E-přihláška

Aktuálně si můžete podat přihlášku na:

Bakalářšké studium Molekulární biologie a biotechnologie

Termín podání přihlášek ke studiu do 31.3. 2023
Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do studia 22. – 26. 5. 2023
Zápisy přijatých uchazečů do 1. ročníku Bc. studia 10. 7. – 12.7. 2023

Podat přihlášku

 

Magisterské studium Molekulární biologie a biotechnologie

Termín podání přihlášek ke studiu do 31.3. 2023
Přijímací zkoušky do N-Mgr. studia 16.5. 2023
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení 22. – 26. 5. 2023
Zápisy 13.7. – 14.7. 2023

Podat přihlášku

 

Doktorské studium Biologická chemie

Termín podání přihlášek do doktorského studia 5. 1. – 12. 1. 2023
Přijímací zkoušky do doktorského studia 23. – 25.1. 2023
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro Ph.D. studium 7.2. 2023

Před přihlášením na konkrétní téma je vhodná předchozí konzultace s potencionálním školitelem, resp. školitelem specialistou.
V případě včasné konzultace je možná úprava již vypsaného tématu závěrečné práce (či vypsání nového tématu) s ohledem na specifické zkušenosti a zaměření konkrétního studenta. Nabízíme možnost nezávazného seznámení s naším pracovištěm, během kterého se navíc dozvíte podrobnosti týkající se konkrétních témat. Pokud Vás práce v některé z laboratoří zaujala či máte o některé z nabízených témat zájem neváhejte se ozvat na uvedené emailové adresy konkrétních výzkumných skupin.

Podat přihlášku

V případě jakýchkoli otázek ohledně studia neváhejte kontaktovat naši studijní referentku Mgr. Zdenu Havlínovou

 

Jak mám podat přihlášku?

 1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systémuvytiskněte, podepište a doručte na děkanát Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinné přílohy k přihlášce:
  • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu.
  • Formulář Doplňující informace k přihlášce.
  • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a podepsaný formulář je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 1. Uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, je povinen dodat:
  • úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu, jeho ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
  • úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice,
  • formulář Doplňující informace k přihlášce.
  • Všechny přílohy je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 2. Přihlášku s povinnými přílohami můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou.
 3. Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 4. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 5. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.