Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Základy elektrochemie byly položeny téměř před sto lety. Za objev polarografie a rtuťové kapkové elektrody získal český vědec Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Nejen díky tomu má elektrochemie v České republice velkou tradici.

V naší laboratoři jsme schopni elektrochemicky detekovat nukleové kyseliny (DNA, RNA, včetně malých RNA i jednotlivých nukleotidů), proteiny a peptidy obsahující thiolové skupiny (metallothionein) a řadu prvků včetně těžkých kovů nebo polokovů (např. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ti, Hg, Ag, Fe, As, Te a Se). K detekci zkoumaných látek využíváme jak klasických polarografických metod, tak i metod využívajících pevné či pastové elektrody.

Pro detekci elektrochemicky neaktivních látek nebo pro výrazné zvýšení odezvy analytu lze využít konjugaci s elektroaktivními značkami (např. na bázi kvantových teček).

K dalším oblastem našeho zájmu patří vývoj senzorů a biosenzorů (detekce platinových cytostatik, studium metylace DNA ve spojení se vznikem nádorových onemocnění, zjišťování kontaminace životního prostředí těžkými kovy apod.).

Invitation to contribute to the Special Issue of Processes „Nanocarbon Materials for Virus Reduction and Detection (Impact Factor: 2.753)

 


RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny syntézy a chemické analýzy
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 311
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail:
Researcher ID: N-9991-2014
ORCID: 0000-0002-8288-3999
Scopus ID: 12040049600


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Nanomateriály pro ochranu rostlin
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Uhlíkaté nanomateriály a jejich kompozity pro bioaplikace
 • Volné téma
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace

 

Ocenění

 • Bc. Eliška Birgusová získala za práci s název ,,Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA“ zvláštní cenu poroty. Ocenění získala v celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2021“

 

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • JANOVA, A.; KOLACKOVA, I.; BYTESNIKOVA, Z.; CAPAL, P.; CHALOUPSKY, P.; SVEC, P.; RIDOSKOVA, A.; CERNEI, N.; KLEJDUS, B.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; HUSKA, D. New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites. Algal Res., 2021, vol., p. 1-11. ISSN 2211-9264. IF 4.401
 • BENES, J.; TODOROVSKA, V.; BUDILOVA, K.; KOVARNIK, J.; PAVELKA, J.; ATANASOSKA, N.; BUMEL, J.; FLORENZANO, A.; MAJEROVICOVA, T.; VONDROVSKY, V.; PTAKOVA, M.; BEDNAR, P.; RICHTERA, L.; KUCERA, L. What about dinner? Chemical and microresidue analysis reveals the function of late neolithic ceramic pans. Molecules, 2021, vol. 26. p. 1-16. ISSN 1420-3049. IF 4.411
 • BYTESNIKOVA, Z.; ADAM, V.; RICHTERA, L. Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control, 2021, vol. 121. p. 1-9. ISSN 0956-7135. IF 5.548
 • KUCERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNAR, P.; BREZINA, M.; KALINA, L.; BEZDICKA, P.; MASLAN, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, vol. 15. p. 1-8. ISSN 2589-1529. IF 0.000
 • MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; GAGIC, M.; RICHTERA, L.; ADAM, V. 2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors. Appl. Mater. Today, 2021, vol. 23. p. 1-23. ISSN 2352-9407. IF 10.041
 • MUKHERJEE, S.; BOUTANT, E.; REAL, E.; MELY, Y.; ANTON, H. Imaging viral infection by fluorescence microscopy: Focus on HIV-1 early stage. Viruses-Basel, 2021, vol. 13. p. 1-21. ISSN 1999-4915. IF 5.048
 • NADTOCHAEVA, P.; BADINOVA, E.; RICHTERA, L.; VOBĚRKOVÁ, S. Crude laccase-based biosensor for the detection of catechin. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2021, vol. 35. ISSN 1310-2818. IF 1.452
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun., 2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • SYS, M.; MUKHERJEE, A.; JASHARI, G.; ADAM, V.; ASHRAFI, A.; NOVAK, M.; RICHTERA, L. Bis(2,2′-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Materials, 2021, vol. 14. p. 1-18. ISSN 1996-1944. IF 3.623
 • VANOVA, V.; MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; HYNEK, D.; RICHTERA, L.; ADAM, V. Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 180. p. 1-19. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jamroz, E.; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Makarewicz, M.; Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life. Food Packaging Shelf 2019, 21, 1-9. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100339.
 • Jamroz, E.; Kulawik, P.; Kopel, P.; Balkova, R.; Hynek, D.; Bytesnikova, Z.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Adam, V.; Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities. Food Packaging Shelf 2019, 22, 1-10. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100405 .
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Petrovic, S.; Guzsvany, V.; Rankovic, N.; Beljin, J.; Roncevic, S.; Dalmacija, B.; Ashrafi, A. M.; Konya, Z.; Svancara, I.; Vytras, K.; Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode. Microchemical Journal 2019, 146, 178-186. DOI: 10.1016/j.microc.2018.12.053.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Jamr; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Kucharek, M.; Makarewicz, M.; Adam, V.; Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 2018, 83, 9-16. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.04.028.
 • Merkel, ; Ashrafi, A; E; Bipolar membrane electrodialysis assisted pH correction of milk whey. J. Membr. Sci. 2018, 555, 185-196. DOI: 10.1016/j.memsci.2018.03.035.

114 entries « 1 of 3 »

2022

Petrović, Sandra; Guzsvány, Valéria; Ranković, Nikola; Beljin, Jelena; Rončević, Srđan; Dalmacija, Božo; Ashrafi, Amir M.; Kónya, Zoltán; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel

Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode Journal

In: Microchemical Journal, vol. 146, pp. 178-186, 2022, ISSN: 0026-265X.

Abstrakt | Odkazy

2021

Ashrafi, Amir M; Bytesnikova, Zuzana; Barek, Jiri; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

A critical comparison of natural enzymes and nanozymes in biosensing and bioassays Journal

In: Biosens Bioelectron, vol. 192, pp. 113494, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstrakt | Odkazy

Janova, Anna; Kolackova, Martina; Bytesnikova, Zuzana; Capal, Petr; Chaloupsky, Pavel; Svec, Pavel; Ridoskova, Andrea; Cernei, Natalia; Klejdus, Borivoj; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Huska, Dalibor

New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites Journal

In: Algal Research, vol. 60, 2021.

Abstrakt | Odkazy

Asserghine, Abdelilah; Ashrafi, Amir M; Mukherjee, Atripan; Petrlak, Frantisek; Heger, Zbynek; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Nagy, Livia; Souto, Ricardo M; Nagy, Geza; Adam, Vojtech

In Situ Investigation of the Cytotoxic and Interfacial Characteristics of Titanium When Galvanically Coupled with Magnesium Using Scanning Electrochemical Microscopy Journal

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 13, no. 36, pp. 43587–43596, 2021, ISSN: 1944-8252.

Abstrakt | Odkazy

Beneš, Jaromír; Todoroska, Valentina; Budilová, Kristýna; Kovárník, Jaromír; Pavelka, Jaroslav; Atanasoska, Nevenka; Bumerl, Jiří; Florenzano, Assunta; Majerovičová, Tereza; Vondrovský, Václav; Ptáková, Michaela; Bednář, Petr; Richtera, Lukáš; Kučera, Lukáš

What about Dinner? Chemical and Microresidue Analysis Reveals the Function of Late Neolithic Ceramic Pans Journal

In: Molecules, vol. 26, no. 11, 2021, ISSN: 1420-3049.

Abstrakt | Odkazy

Vanova, Veronika; Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection Journal

In: Biosens Bioelectron, vol. 180, pp. 113087, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstrakt | Odkazy

Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Gagic, Milica; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors Journal

In: Applied Materials Today, vol. 23, 2021, ISSN: 2352-9407.

Abstrakt | Odkazy

Pečenka, Jakub; Bytešníková, Zuzana; Kiss, Tomas; Hakalova, Eliska; Baránek, Miroslav; Eichmeier, Ales; Tekielska, Dorota; Richtera, Lukáš; Pokluda, Robert; Adam, Vojtech

Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment Journal

In: Materials Today Communications, vol. 27, 2021.

Abstrakt | Odkazy

Kučera, Lukáš; Rozsypal, Jan; Bednář, Petr; Březina, Matěj; Kalina, Lukáš; Bezdička, Petr; Mašláň, Miroslav; Richtera, Lukáš

“Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins Journal

In: Materialia, vol. 15, 2021, ISSN: 2589-1529.

Abstrakt | Odkazy

Stepankova, Hana; Swiatkowski, Marcin; Kruszynski, Rafal; Svec, Pavel; Michalkova, Hana; Smolikova, Vendula; Ridoskova, Andrea; Splichal, Zbynek; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek; Rex, Simona

The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 16, pp. 4431–4449, 2021, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

Mukherjee, Soumajit; Boutant, Emmanuel; Réal, Eleonore; Mély, Yves; Anton, Halina

Imaging Viral Infection by Fluorescence Microscopy: Focus on HIV-1 Early Stage Journal

In: Viruses, vol. 13, no. 2, 2021, ISSN: 1999-4915.

Abstrakt | Odkazy

2020

Mukherjee, S.; Bytešníková, Z.; Ashrafí, AM; Adam, V.; Richtera, L.

Graphene Oxide as a Nanocarrier for Biochemical Molecules: Current Understanding and Trends Journal

In: MDPI Proceedings Journals, vol. 8, iss. 12, 2020.

Abstrakt | Odkazy

Sýs, Milan; Mukherjee, Atripan; Jashari, Granit; Adam, Vojtěch; Ashrafi, Amir M; Novák, Miroslav; Richtera, Lukáš

Bis(2,2'-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Journal

In: Materials (Basel), vol. 14, no. 1, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstrakt | Odkazy

Sedlackova, Eliska; Bytesnikova, Zuzana; Birgusova, Eliska; Svec, Pavel; Ashrafi, Amir M; Estrela, Pedro; Richtera, Lukas

Label-Free DNA Biosensor Using Modified Reduced Graphene Oxide Platform as a DNA Methylation Assay Journal

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 21, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstrakt | Odkazy

Mukherjee, A.; Ashrafi, A. M.; Svec, P.; Richtera, L.; Přibyl, J.; Brtnický, M.; Kynicky, J.; Adam, V.

The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles Journal

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 19, 2020.

Abstrakt | Odkazy

Bytesnikova, Zuzana; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal Journal

In: Food Control, vol. 121, 2020.

Abstrakt | Odkazy

Peris-Díaz, Manuel David; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Krężel, Artur; Adam, Vojtech

A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states Journal

In: Bioelectrochemistry, vol. 134, pp. 107501, 2020, ISSN: 1878-562X.

Abstrakt | Odkazy

Gagic, Milica; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Michalkova, Hana; Setka, Milena; Svec, Pavel; Pribyl, Jan; Masilko, Jiri; Balkova, Radka; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Milosavljevic, Vedran

One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity Journal

In: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 580, 2020, ISSN: 0021-9797.

Abstrakt | Odkazy

Haddad, Yazan; Charousova, Marketa; Zivotska, Hana; Splichal, Zbynek; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Michalkova, Hana; Krizkova, Sona; Tesarova, Barbora; Richtera, Lukas; Vitek, Petr; Stokowa-Soltys, Kamila; Hynek, David; Milosavljevic, Vedran; Rex, Simona; Heger, Zbynek

Norepinephrine transporter-derived homing peptides enable rapid endocytosis of drug delivery nanovehicles into neuroblastoma cells Journal

In: J Nanobiotechnology, vol. 18, no. 1, pp. 95, 2020, ISSN: 1477-3155.

Abstrakt | Odkazy

Abdolahpur Monikh, F.; Chupani, L.; Smerková, K.; Bosker, T.; Cízar, P.; Krzyzanek, V.; Richtera, L.; Franěk, R.; Zusková, E.; Skoupy, R.; Darbha, GK; Vijver, M.; Valsami-Jones, E.; Peijnenburg, W.

Engineered nanoselenium supplemented fish diet: toxicity comparison with ionic selenium and stability against particle dissolution, aggregation and release Journal

In: Environmental Science: Nano, iss. 8, 2020.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstrakt | Odkazy

Bezdekova, Jaroslava; Vlcnovska, Marcela; Zemankova, Kristyna; Bacova, Romana; Kolackova, Martina; Lednicky, Tomas; Pribyl, Jan; Richtera, Lukas; Vanickova, Lucie; Adam, Vojtech; Vaculovicova, Marketa

Molecularly imprinted polymers and capillary electrophoresis for sensing phytoestrogens in milk Journal

In: J Dairy Sci, vol. 103, no. 6, pp. 4941–4950, 2020, ISSN: 1525-3198.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstrakt | Odkazy

Gagic, Milica; Nejdl, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Cernei, Natalia; Zitka, Ondrej; Jamroz, Ewelina; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Milosavljevic, Vedran; Adam, Vojtech

Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection Journal

In: Talanta, vol. 212, pp. 120789, 2020, ISSN: 1873-3573.

Abstrakt | Odkazy

Stojanović, Zorica S.; Đurović, Ana D.; Ashrafi, Amir M.; Koudelková, Zuzana; Zítka, Ondřej; Richtera, Lukáš

Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode Journal

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 318, 2020, ISSN: 0925-4005.

Abstrakt | Odkazy

Frangu, A.; Ashrafi, AM; Sýs, M.; Arbneshi, T.; Metelka, R.; Adam, V.; Vlček, M.; Richtera, L.

Determination of Trolox Equivalent Antioxidant Capacity in Berries Using Amperometric Tyrosinase Biosensor Based on Multi-Walled Carbon Nanotubes Journal

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 7, 2020.

Abstrakt | Odkazy

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstrakt | Odkazy

Ashrafi, Amir M; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas

An Investigation on the Electrochemical Behavior and Antibacterial and Cytotoxic Activity of Nickel Trithiocyanurate Complexes Journal

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 7, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstrakt | Odkazy

Rainbow, Joshua; Sedlackova, Eliska; Jiang, Shu; Maxted, Grace; Moschou, Despina; Richtera, Lukas; Estrela, Pedro

Integrated Electrochemical Biosensors for Detection of Waterborne Pathogens in Low-Resource Settings Journal

In: Biosensors (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-6374.

Abstrakt | Odkazy

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstrakt | Odkazy

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Kopel, Pavel; Mukherjee, Soumajit; Vítek, Petr; Michalkova, Hana; Vaculovičová, Markéta; Moulick, Amitava

A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria Journal

In: Int J Mol Sci, vol. 21, no. 7, 2020, ISSN: 1422-0067.

Abstrakt | Odkazy

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Bhowmick, Sukanya; Moulick, Amitava

Peptide-Carbon Quantum Dots conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria Journal

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 2, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstrakt | Odkazy

Michalkova, Hana; Skubalova, Zuzana; Sopha, Hanna; Strmiska, Vladislav; Tesarova, Barbora; Dostalova, Simona; Svec, Pavel; Hromadko, Ludek; Motola, Martin; Macak, Jan M; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO nanotubes layers Journal

In: J Hazard Mater, vol. 388, pp. 122054, 2020, ISSN: 1873-3336.

Abstrakt | Odkazy

Michalkova, Hana; Skubalova, Zuzana; Sopha, Hanna; Strmiska, Vladislav; Tesarova, Barbora; Dostalova, Simona; Svec, Pavel; Hromadko, Ludek; Motola, Martin; Macak, Jan M; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO nanotubes layers Journal

In: J Hazard Mater, vol. 388, pp. 122054, 2020, ISSN: 1873-3336.

Abstrakt | Odkazy

Milosavljevic, Vedran; Jamroz, Ewelina; Gagic, Milica; Haddad, Yazan; Michalkova, Hana; Balkova, Radka; Tesarova, Barbora; Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery Journal

In: Biomacromolecules, vol. 21, no. 2, pp. 418–434, 2020, ISSN: 1526-4602.

Abstrakt | Odkazy

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Sur, Vishma Pratap; Milosavljevic, Vedran; Bhowmick, Sukanya; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Vesely, Radek; Moulick, Amitava

Characterization and Analysis of Probiotic-Derived Peptides Against Multi Drug Resistance Bacterial Infections Journal

In: Front Microbiol, vol. 11, pp. 1963, 2020, ISSN: 1664-302X.

Abstrakt | Odkazy

2019

Djurovic, Ana; Stojanovic, Zorica; Kravić, Snežana; Kos, Jovana; Richtera, Lukáš

Electrochemical Determination of Vitamin D 3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode Journal

In: Electroanalysis, 2019, ISSN: 1521-4109.

Abstrakt | Odkazy

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstrakt | Odkazy

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstrakt | Odkazy

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Bhowmick, Sukanya; Strmiska, Vladislav; Gagic, Milica; Horakova, Zuzana; Kostrica, Rom; Masarik, Michal; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity Journal

In: Talanta, vol. 205, pp. 120111, 2019, ISSN: 1873-3573.

Abstrakt | Odkazy

Jamróz, Ewelina; Kulawik, Piotr; Kopel, Pavel; Balková, Radka; Hynek, David; Bytesnikova, Zuzana; Gagic, Milica; Vedran Milosavljevic, Vojtech Adam

Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities Journal

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 22, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstrakt | Odkazy

Bytesnikova, Zuzana; Richtera, Lukas; Smerkova, Kristyna; Adam, Vojtech

Graphene oxide as a tool for antibiotic-resistant gene removal: a review Journal

In: Environ Sci Pollut Res Int, vol. 26, no. 20, pp. 20148–20163, 2019, ISSN: 1614-7499.

Abstrakt | Odkazy

Ashrafi, Amir M; Sýs, Milan; Sedláčková, Eliška; Farag, Amir Shaaban; Adam, Vojtěch; Přibyl, Jan; Richtera, Lukáš

Application of the Enzymatic Electrochemical Biosensors for Monitoring Non-Competitive Inhibition of Enzyme Activity by Heavy Metals Journal

In: Sensors (Basel), vol. 19, no. 13, 2019, ISSN: 1424-8220.

Abstrakt | Odkazy

Ashrafi, Amir M; Richtera, Lukáš

Preparation and Characterization of Carbon Paste Electrode Bulk-Modified with Multiwalled Carbon Nanotubes and Its Application in a Sensitive Assay of Antihyperlipidemic Simvastatin in Biological Samples Journal

In: Molecules, vol. 24, no. 12, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstrakt | Odkazy

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Juszczak, Lesław; Kawecka, Agnieszka; Bytesnikova, Zuzana; Milosavljevic, Vedran; Makarewicz, Małgorzata

Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life Journal

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 21, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstrakt | Odkazy

Brtnický, Martin; Pecina, Václav; Hladký, Jan; Radziemska, Maja; Koudelková, Zuzana; Klimánek, Martin; Richtera, Lukáš; Adamcová, Dana; Elbl, Jakub; Galiová, Michaela Vašinová; Baláková, Ludmila; Kynický, Jindřich; Smolíková, Vendula; Houška, Jakub; Vaverková, Magdalena Daria

Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils Journal

In: Chemosphere, vol. 220, pp. 678–686, 2019, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Koudelkova, Zuzana; Bytesnikova, Zuzana; Xhaxhiu, Kledi; Kremplova, Monika; Hynek, David; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Electrochemical Evaluation of Selenium (IV) Removal from Its Aqueous Solutions by Unmodified and Modified Graphene Oxide Journal

In: Molecules, vol. 24, no. 6, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstrakt | Odkazy

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

Gagic, Milica; Jamroz, Ewelina; Krizkova, Sona; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Current Trends in Detection of Histamine in Food and Beverages Journal

In: J Agric Food Chem, vol. 67, no. 3, pp. 773–783, 2019, ISSN: 1520-5118.

Abstrakt | Odkazy

114 entries « 1 of 3 »