Magisterské studium

Molekulární biologie a biotechnologie

Víme, že kvalitní vzdělání není jenom diplom.

Z bakaláře máš pevné základy a teď je na čase začít něco budovat. Získáš komplexní pohled na procesy probíhající v rostlinném či živočišném organismu, zvládneš aplikovat poznatky v praxi a řešit experimentální úkoly. Staň se uznávanou kapacitou v oboru. 

V rámci magisterského studia máš na výběr dvě specializace – Molekulární biologie a biotechnologie rostlin a Molekulární biologie a biotechnologie živočichů. V obou případech tě může lákat technologie CRISPR, kterou si osvojíš ještě do větší hloubky.

Během studia se zaměříme na aplikovanou genetiku a molekulární biologii mikroorganismů, rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím. Velkou pozornost budeme věnovat praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky a dovedností včetně moderních metod studia a editace genomu.

Rovnou do práce

Získáš odborné kvality a můžeš hned naskočit do profesionální laboratoře.

Úzká specializace

Studuješ to, co tě zajímá. Zdokonaluješ se v tom, co tě baví.

Průlomové diplomky

Žádné opakování a citování již mnohokráte objeveného, naopak druzí možná budou jednou citovat tebe.

 

Co z tebe může být?

Můžete se tak uplatnit ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, genových bankách, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie.

Vybavíme tě vědomostmi a schopnostmi, které ti umožní efektivní vedení pracovního kolektivu.

 

Chci podat přihlášku

 

Molekulární biologie a biotechnologie rostlin

Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin

 

Tahle cesta povede k uplatnění zejména v potravinářství, zemědělství či v péči o životní prostředí.
Staneš se prakticky zaměřeným inženýrem, který má technický a biologický přehled v oblasti
molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie a genetiky. 

Specializace se zaměřuje na procesy probíhající v rostlinném organismu od molekulární
a buněčné úrovně po celistvý organismus. Velkou pozornost přitom věnujeme praktickému
ovládání nejmodernější laboratorní techniky. 

 

 

Molekulární biologie a biotechnologie živočichů

 

Po absolvování můžeš zamířit do zdravotnictví, všech typů vědecko-výzkumných ústavů,
specializovaných klinických laboratoří, genových bank, laboratoří státní správy i laboratoří molekulární
biologie, biochemie a mikrobiologie. Můžeš se věnovat základnímu i aplikovanému výzkumu
v zemědělství a biotechnologii, působit v šlechtitelství, potravinářském či farmaceutickém průmyslu.

Tato specializace poskytuje metodologické a technologické vzdělání v oblasti
molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie a genetiky
živočišných organismů. Důraz opět klademe na praktické ovládání nejmodernější laboratorní techniky.

 

 

 

Lenka Svobodová

„Vždycky jsem se chtěla stát členem výzkumného týmu, který může objevit něco, co změní svět a posune vědu o kus dál. Teď jsem jednou nohou jeho součástí. Splnil se mi sen, ve kterém chci pokračovat a jen se zdokonalovat. Ideálně už v průběhu studia, získat praxi a jednoho dne se třeba řadit mezi kapacity typu pana Vojtěcha Adama.

Lenka je studentka a ambasadorka oboru Molekulární biologie a biotechnologie. Ve svém výzkumu se zabývá léčbou rakoviny.

Máš nějaké otázky ohledně studia? 
Zajímá tě jaký je život na MENDELU? Jestli jsou zkoušky a studium na náročné? Nebo jestli tě opravdu něco naučíme, pustíme tě do laboratoře a budeš mít tak dostatek praxe pro tvoje budoucí zaměstnání?

V tom případě je ti Lenča plně k dispozici. Můžeš jí napsat sem @lenny.cka, a nebo třeba sem .

 

Navážeš zajímavou spolupráci a poznáš, jak to chodí v praxi

Onkologie, veterinární medicína nebo rostlinolékařství? Zažij Molekulární biologii v praxi. Při svém studiu budeš mít možnost navštívit firmy jako jsou BioVendor, TestLine nebo GeneProof. Navážeš spolupráci a získáš tak nepostradatelné kontakty pro své budoucí zaměstnání.

 

Praktické informace:

Magisterské studium trvá standardně dva roky a je zakončené státní závěrečnou zkouškou. Pokud úspěšně absolvuješ, můžeš pokračovat v doktorském studiu a získat titul Ph.D.

 

Podmínky přijetí

Co absolvováním získáš?

  • komplexní pohled na procesy probíhající v rostlinném či živočišném organismu (na úrovních molekul, buněk, tkání/pletiv a celých organismů)
  • aktuální znalosti genetických mechanismů na molekulární a buněčné úrovni a schopnosti jejich uplatnění v moderních biotechnologiích u rostlin, mikroorganismů a živočichů
  •  znalosti a dovednosti z oblasti výzkumu rostlinných či živočišných modelů a metod moderní genetické diagnostiky využitelných i v různých oborech
  • znalost a dovednost standardních i pokročilých postupů studia a editace genomu, proteomiky a metabolomiky (např. CRISPR, polymerázová řetězová reakce, hmotnostní spektrometrie)
  • schopnost vedení týmu
  • dovednost řešit experimentální úkoly

 

Co tě čeká za předměty?