• Domů > Můj výzkum byl zaměřen na přípravu biosenzoru na detekci metylované DNA

Můj výzkum byl zaměřen na přípravu biosenzoru na detekci metylované DNA

Jedním ze studentských úspěchů tohoto roku je udělení zvláštní ceny poroty studentce Elišce Birgusové za účast o Cenu Karla Štulíka 2021, která se uděluje za studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR a SR. Eliška toto ocenění získala za její vynikající závěrečnou práci na téma Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA a následnou perfektní prezentaci. 

Eliška Birgusová

Jaké to bylo pro tebe se zúčastnit Ceny Karla Štulíka? 

Pro mě to bylo hodně nové, protože jsem se mohla seznámit s tolika různými tématy analytické chemie a zároveň poznat odborníky v porotě. Za mě jsem byla velice překvapená, že jsem získala ocenění, protože letos bylo přihlášeno opravdu hodně studentů hlavně z velkých univerzit více zaměřených na chemii, a i kvalita příspěvků byla opravdu vysoká. Soutěž probíhala samozřejmě v online formě, což docela pomohlo na nervozitu, když člověk může prezentovat v domácích podmínkách.

Účastnila ses tam se svou bakalářskou prací, myslíš, že bys nám o ní mohla ve zkratce něco povědět? Co bylo tvým výzkumem? 

Můj výzkum byl zaměřen na přípravu biosenzoru na detekci metylované DNA, takže jsem vlastně  navrhla vhodnou modifikaci elektrody a optimalizovala metodu měření koncentrace metylované DNA. Jde vlastně o to, že ta metylace DNA je změnou na řetězci DNA (nikoliv uvnitř řetězce) a ona se vlastně v té DNA mění po celý život a je ovlivněna naší životosprávou, ale co je důležité i některými onemocněními (rakovina, diabetes II.). A nám šlo o to, abychom díky koncentraci metylované DNA mohli zjišťovat včasná stádia rakoviny, popřípadě jiných onemocnění.

Pokračuješ ve svém výzkumu i teď v navazujícím magisterském studiu?

V současné době na metylované DNA nepracuji, ale zůstala jsem u elektrochemie. Jako téma diplomové práce mám detekci organických kyselin ve víně pomocí elektrochemického senzoru, což zní možná široce, ale jde mi především o vývoj rychlého a levného stanovení především mléčné a jablečné kyseliny. Jinak se podílím i na jiných měřeních  v laboratoři.

Jak se ti vlastně v laboratořích ve Výzkumné skupině syntézy a chemické analýzy pracuje? 

Bez lidí ze skupiny by se ta práce nikdy neuskutečnila a rozhodně by neměla takovou kvalitu. Hodně mi s tím pomáhaly od Ing. Elišky Sedláčkové, která mě vlastně k biosenzorům přivedla, přes Ing. Zuzanu Bytešníkovou, Ph.D., která mi pomohla s nanočásticemi až po mého vedoucího RNDr. Lukáše Richteru, Ph.D.. Takže mě se v této skupině pracuje velmi dobře, a hlavně díky tomu už mám publikace, i úspěch v této soutěži. Přijde mi, že se hodně studentů bojí elektrochemie a moc si pod tím neumějí představit, ale jak se do toho člověk dostane, zjistí, že je to vlastně velmi krásný obor chemie a vůbec nic tak odstrašujícího.

Autor článku: Lenka Svobodová
Fotografie: Veronika Pavlačková