E-přihláška

Aktuálně si můžete podat přihlášku na:

Bakalářské studium Molekulární biologie a biotechnologie

  • Termín podání přihlášek ke studiu:  prodlouženo do 15. 4. 2020!
  • Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení: 11. – 15. 5. 2020
  • Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku: 7. – 15. 7. 2020

Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021

Návod pro vyplnění přihlášky


Doktorské studium Zemědělská chemie

  • Termín podání přihlášek ke studiu: do 11. 5. 2020
  • Přijímací zkouška proběhne: 24. 6. 2020
  • Zápis do studia: 16. 9. 2020

Výběr jednotlivých studijních témat.

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021
Formulář – studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia

Návod pro vyplnění přihlášky

 

V případě jakýchkoli otázek ohledně studia neváhejte kontaktovat naši studijní referentku Ing. Zdenu Havlínovou