Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů

Výzkumný směr skupiny je soustředěn na syntézu a charakterizaci nanomateriálů,  jež jsou  dále určeny pro bioaplikaci nebo se používají k elektrochemické detekci cílových analytů. Materiály, které syntetizujeme, dále dělíme na kovové, magnetické, uhlíkové nanočástice, polymerní nanočástice, kovové sloučeniny, peptidy a liposomy.  Spolupracujeme s různými výzkumnými skupinami, které testují námi připravené nanokompozity a nanomateriály na bakteriích, buněčných liniích, řasách, rybách a savcích.

 

Naše výzkumná témata

 • Syntéza nanomateriálů
 • Charakterizace biologických vzorků
 • Charakterizace nanomateriálů
 • Mapování povrchových materiálů elektrochemickým skenovacím mikroskopem

 

Přístroje

 • Dynamický rozptyl světla (Malvern Panalytical)
 • Rentgenový fluorescenční spetrometr (XEPOS)
 • Rastrovací elektronový mikroskop s Cryo režimem (TESCAN)
 • Infračervený spektroskop s Fourierovou transformací (Bruker)
 • Elementární analyzátor CHNS/O (Thermo Fisher)
 • Mikroanalytické váhy (Mettler Toledo)
 • …další standardní vybavení – sušárna, váhy, magnetické míchačky, pH metr…

Možnost využití přístrojového vybavení v rámci CEITEC – mikroskop atomárních sil (AFM), konfokální Ramanův mikroskop, transmisní elektronový mikroskop (TEM), rentgenová difrakce (XRD), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (EDX).

 


Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře syntézy a charakterizace nanomateriálů
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: +420 545 133 249
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail: zuzana.bytesnikova@mendelu.cz
ORCID: 0000-0003-1648-8517
Researcher ID: P-5035-2018
Scopus ID: 57201821000


Členové týmu

 • Ing. Pavel Švec, Ph.D.
 • Ing. Jana Pekárková, Ph.D.
 • Soumajit Mukherjee, MSc.
 • Nanomateriály pro ochranu rostlin
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Uhlíkaté nanomateriály a jejich kompozity pro bioaplikace
 • Volné téma

Projekty

 • TAČR Gama:  Technologie přípravy antimikrobiálních grafenových nanoformulací pro polymerní kompozitní filamenty pro 3D tisk (2021, Bytešníková)
 • IGA project: Composites of Nanocarbon Materials with Metal Nanoparticles and their Effect against Pathogenic Bacteria (2017, Bytešníková)

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron.2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun.2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • JANOVA, A.; KOLACKOVA, I.; BYTESNIKOVA, Z.; CAPAL, P.; CHALOUPSKY, P.; SVEC, P.; RIDOSKOVA, A.; CERNEI, N.; KLEJDUS, B.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; HUSKA, D. New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites. Algal Res.2021, vol., p. 1-11. ISSN 2211-9264. IF 4.401
 • Bytesnikova Z, Adam V, Richtera L (2021) Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control 121: 1-9. clanek IF 4.258
 • Mukherjee, S., Bytesnikova, Z., Ashrafi, A., Adam, V., Richtera, L. (2020). Graphene Oxide as a Nanocarrier for Biochemical Molecules: Current Understanding and Trends. Processes, 8(12), 1636. clanek IF 2.735
 • Sedlackova E, Bytesnikova Z, Birgusova E, Svec P, Ashrafi AM, Estrela P, Richtera L (2020) Label-free DNA biosensor using modified reduced graphene oxide platform as a DNA methylation assay. Materials 13: 1-12. clanek IF 3.057
 • Mukherjee A, Ashrafi AM, Svec PRichtera L, Adam V, Pribyl J, Brtnicky M, Kynicky J (2020) The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles. Appl Sci-Basel 10: 1-12. clanek IF 2.474
 • M. Gagic, S. Kociova, K. Smerkova, H. Michalkova, M. Setka, P. Svec, J. Pribyl, J. Masilko, R. Balkova, Z. Heger, L. Richtera, V. Adam and V. Milosavljevic, One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity, J. Colloid Interface Sci. 580 (2020), pp. 30-48.
 • Sur VP, Mazumdar A, Ashrafi AM, Mukherjee S, Milosavljevic V, Michalkova H, Kopel P, Richtera L, Moulick A (2020) A novel biocompatible titanium–gadolinium quantum dot as a bacterial detecting agent with high antibacterial activity. Nanomaterials 10: 1-19. clanek IF 4.034
 • Sur VP, Mazumdar A, Kopel P, Mukherjee S, Vitek P, Michalkova H, Vaculovicova M, Moulick A (2020) A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria Int J Mol Sci 21: 1-18. clanek IF 4.183
 • Milosavljevic V, Jamroz E, Gagic M, Haddad Y, Michalkova H, Balkova R, Tesarova B, Moulick A, Heger Z, Richtera L, Kopel P, Adam V (2020) Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery.’Biomacromolecules 21: 418-434. clanek IF 5.667
 • Gagic M, Nejdl L, Xhaxhiu K, Cernei N, Zitka O, Jamroz E, Svec P, Richtera L, Kopel P, Milosavljevic V, Adam V (2020) Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection. Talanta 212: 1-10. clanek IF 4.916
 • Michalkova H, Skubalova Z, Sopha H, Strmiska V, Tesarova B, Dostalova S, Svec P, Hromadko L, Motola M, Macak JM, Adam V, Heger Z (2020) Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. J Hazard Mater 388: 1-12. clanek IF 7.650
 • Jamroz E, Kopel P, Tkaczewska J, Dordevic D, Jancikova S, Kulawik P, Milosavljevic V, Dolezelikova K, Smerkova K, Svec P, Adam V (2019) Nanocomposite furcellaran films – The influence of nanofillers on functional properties of furcellaran films and effect on linseed oil preservation. Polymers 11: 1-17. clanek IF 3.164
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jamroz, E.; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Makarewicz, M.; Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life. Food Packaging Shelf 2019, 21, 1-9. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100339.
 • Jamroz, E.; Kulawik, P.; Kopel, P.; Balkova, R.; Hynek, D.; Bytesnikova, Z.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Adam, V.; Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities. Food Packaging Shelf 2019, 22, 1-10. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100405 .
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Jamr; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Kucharek, M.; Makarewicz, M.; Adam, V.; Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 2018, 83, 9-16. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.04.028.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Richtera, L.; Krejcova, L.; Kalina, L.; Datta, R.; Svobodova, M.; Hynek, D.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection. Sens. Actuator B-Chem. 2018, 258, 295-303. DOI: 10.1016/j.snb.2017.11.074.
 • Milosavljevic, V.; Haddad, Y.; Moulick, A.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Pospisil, T.; Stokowa-So; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Functional analysis of novicidin peptide: Coordinated delivery system for zinc via Schiff base ligand. Bioconjugate Chem. 2018, 29, 2954. DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.8b00370.
 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.

109 entries « 1 of 3 »

2021

Ashrafi, Amir M; Bytesnikova, Zuzana; Barek, Jiri; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

A critical comparison of natural enzymes and nanozymes in biosensing and bioassays Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 192, pp. 113494, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Janova, Anna; Kolackova, Martina; Bytesnikova, Zuzana; Capal, Petr; Chaloupsky, Pavel; Svec, Pavel; Ridoskova, Andrea; Cernei, Natalia; Klejdus, Borivoj; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Huska, Dalibor

New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites Journal Article

In: Algal Research, vol. 60, 2021.

Abstract | Links

Asserghine, Abdelilah; Ashrafi, Amir M; Mukherjee, Atripan; Petrlak, Frantisek; Heger, Zbynek; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Nagy, Livia; Souto, Ricardo M; Nagy, Geza; Adam, Vojtech

In Situ Investigation of the Cytotoxic and Interfacial Characteristics of Titanium When Galvanically Coupled with Magnesium Using Scanning Electrochemical Microscopy Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 13, no. 36, pp. 43587–43596, 2021, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links

Beneš, Jaromír; Todoroska, Valentina; Budilová, Kristýna; Kovárník, Jaromír; Pavelka, Jaroslav; Atanasoska, Nevenka; Bumerl, Jiří; Florenzano, Assunta; Majerovičová, Tereza; Vondrovský, Václav; Ptáková, Michaela; Bednář, Petr; Richtera, Lukáš; Kučera, Lukáš

What about Dinner? Chemical and Microresidue Analysis Reveals the Function of Late Neolithic Ceramic Pans Journal Article

In: Molecules, vol. 26, no. 11, 2021, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Vanova, Veronika; Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 180, pp. 113087, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Gagic, Milica; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors Journal Article

In: Applied Materials Today, vol. 23, 2021, ISSN: 2352-9407.

Abstract | Links

Pečenka, Jakub; Bytešníková, Zuzana; Kiss, Tomas; Hakalova, Eliska; Baránek, Miroslav; Eichmeier, Ales; Tekielska, Dorota; Richtera, Lukáš; Pokluda, Robert; Adam, Vojtech

Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment Journal Article

In: Materials Today Communications, vol. 27, 2021.

Abstract | Links

Kučera, Lukáš; Rozsypal, Jan; Bednář, Petr; Březina, Matěj; Kalina, Lukáš; Bezdička, Petr; Mašláň, Miroslav; Richtera, Lukáš

“Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins Journal Article

In: Materialia, vol. 15, 2021, ISSN: 2589-1529.

Abstract | Links

Stepankova, Hana; Swiatkowski, Marcin; Kruszynski, Rafal; Svec, Pavel; Michalkova, Hana; Smolikova, Vendula; Ridoskova, Andrea; Splichal, Zbynek; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek; Rex, Simona

The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 16, pp. 4431–4449, 2021, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Mukherjee, Soumajit; Boutant, Emmanuel; Réal, Eleonore; Mély, Yves; Anton, Halina

Imaging Viral Infection by Fluorescence Microscopy: Focus on HIV-1 Early Stage Journal Article

In: Viruses, vol. 13, no. 2, 2021, ISSN: 1999-4915.

Abstract | Links

2020

Mukherjee, S.; Bytešníková, Z.; Ashrafí, AM; Adam, V.; Richtera, L.

Graphene Oxide as a Nanocarrier for Biochemical Molecules: Current Understanding and Trends Journal Article

In: MDPI Proceedings Journals, vol. 8, iss. 12, 2020.

Abstract | Links

Sýs, Milan; Mukherjee, Atripan; Jashari, Granit; Adam, Vojtěch; Ashrafi, Amir M; Novák, Miroslav; Richtera, Lukáš

Bis(2,2'-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 14, no. 1, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Sedlackova, Eliska; Bytesnikova, Zuzana; Birgusova, Eliska; Svec, Pavel; Ashrafi, Amir M; Estrela, Pedro; Richtera, Lukas

Label-Free DNA Biosensor Using Modified Reduced Graphene Oxide Platform as a DNA Methylation Assay Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 21, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Mukherjee, A.; Ashrafi, A. M.; Svec, P.; Richtera, L.; Přibyl, J.; Brtnický, M.; Kynicky, J.; Adam, V.

The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles Journal Article

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 19, 2020.

Abstract | Links

Bytesnikova, Zuzana; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal Journal Article

In: Food Control, vol. 121, 2020.

Abstract | Links

Peris-Díaz, Manuel David; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Krężel, Artur; Adam, Vojtech

A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states Journal Article

In: Bioelectrochemistry, vol. 134, pp. 107501, 2020, ISSN: 1878-562X.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Michalkova, Hana; Setka, Milena; Svec, Pavel; Pribyl, Jan; Masilko, Jiri; Balkova, Radka; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Milosavljevic, Vedran

One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity Journal Article

In: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 580, 2020, ISSN: 0021-9797.

Abstract | Links

Haddad, Yazan; Charousova, Marketa; Zivotska, Hana; Splichal, Zbynek; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Michalkova, Hana; Krizkova, Sona; Tesarova, Barbora; Richtera, Lukas; Vitek, Petr; Stokowa-Soltys, Kamila; Hynek, David; Milosavljevic, Vedran; Rex, Simona; Heger, Zbynek

Norepinephrine transporter-derived homing peptides enable rapid endocytosis of drug delivery nanovehicles into neuroblastoma cells Journal Article

In: J Nanobiotechnology, vol. 18, no. 1, pp. 95, 2020, ISSN: 1477-3155.

Abstract | Links

Abdolahpur Monikh, F.; Chupani, L.; Smerková, K.; Bosker, T.; Cízar, P.; Krzyzanek, V.; Richtera, L.; Franěk, R.; Zusková, E.; Skoupy, R.; Darbha, GK; Vijver, M.; Valsami-Jones, E.; Peijnenburg, W.

Engineered nanoselenium supplemented fish diet: toxicity comparison with ionic selenium and stability against particle dissolution, aggregation and release Journal Article

In: Environmental Science: Nano, iss. 8, 2020.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Bezdekova, Jaroslava; Vlcnovska, Marcela; Zemankova, Kristyna; Bacova, Romana; Kolackova, Martina; Lednicky, Tomas; Pribyl, Jan; Richtera, Lukas; Vanickova, Lucie; Adam, Vojtech; Vaculovicova, Marketa

Molecularly imprinted polymers and capillary electrophoresis for sensing phytoestrogens in milk Journal Article

In: J Dairy Sci, vol. 103, no. 6, pp. 4941–4950, 2020, ISSN: 1525-3198.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Nejdl, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Cernei, Natalia; Zitka, Ondrej; Jamroz, Ewelina; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Milosavljevic, Vedran; Adam, Vojtech

Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection Journal Article

In: Talanta, vol. 212, pp. 120789, 2020, ISSN: 1873-3573.

Abstract | Links

Stojanović, Zorica S.; Đurović, Ana D.; Ashrafi, Amir M.; Koudelková, Zuzana; Zítka, Ondřej; Richtera, Lukáš

Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode Journal Article

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 318, 2020, ISSN: 0925-4005.

Abstract | Links

Frangu, A.; Ashrafi, AM; Sýs, M.; Arbneshi, T.; Metelka, R.; Adam, V.; Vlček, M.; Richtera, L.

Determination of Trolox Equivalent Antioxidant Capacity in Berries Using Amperometric Tyrosinase Biosensor Based on Multi-Walled Carbon Nanotubes Journal Article

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 7, 2020.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas

An Investigation on the Electrochemical Behavior and Antibacterial and Cytotoxic Activity of Nickel Trithiocyanurate Complexes Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 7, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Rainbow, Joshua; Sedlackova, Eliska; Jiang, Shu; Maxted, Grace; Moschou, Despina; Richtera, Lukas; Estrela, Pedro

Integrated Electrochemical Biosensors for Detection of Waterborne Pathogens in Low-Resource Settings Journal Article

In: Biosensors (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-6374.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Kopel, Pavel; Mukherjee, Soumajit; Vítek, Petr; Michalkova, Hana; Vaculovičová, Markéta; Moulick, Amitava

A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria Journal Article

In: Int J Mol Sci, vol. 21, no. 7, 2020, ISSN: 1422-0067.

Abstract | Links

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Bhowmick, Sukanya; Moulick, Amitava

Peptide-Carbon Quantum Dots conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 2, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Skubalova, Zuzana; Sopha, Hanna; Strmiska, Vladislav; Tesarova, Barbora; Dostalova, Simona; Svec, Pavel; Hromadko, Ludek; Motola, Martin; Macak, Jan M; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO nanotubes layers Journal Article

In: J Hazard Mater, vol. 388, pp. 122054, 2020, ISSN: 1873-3336.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Skubalova, Zuzana; Sopha, Hanna; Strmiska, Vladislav; Tesarova, Barbora; Dostalova, Simona; Svec, Pavel; Hromadko, Ludek; Motola, Martin; Macak, Jan M; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO nanotubes layers Journal Article

In: J Hazard Mater, vol. 388, pp. 122054, 2020, ISSN: 1873-3336.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Jamroz, Ewelina; Gagic, Milica; Haddad, Yazan; Michalkova, Hana; Balkova, Radka; Tesarova, Barbora; Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery Journal Article

In: Biomacromolecules, vol. 21, no. 2, pp. 418–434, 2020, ISSN: 1526-4602.

Abstract | Links

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Sur, Vishma Pratap; Milosavljevic, Vedran; Bhowmick, Sukanya; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Vesely, Radek; Moulick, Amitava

Characterization and Analysis of Probiotic-Derived Peptides Against Multi Drug Resistance Bacterial Infections Journal Article

In: Front Microbiol, vol. 11, pp. 1963, 2020, ISSN: 1664-302X.

Abstract | Links

2019

Djurovic, Ana; Stojanovic, Zorica; Kravić, Snežana; Kos, Jovana; Richtera, Lukáš

Electrochemical Determination of Vitamin D 3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode Journal Article

In: Electroanalysis, 2019, ISSN: 1521-4109.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal Article

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal Article

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstract | Links

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Bhowmick, Sukanya; Strmiska, Vladislav; Gagic, Milica; Horakova, Zuzana; Kostrica, Rom; Masarik, Michal; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity Journal Article

In: Talanta, vol. 205, pp. 120111, 2019, ISSN: 1873-3573.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kulawik, Piotr; Kopel, Pavel; Balková, Radka; Hynek, David; Bytesnikova, Zuzana; Gagic, Milica; Vedran Milosavljevic, Vojtech Adam

Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities Journal Article

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 22, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstract | Links

Bytesnikova, Zuzana; Richtera, Lukas; Smerkova, Kristyna; Adam, Vojtech

Graphene oxide as a tool for antibiotic-resistant gene removal: a review Journal Article

In: Environ Sci Pollut Res Int, vol. 26, no. 20, pp. 20148–20163, 2019, ISSN: 1614-7499.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Sýs, Milan; Sedláčková, Eliška; Farag, Amir Shaaban; Adam, Vojtěch; Přibyl, Jan; Richtera, Lukáš

Application of the Enzymatic Electrochemical Biosensors for Monitoring Non-Competitive Inhibition of Enzyme Activity by Heavy Metals Journal Article

In: Sensors (Basel), vol. 19, no. 13, 2019, ISSN: 1424-8220.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Richtera, Lukáš

Preparation and Characterization of Carbon Paste Electrode Bulk-Modified with Multiwalled Carbon Nanotubes and Its Application in a Sensitive Assay of Antihyperlipidemic Simvastatin in Biological Samples Journal Article

In: Molecules, vol. 24, no. 12, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Juszczak, Lesław; Kawecka, Agnieszka; Bytesnikova, Zuzana; Milosavljevic, Vedran; Makarewicz, Małgorzata

Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life Journal Article

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 21, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstract | Links

Brtnický, Martin; Pecina, Václav; Hladký, Jan; Radziemska, Maja; Koudelková, Zuzana; Klimánek, Martin; Richtera, Lukáš; Adamcová, Dana; Elbl, Jakub; Galiová, Michaela Vašinová; Baláková, Ludmila; Kynický, Jindřich; Smolíková, Vendula; Houška, Jakub; Vaverková, Magdalena Daria

Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils Journal Article

In: Chemosphere, vol. 220, pp. 678–686, 2019, ISSN: 1879-1298.

Abstract | Links

Koudelkova, Zuzana; Bytesnikova, Zuzana; Xhaxhiu, Kledi; Kremplova, Monika; Hynek, David; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Electrochemical Evaluation of Selenium (IV) Removal from Its Aqueous Solutions by Unmodified and Modified Graphene Oxide Journal Article

In: Molecules, vol. 24, no. 6, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Jamroz, Ewelina; Krizkova, Sona; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Current Trends in Detection of Histamine in Food and Beverages Journal Article

In: J Agric Food Chem, vol. 67, no. 3, pp. 773–783, 2019, ISSN: 1520-5118.

Abstract | Links

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal Article

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstract | Links

109 entries « 1 of 3 »