Aktuality

 • „Mám ráda jakékoliv životní výzvy“ Kristýna Doleželíková o program L’Oréal-UNESCO


  Již od roku 2006 se mohou vědkyně v České republice zapojit do talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Získaná finanční odměna podporuje vítězky v jejich kariéře, ať už v souvislosti s jejich výzkumem nebo s osobními či rodinnými povinnostmi. Laureátkám programu je navíc nabídnuta prezentace jejich práce v médiích. Zviditelněním…

 • O Ph.D. studiu, vědě, zahraniční stáži i kulturních rozdílech


  Ph.D. studium je jedno velké dobrodružství, během něhož navážete hromadu přátelství a nových spoluprací. Můžete hodně cestovat, jezdit na stáže a konference, a v neposlední řadě se věnovat výzkumu, který vás baví a dává vám smysl. Důkazem může být i náš student Soumajit Mukherjee, který do…

 • Přípravné kurzy chemie pro studenty MENDELU 2022


  Ústav chemie a biochemie MENDELU Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie. Primárně určeno pro budoucí studenty prvních ročníků. Cílem kurzů je usnadnit start studia pro studenty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia. Kurzy jsou zaměřeny…

 • ZÁHADA VZNIKU ŽIVOTA: Stěžejní roli sehrály kvantové tečky


  Jak vznikne život z neživé hmoty? Vědci simulovali procesy probíhající před čtyřmi miliardami let po dopadu asteroidu na Zem. Zjistili, že kvantové tečky uvolněné z těžkých kovů v asteroidech mohou v prostředí organických látek a při působení UV záření plnit funkci jednoduchých enzymů, klíčových pro fungování živých organismů. Výsledky…

 • Testujeme ekologičtější způsob čištění vody pomocí řas


  Ekologická, nízkonákladová a snadná na sestrojení. Tak vědci z Výzkumné skupiny NanoBioTechnologií rostlin a mikrořas popisují technologii pro čištění odpadních vod, která k odbourání nečistot využívá řasy, sinice, bakterie a další mikroorganismy. Systém se ve velkém měřítku využívá například v USA, podle vědců by ale mohl přinést nový…

 • Doktorand zkoumá využití nanočástic pro léčbu žloutenky


  Nový způsob léčby žloutenky typu B testuje Zdeněk Kratochvíl z Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny. Aktuálně vyvíjí speciální nanočástice, které v sobě nesou krátkou terapeutickou ribonukleovou kyselinu (siRNA). Hlavní výhodou zapojení nanotechnologií je možnost přesného cílení léčiva v těle. Do budoucna by se tak terapie mohla obejít…

 • Nanotechnologie napomáhají vyšší prosperitě


  Rozvojem nanotechnologií se lidstvo posouvá dál k všeobecné prosperitě. Vědci přesto musí být opatrní a vyhnout se chybám. Nanotechnologie řadu věcí usnadňují a dovedou cíleně působit například na bakterie. Na druhou stranu tato oblast zatím není dostatečně prozkoumaná. Musíme zmapovat jejich životní cyklus v biosféře, abychom si…

 • Z malého experimentu až na hranici vesmíru: Lukáš Mikša jako důkaz, že už na bakaláři jdou dokázat velké věci


  Lukáš Mikša je jedním z našich studentů bakalářského programu Molekulární biologie a biotechnologie. Už od počátku svého studia se na našem ústavu aktivně zapojuje do probíhajících projektů, vypomáhá v laboratořích, prezentuje s kolegy na vědeckých přednáškách a zajímá se o témata spojená s vesmírem. Původně ale Lukáš studium na…

 • Budoucnost patří nanotechnologiím


  Nanotechnologie patří k velkým výzvám českého průmyslu. Už nyní čeští vědci i firmy hrají v této oblasti prim. Někteří dokonce říkají, že Česká republika má velkou šanci světu v této oblasti něco nabídnout a zároveň transformovat současný průmysl na něco jiného, než jsou automobily, které tvoří páteř tuzemského…

 • Den kosmického průmyslu v Brně


  O založení Brno Space Clusteru a členství naší univerzity v tomto svazku firem a organizací zabývajících se problematikou kosmického výzkumu, využití družicových dat či kosmických technologií jsme vás už na webu našeho ústavu informovali. I když je naše univerzity členem Brno Space Clusteru teprve od srpna…

 • „Věda je analytická práce a je ji třeba popularizovat pro širší veřejnost“


  Náš kolega a student doktorského programu Chemie Zdeněk Kratochvíl je momentálně do Vánoc na zahraniční stáži, konkrétně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Salzburg v Rakousku. Tuto několikaměsíční zahraniční spolupráci se nakonec, i přes prvotní komplikace, podařilo naplnit a Zdeněk se tak s kolegy z rakouské univerzity může naplno věnovat…

 • Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně prověřil všechny zpochybněné články a komunikuje s redakcemi


  V Brně 11. listopadu 2021 – Vedoucí Ústavu chemie a biochemie prof. Vojtěch Adam spolu se svými spolupracovníky shromáždil původní podklady k částem článků, které byly v minulosti diskutovány na serveru Pubpeer. Shromážděná raw data pracovníci a externí spolupracovníci Ústavu chemie a biochemie připravili pro posouzení komisí, či…

 • Pozvánka na online přednášku Nanočástice v zemědělství


  Srdečně vás zveme na odborný online seminář s názvem Nanočástice v zemědělství, který se uskuteční v pátek 26. listopadu 2021 od 10:00. Přednášky se mimo jiné bude účastnit kolega Dalibor Húska s tématem Základní výzkum nanočástic u rostlin a kolegyně Zuzana Bytešníková s tématem Úskalí syntézy nanočástic. Online přednáška bude…

 • Náš ústav zaštiťuje stipendia od Federace evropských biochemických společností


  Federace evropských biochemických společností (FEBS) je jednou z největších evropských organizací pro podporu molekulárně biologických vědeckých oblastí. Mimo jiné také zařizuje program finanční podpory pro mladé vědce a studenty členských států, kteří díky tomu mohou absolvovat pobyt na zahraničních pracovištích za účelem vědecké spolupráce nebo možnosti…

 • Možnosti života nejen ve Sluneční soustavě – 4 Pokoje Brno


  Serious Topic + Fun Serious Fun Náš ústav se mimo své vědecké aktivity také snaží aktivně zapojovat do popularizačně-naučných akcí a přednášek. Jedna taková přednáška se konala v brněnském baru 4 Pokoje, a to 5.10. v rámci spolupráce s organizacemi Science Party a Science Café Praha. Tyto přednášky mají…

 • Vědci za pomoci stratosféry hledají potravu pro astronauty


  Až na samotné hranici vesmíru testovali vědci z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně mikrořasy a bakterie. Svůj výzkum využijí například v kosmickém průmyslu. Díky právě provedeným testům budou mimo jiné sledovat, jakým způsobem ovlivní extrémní podmínky životaschopnost mikrořas a jejich rozmnožování. Do stratosféry vyslali začátkem…

 • Vojtěch Adam jako budoucí rektor Mendelovy univerzity v Brně


  Novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně bude od příštího roku náš vedoucí Vojtěch Adam. Zvolil ho akademický senát v pondělí 18.10.2021 v odpoledních hodinách. Samotné volbě předcházelo představování kandidátů a následná debata. Kandidáti odpovídali na otázky publika a vyjadřovali se k otázkám budoucího fungování univerzity. Vojta začal svůj patnáctiminutový…

 • Pozvánka na workshop Společně na hranici vesmíru


  Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity, Mendelovou univerzitou v Brně a dalšími partnery pořádá přeshraniční workshop pro spolupracovníky a zájemce o problematiku experimentů ve stratosféře, letů do stratosféry a rozvoj přeshraniční spolupráce. Akce je určena nejen členům projektových týmů z obou stran hranice,…

 • Chceme se aktivně podílet na tvorbě české kosmické strategie, říká vedoucí nové laboratoře pro vesmírný výzkum


  Propojit zemědělství a vesmírný výzkum se nově snaží tým vědců z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci založili Laboratoř Space Agri Technologies, která se zabývá například vývojem pokročilých technologií pro pěstování rostlin a mikrořas v extrémních podmínkách včetně těch kosmických. Aktuálně vědce čekají dva lety do stratosféry,…

 • Budoucnost v diagnostice patří biosenzorům, jsou ale nákladné na vývoj


  Budoucností diagnostiky onemocnění jsou elektrochemické biosenzory. Mají perspektivu všude tam, kde se hodí přenosnost zařízení a pracuje se s kapalným vzorkem. Příkladem využití jsou nejen infekční onemocnění jako COVID-19, ale i analýza vod, potravinářství a podobně. V humánní diagnostice může tato forma detekce v budoucnu násobně zvyšovat komfort…

 • Krok vpřed v kosmickém průmyslu – Mendelova univerzita součástí Brno Space Cluster


  Kosmický průmysl vždy tvořil a tvoří i dnes špičku průmyslu a v České republice tomu není jinak. Už za dob Československa se nespočet našich vědců a techniků podílelo na nejrůznějších vesmírných misích a celá řada kosmických sond a družic byla či je vybavena československými/českými přístroji. Jsme…

 • Od lovce divoké zvěře po astrofyzika, aneb „člověk by se měl učit celý život“ – Libor Lenža poodhalil svoje zájmy, cíle i přání


  Díky třetímu dílu podcastu (Ne)Vědkyně, který vznikl na našem Ústavu za účelem popularizace vědy a našich vědců se můžeme společně seznámit s dalším našim kolegou, Liborem Lenžou. Libor je člověkem mnoha zaměstnání, zájmů a cílů. Spolupracuje na mnoha významných projektech, věnuje se studentům, přednáší pro děti…

 • Přípravné kurzy chemie


  Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie, které jsou primárně určeny pro budoucí studenty prvních ročníků bakalářského studia. Cílem těchto kurzů je usnadnit start studia pro ty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia. Kurzy jsou zaměřeny…

 • Takzvaný „UV otisk prstu“ přináší nečekané možnosti nejen kriminalistům


  Vědci z našeho Ústavu umí rozeznat podle fluorescenčního záznamu na první pohled stejné vzorky potravin či léčiv. Díky tomu poznají, zda například při výrobě džusu nedošlo ke změně technologického postupu, odhalí pančování vína nebo původ drog. Výsledky jejich výzkumu mohou proto v budoucnu pomoci také kriminalistům. Tento nový postup má před sebou…

 • Zuzka Bytešníková o probíhající stáži v  Rakousku a jejím výzkumu znečištění vodního prostředí


  Zuzka, vedoucí Laboratoře syntézy a charakterizace nanomateriálů na našem Ústavu je nyní na šestiměsíční stáži v rakouské Kremži (Krems an der Donau), konkrétně na univerzitě Danube University Krems. Jak se jí tam líbí a na čem momentálně pracuje?  Za jakým účelem (projektem) jsi na stáž odjela? Na čem aktuálně pracujete?  S kolegy z Danube University Krems má naše skupina Interreg projekt zaměřený na…

 • Zinek způsobuje rezistenci k antibiotikům, naši vědci hledají řešení 


  Zemědělci už více než dekádu používají zinek v chovech hospodářských zvířat jako náhradu antibiotik v roli stimulátorů růstu a profylaktického léčiva. Zinek slouží jako prevence vzniku a šíření průjmu mezi selaty odstavenými od prasnice. Opakovaná zátěž zinkem ale může vyvolat rezistenci k antibiotikům a šíření genů této rezistence…

 • „Věda by se měla dělat hlavně pro radost, pak teprve to má smysl a výsledky“ Vojtěch Adam


  Hostem našeho druhého dílu podcastu (Ne)Vědkyně je sám vedoucí našeho Ústavu Vojtěch Adam. Vojta je celoživotním snílkem, a my jsme vděčni, že si většinu svých snů plní právě u nás. V roce 2018 získal prestižní ERC grant, a tím dostal možnost uskutečnit jeden z jeho velkých snů,…

 • O vydaném článku, stáži v Rakousku i pracovních příležitostech v České republice očima zahraničního postdoktoranda


  Kolega Miguel Ángel Merlos Rodrigo, MSc., Ph.D. v březnu letošního roku úspěšně publikovat článek Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma, ve kterém zkoumá dopad regulace tohoto proteinu v nádorových buňkách a mechanismy, které jsou základem rezistence na cisplatinu, což je účinná látka pro léčbu řady druhů…

 • „Resistence vůči antibiotikům je stále větší, nestíháme vyrábět nové léky“


  Prvním oficiálním hostem nového podcastu (Ne)Vědkyně je Ladislav Sivák, vedoucí Laboratoře nádorové biologie a imunologie Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Ladislav svou kariéru zasvětil oboru Imunologie, ve své laboratoři se zabývá hlavně léčbou nádorových onemocnění pomocí nanočástic a vzrůstající resistencí na antibiotika. Byl to však vždy jeho sen? A co je…

 • „Nejcennější je synergická práce, na letech do stratosféry spolupracujeme již léta“


  Projekt založený na pokusech vynesených balónem do stratosféry se může stát odrazovým můstkem k mnohem smělejším vědeckým počinům. „Budujeme zázemí pro větší a vzdálenější cíle, jaké představují nízká oběžná dráha, vesmírná stanice nebo planeta Mars,“ je přesvědčen Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu…

 • Dva studentské týmy z ústavu vyhrály prestižní granty MENDELU


  Mendelova univerzita v Brně tento rok poprvé vyhlásila Studentskou grantovou soutěž „Igráček“, jejímž primárním cílem je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem v rámci doktorského studia za dvouleté finanční podpory projektů. Řešitelem studentského grantu je nejen student doktorského studijního programu, ale i jeho tým, jehož součástí jsou i mentoři z řad akademických pracovníků. Jedná se o velmi prestižní grant,…

 • Letošní Dny elektronové mikroskopie připomínají 70 let od sestrojení prvního přístroje


  Letošní Dny elektronové mikroskopie připomínají 70 let od sestrojení prvního přístroje Dny elektronové mikroskopie zvou již popáté do nanosvěta, a to v termínu od 14. do 18. dubna. Letos si zájemci užijí program především online, nebudou ale chybět ani venkovní aktivity. Akce, kterou spolupořádá brněnský magistrát, nabídne online…

 • Můj výzkum byl zaměřen na přípravu biosenzoru na detekci metylované DNA


  Jedním ze studentských úspěchů tohoto roku je udělení zvláštní ceny poroty studentce Elišce Birgusové za účast o Cenu Karla Štulíka 2021, která se uděluje za studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR a SR. Eliška toto ocenění získala…

 • Mezinárodní den žen ve vědě se letos slaví již po šesté


  I letos bude 11. únor patřit Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě. Svátek, jehož datum stanovilo Valné shromáždění Organizace spojených národů již v roce 2015, má upozornit především na genderové nerovnosti. Role žen a dívek je i ve vědě důležitá a celosvětový svátek má napomoci globálnímu…

 • Nový postřik ochrání rostliny před bakteriemi


  Ve spolupráci s vědci z Ústavu zelinářství a květinářství MENDELU jsme vyvinuli speciální postřik, který ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Přípravky tohoto typu nejsou na trhu prakticky k dispozici, a pokud už jsou, tak je jejich účinnost násobně menší. Univerzita si bude postřik patentovat, v jednání je i komerční…

 • Naši studenti uspěli v soutěži Brno PhD Talent


  Studenti MENDELU Marcela Vlčnovská a Zdeněk Kratochvíl se umístili mezi pětadvacítkou nejlepších brněnských doktorandů v soutěži Brno PhD Talent 2020. Každý z nich tak získal stipendium 300 tisíc korun pro svůj vědecký výzkum, který se u obou vítězů shodně zaměřuje na nanočástice. „Vytváříme unikátní nanočástice, které budou…

 • Považujeme si toho, že jsme mostem mezi živými a neživými vědami, říká nový vedoucí výzkumné skupiny Vojtěch Adam


  Novým vedoucím výzkumné skupiny Chytré nanonástroje na CEITEC VUT se v září stal profesor Vojtěch Adam. Vedoucí Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně a držitel prestižního ERC grantu plánuje zachovat dosavadní multidisciplinárnost skupiny a podporovat využití materiálových věd v řešení biologických, biochemických a chemických problémů. Kromě…

 • Zemřel prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.


  S lítosti oznamujeme, že dne 1. září 2020 zemřel ve věku 62 let pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., náš kolega, přítel a vedoucí Laboratoře metabolomiky sekundárních metabolitů. Za svojí dlouhodobou výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd byl oceněn v roce…

 • Nadané děti si zkusily práci v našich laboratořích


  Poslední srpnový víkend navštívila náš ústav skupina dětí ve věku 10-13 let se svými rodiči. Jednalo se o členy Klubu nadaných dětí Hvězdárny Valašské Meziříčí při Dětské Mense ČR. Po celoroční práci a vzdělávacích programech z různých oborů se na závěr školního roku přijeli seznámit s prací…

 • Přípravné kurzy chemie 2020


  Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie, které jsou primárně určeny pro budoucí studenty prvních ročníků bakalářského studia. Cílem těchto kurzů je usnadnit start studia pro ty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia. Kurzy jsou zaměřeny…

 • CRISPR – Evoluce v našich rukách


  „Dobré odpoledne milé dámy a milí pánové, dovolte mi Vás na pár minut dnes provést světem fantastické vědy…“ Přesně takhle začíná svůj proslov na TEDxPrague vedoucí našeho Ústavu Vojtěch Adam. Představuje zde technologii CRISPR a odhaluje nám šokující pravdu ohledně modifikací DNA. Lze evoluci změnit v revoluci? A…

 • O spojení genové terapie s nanomateriály a zkušenostech v soutěži Brno Ph.D. Talent povídá naše kolegyně Alžběta Ressnerová


                            Naše kolegyně Alžběta Ressnerová se na podzim účastnila soutěže Brno Ph.D. Talent, kde se umístila mezi 25. výherci, kteří od města Brna dostanou speciální stipendium na tři roky. Alžbětin projekt se zabývá využitím…

 • Příprava rekonstrukce objektu Ústavu chemie a biochemie úspěšně pokračuje


  Již několik let je různou intenzitou připravován klíčový investiční projekt na komplexní modernizaci a rozšíření objektu D v areálu Mendelovy univerzity v Brně, ve které sídlí náš ústav. Samotný objekt je jedním z nejstarších v rámci univerzity a prodělal po dobu své existence několik menších a minimálně dvě větší…

 • Významné zlepšení podmínek pro výzkum i výuku


  Provoz Ústavu chemie a biochemie byl na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 do značné míry omezen, jelikož byly realizovány plánované a nezbytné rekonstrukce tří laboratoří. Důvody rekonstrukce byly v zásadě dva. Ten první byl havarijní stav, který prakticky znemožňoval provoz jedné z laboratoří a druhý…

 • Jak mi pomohla stáž na Harvardu


  Mezi laureáty letošní Ceny rektora MENDELU patří i náš kolega Vladislav  Strmiska, který se v doktorském studiu zabývá metabolismem aminokyseliny sarkosin. Má za sebou už řadu úspěchů a jako svůj budoucí vědecký cíl vidí prolomení rezistence nádorových buněk vůči už používaným léčivům. Máte čerstvě za sebou…

 • Vědci z Ústavu chemie a biochemie obdrželi univerzitní ocenění


  Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Byli mezi nimi i naši dva kolegové – vedoucí Laboratoře metabolomiky a epigenetiky rostlin Dalibor Húska a člen Laboratoře molekulární biologie Vladislav Strmiska. Letošní prestižní ocenění je o to vzácnější,…

 • Mezi Zemí a vesmírem


  Ve dnech 11. -12. prosince 2019 pořádá Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) dvoudenní seminář s názvem Mezi Zemí a vesmírem. Seminář je určen zejména studentům pedagogickým pracovníkům, ale také zástupcům univerzit, malých a středních firem a dalším zájemcům. Srdečně Vás…

 • Začínala u kontaminovaných ryb. Nyní zkoumá těžké kovy v Belgii


  Málokdo by asi tipoval, že se dá v rámci studia na Ústavu chemie a biochemie zúčastnit expedice do Severního moře na výzkumné lodi. Naší studentce z Laboratoře prvkové a speciační analýzy Vendule Smolíkové se to ovšem v rámci tříměsíční stáže na belgické Vrije Universiteit Brussel povedlo. Připojila se…

 • Analýza vzorků do kapsy


  Na počátku bylo světlo. UV záření, abychom byli přesnější. A právě díky němu dokážou brněnští chemici rozlišit třeba mezi stovkami vzorků různých vín. A chtějí, aby toho byl schopen každý. Stejně jako u objevu penicilinu, i v případě aktuálního projektu vědců z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy…

 • Odpadní vody bez karcinogenů? Brněnský Ústav chemie a biochemie vyvíjí metody, jak toho docílit


  Azobarviva. Nejpočetnější a nejdůležitějších skupina organických barviv. Ačkoliv u řady z nich byla prokázána karcinogenita, případně způsobuje kopřivky či alergie, nadále se jimi barví vše od textilu přes plasty až po papír. Ročně se jich na světě spotřebuje přes 70 000 tun, z toho valná část v Číně. Okolo…

 • Podílíme se na záchraně milion let starého lesa


  Unikátní rostlinné druhy, které se už nikde jinde na naší planetě nevyskytují. Právě tím se pyšní ostrov Sokotra, nalézající se v blízkosti Afrického rohu, 350 kilometrů jihovýchodně od Arabského poloostrova. Tím nejcennějším, co se zde pro vědce nachází, je stromový Dračinec rumělkový, známý pro svou rudou…

 • Zmrzlina pro malé, mikroskop pro velké. Noc vědců nabídla pro každého něco


  Přelom září a října patří už tradičně celorepublikové populárně-naučné akci Noci vědců. Letos se brány univerzit, výzkumných ústavů a laboratoří otevřely 27. září. Veřejnost tak měla možnost se seznámit s prací vědců a připomenout si jejich důležitost pro společnost. Brněnský Ústav chemie a biochemie samozřejmě nemohl chybět. Obzvláště,…

 • Poslední z řady workshopů – CHEMIE A NANOTECHNOLOGIE – jednoduché i náročnější experimenty


  Dne 12. října 2019 od 9:30 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brně ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) poslední workshop určený zájemcům o problematiku přípravy experimentů pro stratosférické lety či družice, tentokrát v podmínkách laboratoře. Poslední ze tří specializovaných jednodenních workshopů…

 • Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie


  Dne 28. září 2019 od 10:00 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) druhý workshop určený zájemcům o problematiku přípravy experimentů pro stratosférické lety či družice, výzkum vysoké atmosféry a kosmického prostoru. Srdečně Vás zveme na jednodenní workshop…

 • Zajímavý workshop – Příprava experimentů na sondážních balónech a družicích


  Dne 7. září 2019 od 10:00 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brně ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) první workshop určený zájemcům o problematiku přípravy experimentů pro stratosférické lety či družice. První ze tří specializovaných jednodenních workshopů určených studentům vyšších ročníků středních škol, škol…

 • Výzkum v rámci projektu SOMOPRO spěje ke zdárnému konci


  Hmotnostní spektrometrie, elektrochemie nebo značení protilátek nanočásticemi. Všechny tyto metody používá ve svém výzkumu vědecká pracovnice Ústavu chemie a biochemie Ing. Lucie Pompeiano Vaníčková, Ph.D. Výsledkem jejího projektu s názvem Metalothionein jako prognostický marker karcinomu kůže by mělo být vytvoření prostorového zobrazení tohoto proteinu v nádorové tkáni,…

 • Vydařená konference Od stratosféry na oběžnou dráhu a zpět


                              Ústav chemie a biochemie společně se slovenskou organizací SOSA uspořádal jednodenní konferenci věnovanou problematice stratosférických letů, využití těchto technologií pro komerční i výzkumné záměry.   Tak trochu netradiční konference v areálu Mendelovy…

 • Konference Od stratosféry na oběžnou dráhu a zpět


  Dne 25. července 2019 od 10:30 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brně ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) společnou konferenci.   VÝZKUM | INOVACE | APLIKACE OD STRATOSFÉRY NA OBĚŽNOU DRÁHU A ZPĚT Konference se koná v konferenčních prostorách budovy M v areálu…

 • Úspěch našich studentek nanomedicíny


  Ústav chemie a biochemie se může pochlubit dalším úspěchem našich mladých vědkyň. Z několika desítek diplomových prací přihlášených do soutěže společnosti Contripro uspěly rovnou dvě od našich studentek z laboratoře nanomedicíny. Kateřina Krausová získala 1. místo v kategorii Polymery za práci s názvem “Studium mechanismů disociace a reasociace feritinových proteinových…

 • Ústav hostil španělské odborníky


    V pondělí 13. května jsme měli tu čest na Mendelově univerzitě přivítat dva význačné španělské odborníky. Na mezinárodní konferenci Proteomics from discovery to function se o své zkušenosti podělili Dr. José A. Gavira z The Andalusian Earth Sciences Institute a Dr. J. Ignacio Casal z madridského Center for…

 • Doktorandka ústavu Jaroslava Bezděková uspěla na mezinárodním sympoziu


  Ústav chemie a biochemie se může pochlubit dalším významným úspěchem. Doktorandka z Výzkumné skupiny bioanalýzy a genového inženýrství Jaroslava Bezděková uspěla na mezinárodním sympoziu o senzorech ve vědě, které se uskutečnilo v polovině května v italské Neapoli. Kromě přednášek zaměřených například na využití biosenzorů nebo chemických a optických senzorů v medicíně, enviromentalistice či v potravinářství…

 • Přípravné kurzy chemie pro studenty MENDELU


  Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie. Primárně určeno pro budoucí studenty prvních ročníků. Cílem kurzů je usnadnit start studia pro studenty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia. Kurzy jsou zaměřeny na  zopakování  základních  pojmů, zákonitostí,…

 • Na Ústavu přednášel odborník na biosenzory


  Koncem května měli studenti a zaměstnanci Ústavu chemie a biochemie ojedinělou možnost seznámit se s nejnovějšími objevy na poli elektrochemických biosenzorů. S přednáškou na téma Electrochemical Biosensors for Medical and Environmental Applications k nám zavítal Dr. PedroEstrela, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu elektronického a elektrického inženýrství na Univerzitě v Bath ve Velké Británii. Dr Estrela je rovněžvedoucím nově založeného Centra pro biosenzory, bioelektroniku a biozařízení. Mimo jiné se významně podílí…

 • Úspěch v kompetitivní soutěži EMBO Fellowship


  Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) financuje v rámci programu Fellowships nadějné projekty s vysokým potenciálem rozvoje funkční zahraniční spolupráce. Je nám ctí oznámit, že Dr. Merlos Rodrigo z Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny uspěl v této kompetitivní soutěži. Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) financuje v rámci programu…

 • Úspěch vědců v rámci výzvy H2020


  V rámci výzvy H2020, která je hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období 2014-2020, se výzkumný tým Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně zapojí do mezinárodní spolupráce RIA… …(research innovationaction). Tým kolem vedoucí Výzkumné skupiny bioanalýzy a genového inženýrství…

 • Konference: Proteomics from Discovery to Function


  The 13th of May (Monday), MENDEL UNIVERSITY IN BRNO (Czech Republic) in collaboration with SPANISH EMBASSY IN CZECH REPUBLIC has the pleasure of inviting you to the conference on PROTEOMICS FROM DISCOVERY TO FUNCTION. We will have the honour of listening to two prestigious Spanish scientists, Dr J. I. Casal and Dr. J.A. Gavira, who are experts…

 • Bronzová medaile za dlouhodobou spolupráci


  Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a vzdělání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd.

 • Dva úspěchy v soutěži Brno Ph.D. talent


  Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně, které uspěly v soutěži Brno Ph.D. talent, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Ústavu chemie a biochemie. Tématem vědecké práce Markéty Charousové je…

0

Vedených závěrečných prací

0

Publikovaných prací
(2000 - 2021)

0

Národních
a mezinárodních projektů

0

m² laboratoří

Studujte na Ústavu chemie a biochemie


Náš Ústav nabízí bakalářský a magisterský studijní program zaměřený na Molekulární biologii a biotechnologii a doktorský program s širokým zaměřením v oblasti chemie, od syntézy nanomateriálů až po studium procesů probíhajících v buňkách. Život na Ústavu chemie a biochemie není jen o studiu.

Sledujte aktivity Ústavu chemie a biochemie na sociálních sítích.