Laboratoř bioanalýzy a zobrazování

Laboratoř bioanalýzy a zobrazováníse zaměřuje na analýzu široké škály biologických, klinických a environmentálních vzorků. Laboratoř kombinuje klasické analytické přístupy využívající elektromigrační metody s absorpční, vodivostní, nebo laserem/LED indukovanou fluorescenční detekcí. Do této skupiny lze zařadit různé typy kapilárních elektroforéz (klasické konstrukce, na čipu, modulární přenosné systémy, apod.).

Laboratoř bioanalýzy a zobrazování

V laboratoři jsou také vyvíjeny a testovány mikroprůtokové separační a detekční systémy na bázi stavebnice LabSmith nebo laterální mikroprůtokové systémy na papírových nosičích pro „point of care“ aplikace. Laboratoř se také zaměřuje na syntézu celé řady nanočástic a nanostrukturovaných materiálů. Zejména se jedná o polovodičové nanokrytaly (kvantové tečky), upkonverzní nanočástice a nanočástice na bázi kovů (zinek, měď a selen). Tyto pokročilé materiály jsou dále využívány jako základ bio-senzorů, pro zvýšení separační účinnosti kapilární elektroforézy, značení biomolekul a in-vivo/in-vitro zobrazování. Cílem in-vivo zobrazování je využít pokročilé „smart“ materiály pro a) diagnostiku fyziologických a patologických procesů u modelových organizmů (drobní savci) v reálném čase, b) transport léčiv a c) teranostické aplikace tzn. takové aplikace, které kombinují přenos léčiva, jeho uvolnění do cílového místa organizmu (terapie) a následné zobrazení (diagnostiku).

 


Ing. Lukáš Nejdl, Ph.D.

Vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420545 13 32 90
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3010
E-mail:


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma

Projekty

 • GAČR: Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce. 2019-2021.

Publikace

 • Rypar, T., Adam, V., Vaculovicova, M. & Macka, M. Paperfluidic devices with a selective molecularly imprinted polymer surface for instrumentation-free distance-based detection of protein biomarkers. Sens. Actuator B-Chem. 341, 1-10, doi:https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129999 (2021).
 • Pavelicova, K. et al. Metallothionein dimerization evidenced by QD-based Förster resonance energy transfer and capillary electrophoresis. Int. J. Biol. Macromol. 170, 53-60 (2021).
 • Nejdl, L. et al. UV-Induced Fingerprint Spectroscopy. Food Chem. in press (2021).
 • Vaneckova, T., Bezdekova, A., Han, G., Adam, V. & Vaculovicova, M. Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging. Acta Biomater. 101, 444-458, doi:10.1016/j.actbio.2019.11.007 (2020).
 • Tesarova, B. et al. Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Appl. Mater. Today 18, 1-11, doi:https://doi.org/10.1016/j.apmt.2019.100501 (2020).
 • Pastorek, A. et al. Prebiotic synthesis at impact craters: the role of Fe-clays and iron meteorites. Chem. Commun. 55, 10563-10566, doi:10.1039/c9cc04627e (2019).
 • Huang, L. et al. Designing next generation of photon upconversion: Recent advances in organic triplet-triplet annihilation upconversion nanoparticles. Biomaterials 201, 77-86, doi:10.1016/j.biomaterials.2019.02.008 (2019).
 • Stanisavljevic, M., Krizkova, S., Vaculovicova, M., Kizek, R. & Adam, V. Quantum dots-fluorescence resonance energy transfer-based nano-sensors and their application. Biosens. Bioelectron. 74, 562-574, doi:10.1016/j.bios.2015.06.076 (2015).
 • Nuchtavorn, N., Leanpolchareanchai, J., Suntornsuk, L. & Macka, M. Paper-based sol-gel thin films immobilized cytochrome P450 for enzyme activity measurement. Anal. Chim. Acta 1098, 86-93, doi:https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.11.031 (2020).
 • Aydofan, C. et al. Miniaturized LC in Molecular Omics. Anal. Chem. 92, 11485-11497, doi:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01436 (2020).
 • Rahbar, M., Wheeler, A. R., Paull, B. & Macka, M. Ion-exchange based immobilization of chromogenic reagents on microfluidic paper analytical devices. Anal. Chem. 91, 8756-8761, doi:10.1021/acs.analchem.9b01288 (2019).
 • Alves, M. N., Miro, M., Breadmore, M. C. & Macka, M. Trends in analytical separations of magnetic (nano)particles. TRAC-Trends Anal. Chem. 114, 89-97, doi:10.1016/j.trac.2019.02.026 (2019).