strukturu Ústavu chemie a biochemie tvoří pět výzkumných skupin rozdělených na šestnáct laboratoří zaměřujících se na klíčové oblasti, jako jsou bioanalytická chemie, řasové a rostlinné biotechnologie a v neposlední řadě experimentální mikrobiální a živočišná biochemie a biologie. Výzkumné aktivity ústavu jsou tak rozděleny podle specializace do jednotlivých skupin a laboratoří, které spolu úzce spolupracují.

 

Výzkumné skupiny

 

Výzkumná skupina instrumentální analýzy a bioanalýzy

Výzkumná skupina biomarkerů a biosenzorů

Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Výzkumná skupina NanoBiotechnologí rostlin a mikrořas

 

 

Laboratoře