Kontakty

Mendelova univerzita v Brně
Ústav chemie a biochemie
Agronomická fakulta – budova K
třída Generála Píky 1999/5
613 00 Brno, Černá Pole

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Akademický pracovník – profesor – Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor – Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu – Ústav chemie a biochemie (AF)
+420 545 133 350, +420 545 133 168
vojtech.adam@mendelu.cz

Gabriela Smejkalová

Sekretariát – Ústav chemie a biochemie (AF)
+420 545 133 275
gabriela.smejkalova@mendelu.cz