• Domů > Věda a výzkum > Výzkumná skupina NanoBiotechnologií rostlin a mikrořas (PM-NanoBioTech)

Výzkumná skupina NanoBiotechnologií rostlin a mikrořas (PM-NanoBioTech)

Výzkumná skupina se zabývá hledáním odpovědí na otázky a na řešení výzev, kterým moderní zemědělství v současném světě musí čelit. Cílem je chránit přírodní zdroje, vodu a půdu pro budoucí generace, zvyšováním výnosu plodin bez rozšiřování zemědělské půdy a snižování škod na životním prostředí, způsobené pesticidy, nesprávným využíváním hnojiv, hormonů a také mechanizací. Věříme, že pouze „zelená revoluce 4.0“, založená na NanoBioTechnologiích mikrořas a rostlin, včetně nanomateriálů, systému CRIPSR/Cas a nových způsobech městského a vertikálního zemědělství, má potenciál zcela změnit stávající sektor zemědělství. V neposlední řadě uvedené metody a systémy aplikujeme v oblasti kultivačních systémů pro vesmírné prostředí. S tím souvisí výzkum extrémních podmínek na řasy a rostliny a výzkum samotných extrémofilních organismů. 

Výzkumná skupina je rozdělena na Laboratoř mikrořas, Laboratoř rostlin a Laboratoř space agri technologies. Všechny tři zmíněné laboratoře spolu kooperují/spolupracují pro zdárné objasnění nastolených výzev, odpovědí a cílů.

 

Hlavní výzkum souvisí s následujícími tématy:

 • vliv nanomateriálů na prostředí a vztahy mezi půdou–rostlinou, vodou–mikrořasami a sinicemi
 • používání nanomateriálů jako nové generace pesticidů a hnojiv
 • nanomateriály v biotechnologiích jako potenciální vektor přenosu systému CRISPR/Cas
 • bioremediace znečisťujících látek pomocí mikrořas
 • mikrořasy jako zelené továrny na výrobu bioaktivních sloučenin pro potraviny a farmacii
 • systém CRIPSR v biotechnologii a výzkumu sekundárních metabolitů
 • studium a objasnění epigenetických regulačních mechanismů RNA interference a metylace DNA v síti sekundárního metabolismu
 • kultivace mikrořas a rostliny v kosmickém prostředí
 • vývoj a testování technologických zařízení pro kultivaci a experimenty v kosmickém prostředí

Dalibor Húska

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny NanoBioTechnologií rostlin a mikrořas
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 280
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2028
E-mail:

 

Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – oblast nanočástice a rostliny
 • Volné téma – oblast genetického inženýrství rostlin/mikřas studium sekundárního metabolismu
 • Volné téma – oblast nanotechnologie v zemědělství
 • Volné téma – oblast nanomateriálů a mikrořas a biotechnologie
 • Volné téma – kosmické aplikace v oblasti nanomateriálů, mikrořas a biotechnologií

 

Projekty

 • TAČR Zéta, TJ04000519, Utilization of sulfur-based nanocomposite materials in field crop nutrition. 2020-2022.
 • Internal Grant Agency, MENDELU, Brno – AF-IGA2019-TP011- Utilization of nanocomposite materials to eliminate the impact of drought stress and excessive irradiation in maize seed crops. 2019-2021.
 • Internal Grant Agency, MENDELU, Brno – AF-IGA2019-IP040 Nanoparticles as transporters of genetic material in unicellular algae. 2018-2019.
 • Influence of nanoparticles on the expression of miRNA and secondary metabolites in Arabidopsis thaliana. Internal Grant Agency, MENDELU, Brno. IGA_AF_ IP_2017/063. 2016-2017.
 • H2020: Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots (776324-GREENPATROL). 2017-2020.
 • H2020: InteGRated systems for Effective EnvironmEntal Remediation, GREENER, Grant Agreement No. 826312. 2019-2023.

Publikace

 • CHALOUPSKÝ, P.; KOLÁČKOVÁ, M.; ZAHÁLKA, M.; JÁNOVÁ, A.; HYNŠTOVÁ, V.; VACULOVIČOVÁ, M.; HÚSKA, D. Decolouration of selected diazo dyes by unicellular algae. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2021, vol. 35, ISSN 1310-2818. IF 1.632
 • JURKOW, R.; KALISZ, A.; HUSKA, D.; SEKARA, A.; DASTBORHAN, S. Sequential changes in antioxidant potential of oakleaf lettuce seedlings caused by nano-TiO2 treatment. Nanomaterials, 2021, vol. 11. p. 1-14. ISSN 2079-4991. IF 5.076
 • KALISZ, A.; HUSKA, D.; JURKOW, R.; DVORAK, M.; KLEJDUS, B.; CARUSO, G.; SEKARA, A. Nanoparticles of cerium, iron, and silicon oxides change the metabolism of phenols and flavonoids in butterhead lettuce and sweet pepper seedlings. Environ. Sci. Nano, 2021, vol. 8. p. 1945-1959. ISSN 2051-8153. IF 8.131
 • Kolackova, M., Chaloupsky, P., Cernei, N., Klejdus, B., Huska, D., & Adam, V. (2020). Lycorine and UV-C stimulate phenolic secondary metabolites production and miRNA expression in Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Hazardous Materials, 122088.
 • V. Hynstova, D. Sterbova, B. Klejdus, J. Hedbavny, D. Huska, V. Adam, Separation, identification and quantification of carotenoids and chlorophylls in dietary supplements containing Chlorella vulgaris and Spirulina platensis using High Performance Thin Layer Chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 148 (2018) 108-118.
 • M. Kolackova, A. Moulick, P. Kopel, M. Dvorak, V. Adam, B. Klejdus, D. Huska, Antioxidant, gene expression and metabolomics fingerprint analysis of Arabidopsis thaliana treated by foliar spraying of ZnSe quantum dots and their growth inhibition of Agrobacterium tumefaciens, Journal of Hazardous Materials, 365 (2019) 932-941.
 • C.A. Matthewman, C.G. Kawashima, D. Huska, T. Csorba, T. Dalmay, S. Kopriva, miR395 is a general component of the sulfate assimilation regulatory network in Arabidopsis, Febs Letters, 586 (2012) 3242-3248.
 • R. Matyasek, E. Dobesova, D. Huska, I. Jezkova, P.S. Soltis, D.E. Soltis, A. Kovarik, Interpopulation hybridization generates meiotically stable rDNA epigenetic variants in allotetraploid Tragopogon mirus, Plant Journal, 85 (2016) 362-377.
 • A. Strejckova, M. Dvorak, B. Klejdus, O. Krystofova, J. Hedbavny, V. Adam, D. Huska, The strong reaction of simple phenolic acids during oxidative stress caused by nickel, cadmium and copper in the microalga Scenedesmus quadricauda, New Biotechnology, 48 (2019) 66-75.
 • H. Sturikova, O. Krystofova, D. Huska, V. Adam, Zinc, zinc nanoparticles and plants, Journal of Hazardous Materials, 349 (2018) 101-110.
 • Bacova, R., Klejdus, B., Ryant, P., Cernei, N., Adam, V., & Huska, D. The effects of 5azacytidine and cadmium on global 5methylcytosine content and secondary metabolites in the freshwater microalgae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda. Journal of phycology, 55(2), (2019) 329-342.
 • Huska, D., Leitch, I. J., De Carvalho, J. F., Leitch, A. R., Salmon, A., Ainouche, M., & Kovarik, A. (2016). Persistence, dispersal and genetic evolution of recently formed Spartina homoploid hybrids and allopolyploids in Southern England. Biological invasions, 18(8), 2137-2151.