E-přihláška

Aktuálně si můžete podat přihlášku na:

Doktorské studium Zemědělská chemie

  • Termín podání přihlášek ke studiu: do 30. 6. 2020
  • Přijímací zkouška proběhne: v červenci
  • Zápis do studia: 16. 9. 2020

Výběr jednotlivých studijních témat.

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021
Formulář – studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia

Návod pro vyplnění přihlášky

 

V případě jakýchkoli otázek ohledně studia neváhejte kontaktovat naši studijní referentku Ing. Zdenu Havlínovou