Laboratoř zakázkových analýz

Cílem oddělení Zakázkových analýz Ústavu chemie a biochemie je od roku 2016 nabízet expertní služby v oblasti chemických analýz pro všechny organizační složky Mendelovy univerzity v Brně, externí firmy i širokou veřejnost. Portfolio chemických analýz je pravidelně upravováno  dle aktuální poptávky po těchto službách.

Nabízené chemické analýzy:

 • Detekce aminokyselin – po hydrolýze
 • Detekce sirných aminokyselin – po oxidaci a hydrolýze
 • Detekce taurinu (v rostlinném i živočišném vzorku)
 • Detekce obsahu glutathionu – GSH a GSSG (ve vzorku plné krve, jakékoliv buněčné suspenzi, rostlinném i živočišném vzorku)
 • Detekce mastných kyselin – po derivatizaci
 • Detekce biogenních aminů (rostlinný i živočišný vzorek)
 • Detekce obsahu silymarinového komplexu
 • Detekce obsahu capsaicinoidů
 • Kvantifikace prvků
 • Detekce prvků C, H, N, S, O
 • Identifikace proteinů
 • Identifikace bakteriálních kmenů
 • Analýza biochemických parametrů
 • Analýza pomocí SEM
 • Analýza pomocí konfokálního mikroskopu

Ceny jednotlivých analýz a požadavky na vzorek naleznete v rozhodnutí děkana zde (PDF).

Pokud máte zájem o analýzu, kterou jste v naší nabídce nenalezli, neváhejte nás kontaktovat, možná Vám dokážeme vyhovět.


Zuzana Lacková

Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

Vedoucí oddělení zakázkových analýz


Telefon: 420 731 781 607
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2025
E-mail:


Členové týmu

 • Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.
 • Mgr. Natalia Cernei, Ph.D.