Laboratoř molekulární biologie

Laboratoř molekulární biologie soustředí svou výzkumnou činnost na studium molekulárních mechanismů podílejících se na patogenezi nádorových onemocnění a mechanismů zodpovědných za rozvoj chemorezistence nádorových buněk.

K hlavním výzkumným cílům laboratoře patří výzkum nádorově-specifických protein kinas. Zaměřujeme se na studium metabolismu vybraných inhibitorů tyrosin kinas, malých molekul, inhibujících aktivitu receptorových kinas, a jejich vliv na transfer down-stream signalů důležitých pro nádorovou buňku.

Laboratoř molekulární biologie

Dalším klíčovým tématem je skupina nízkomolekulárních proteinů schopných sekvestrovat kovy – metalothioneiny. Sekvestrace kovů a zhášení volných radikálů významně ovlivňuje efektivitu některých skupin cytostatik. Nové poznatky o roli vybraných sub/isoforem metalothioneinů tak mohou zefektivnit stávající léčbu nádorových onemocnění a usnadnit personalizaci léčby.

Laboratoř je zařízena odpovídající přístrojovou technikou – laminárními boxy, inkubátory s řízenou atmosférou, čítačem buněk, konfokálním laserovým skenovacím mikroskopem, průtokovým cytometrem, PCR cyklery, cDNA microarrayí a vybavením pro elektroforézu a western blotting. Pro funkční analýzy jsou využívány techniky stabilní či transientní editace genomu.


po photo

Ing. et Ing. Petr Michálek, Ph.D.

Vedoucí laboratoře molekulární biologie
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 274
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3016
E-mail:
Researcher ID: B-9180-2014
ORCID: 0000-0002-0121-0128


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

Publikace

 • MERLOS, M. A. R.; MICHALKOVA, H.; STRMISKA, V.; CASAR, B.; CRESPO, P.; DE LOS RIOS, V.; CASAL, J. I.; HADDAD, H.; GURAN, R.; ECKSCHLAGER, T.; POKORNA, P.; HEGER, Z.; ADAM, V. Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma. Sci. Rep.2021, vol. 11. p. 1-14. ISSN 2045-2322. IF 4.379
 • MERLOS, M. A. R.; CASAR, B.; MICHALKOVA, H.; JIMENEZ JIMENEZ, A. M.; HEGER, Z.; ADAM, V. Extending the applicability of In ovo and ex ovo chicken chorioallantoic membrane assays to study cytostatic activity in neuroblastoma cells. Front. Oncol., 2021, vol. 11. p. 1-10. ISSN 2234-943X. IF 6.244
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • SMIDOVA, V.; MICHALEK, P.; GOLIASOVA, Z.; ECKSCHLAGER, T.; HODEK, P.; ADAM, V.; HEGER, Z. Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors. Theranostics2021, vol. 11. p. 1546-1567. ISSN 1838-7640. IF 11.556
 • Tesarova, B.Dostalova, S.Smidova, V.Goliasova, Z.Skubalova, Z.Michalkova, H.; Hynek, D.; Michalek, P.; Polanska, H.; Vaculovicova, M.; Hacek, J.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Pires, A. S.; Neves, A. R. M.; Abrantes, A. M.; Rodrigues, T.; Matafome, P.; Botelho, M. F.; Teixeira, P.; Mendes, F.; Heger, Z.; Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Appl. Mater. Today, 2020, 18, art. no. 100501. DOI: 10.1016/j.apmt.2019.100501.

 • Michalkova, H.Skubalova, Z.; Sopha, H.; Strmiska, V.Tesarova, B.Dostalova, S.; Svec, P.; Hromadko, L.; Motola, M.; Macak, J. M.; Adam, V.; Heger, Z.; Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. J. Hazard. Mater. 2020, 388, art. no. 122054. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122054.

 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso-Flores, J.; Rodrigo, M. A. M.Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium-Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.

 • Buchtelova, H.Strmiska, V.Skubalova, Z.Dostalova, S.Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, art. no. 43. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7.

 • Smidova, V.Michalek, P.Goliasova, Z.; Eckschlager, T.; Hodek, P.; Adam, V.; Heger, Z.; Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors. Theranostics, 2021, 11(4), 1546-1567. DOI: 10.7150/thno.48662.

 • Strmiska, V.; Michalek, P.; Lackova, Z.; Guran, R.; Krizkova, S.; Vanickova, L.; Zitka, O.; Stiborova, M.; Eckschlager, T.; Klejdus, B.; Pacik, D.; Tvrdikova, E.; Keil, C.; Haase, H.; Adam, V.; Heger, Z.; Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis. Mol. Oncol. 2019, 13, 1002-1017. DOI: 10.1002/1878-0261.12439.
 • Skubalova, Z.; Michalkova, H.; Michalek, P.; Strmiska, V.; Guran, R.; Merlos, M. A. R.; Castkova, K.; Hynek, D.; Pekarik, V.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Prevalent anatase crystalline phase increases the cytotoxicity of biphasic titanium dioxide nanoparticles in mammalian cells. Colloid Surf. B-Biointerfaces 2019, 182, 1-10. DOI: 1.
 • Strmiska, V.; Michalek, P.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Adam, V.; Krizkova, S.; Heger, Z.; Prostate cancer-specific hallmarks of amino acids metabolism: Towards a paradigm of precision medicine. Biochim. Biophys. Acta-Rev. Cancer 2019, 1871, 248-258. DOI: 10.1016/j.bbcan.2019.01.001.
 • Tesarova, B.; Charousova, M.; Dostalova, S.; Bienko, A.; Kopel, P.; Kruszynski, R.; Hynek, D.; Michalek, P.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Adam, V.; Heger, Z.; Folic acid-mediated re-shuttling of ferritin receptor specificity towards a selective delivery of highly cytotoxic nickel(II) coordination compounds. Int. J. Biol. Macromol. 2019, 126, 1099-1111. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.128.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Jimenez Jimenez, A. M.; Adam, P.; Babula, P.; Heger, Z.; Adam, V.; Transcriptomic landscape of cisplatin-resistant neuroblastoma cells. Cells 2019, 8, 1-19. DOI: 10.3390/cells8030235.
 • Gumulec, J.; Raudenska, M.; Pacik, D.; Plevova, M.; Sorokac-Kubolkova, A.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Strmiska, V.; Zitka, O.; Heger, Z.; Adam, V.; Post- treatment urinary sarcosine as a predictor of recurrent relapses in patients with prostate cancer. Cancer Med. 2018, 7, 5411-5419. DOI: 10.1002/cam4.1767.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Richtera, L.; Krejcova, L.; Kalina, L.; Datta, R.; Svobodova, M.; Hynek, D.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection. Sens. Actuator B-Chem. 2018, 258, 295-303. DOI: 10.1016/j.snb.2017.11.074.
 • Pacik, D.; Plevova, M.; Urbanova, L.; Lackova, Z.; Strmiska, V.; Necas, A.; Heger, Z.; Adam, V.; Identification of sarcosine as a target molecule for the canine olfactory detection of prostate carcinoma. Sci. Rep. 2018, 8, 1-5. DOI: 10.1038/s41598-018-23072-4.
 • Buchtelova, H.; Strmiska, V.; Skubalova, Z.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, 1-14. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7.
 • Jelinkova, P.; Splichal, Z.; Jimenez Jimenez, A. M.; Haddad, Y.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Zitka, O.; Richtera, L.; Hegerova, D.; Heger, Z.; Moulick, A.; Adam, V.; Novel vancomycin–peptide conjugate as potent antibacterial agent against vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. Infect. Drug Resistance 2018, 2018, 1807. DOI: 10.2147/IDR.S160975.
 • Vrsanska, M.; Voberkova, S.; Jimenez Jimenez, A. M.; Strmiska, V.; Adam, V.; Preparation and optimisation of cross-linked enzyme aggregates using native isolate white rot fungi Trametes versicolor and Fomes fomentarius for the decolourisation of synthetic dyes. Int. J. Environ. Res. Pub. Health 2018, 15, 1-15. DOI: 10.3390/ijerph15010023.
 • Merlos, M. A. R.; Dostalova, S.; Buchtelova, H.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Vicha, A.; Jencova, P.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Comparative gene expression profiling of human metallothionein-3 up-regulation in neuroblastoma cells and its impact on susceptibility to cisplatin . OncoTarget 2018, 9, 4427-4439. DOI: 10.18632/oncotarget.23333.
 • Buchtelova, H.; Strmiska, V.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Kopel, P.; Hynek, D.; Richtera, L.; Adam, V.; Heger, Z.; pH-responsive hybrid organic–inorganic ruthenium nanoparticles for controlled release of doxorubicin. Part. Part. Syst. Charact. 2017, 34, 1-9. DOI: 10.1002/ppsc.201700289.
 • Buchtelova, H.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Strmiska, V.; Kopel, P.; Hynek, D.; Richtera, L.; Ridoskova, A.; Adam, P.; Kynicky, J.; Brtnicky, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Size-related cytotoxicological aspects of polyvinylpyrrolidone-capped platinum nanoparticles. Food Chem. Toxicol. 2017, 105, 337-346. DOI: 10.1016/j.fct.2017.04.043.
 • Cihalova, K.; Hegerova, D.; Jimenez Jimenez, A. M.; Milosavljevic, V.; Kudr, J.; Skalickova, S.; Hynek, D.; Kopel, P.; Vaculovicova, M.; Adam, V.; Antibody-free detection of infectious bacteria using quantum dots-based barcode assay. J. Pharm. Biomed. Anal. 2017, 134, 325-332. DOI: 10.1016/j.jpba.2016.10.025.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Merlos, M. A. R.; Milosavljevic, V.; Krizkova, S.; Kopel, P.; Heger, Z.; Adam, V.; Gold nanoparticles-modified nanomaghemite and quantum dots-based hybridization assay for detection of HPV. Sens. Actuator B-Chem. 2017, 240, 503. DOI: 10.1016/j.snb.2016.08.091.