Laboratoř nádorové biologie a imunologie

Laboratoř nádorové biologie a imunologie se zaměřuje na výzkum a vývoj kancerostatik na bázi feritinových nanočástic. Jedná se o využití nosičů biologicky aktivních látek s protinádorovým účinkem, které jsou schopny indukovat efektivní imunitní odpověď vedoucí k regresi tumoru. Dále se naše laboratoř zabývá protinádorovými účinky kovových, magnetických a uhlíkových nanomateriálů. Výzkumným zaměřením je mimo jiné i studium molekulárních mechanismů, které jsou zodpovědné za rezistenci nádorových buněk vůči běžně užívaným léčivům.

Hlavní výzkumné zaměření laboratoře

 

 • Studium biologických vlastností feritinových nanočástic s ohledem na aktivní látku a testování jejich protinádorové aktivity na vybraných buněčných nádorových liniích lidského a myšího původu in vitro a na myších modelech in vivo. 
 • Studium interakce imunitního systému s nádorem a mechanismy protinádorové imunity s ohledem na ovlivnění různých buněčných populací imunitního systému. 
 • Studium molekulárních mechanismů, které vedou k rezistenci nádorových buněk se zaměřením na funkci ABC transportérů.
 • Studium biologie rakovinových kmenových buněk a jejich rezistence k účinkům protinádorových léčiv. 
 • Studium biologických vlastností kovových, magnetických a uhlíkových nanočástic a jejich protinádorových účinků. 

 


RNDr. Ladislav Sivák, PhD.

Vedoucí laboratoře nádorové biologie a imunologie
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 274
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3016
E-mail: l.sivak@yahoo.com
Researcher ID: J-6362-2014
ORCID: 0000-0003-2623-8458


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma –  v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

 

Média

Publikace

 • MERLOS, M. A. R.; MICHALKOVA, H.; STRMISKA, V.; CASAR, B.; CRESPO, P.; DE LOS RIOS, V.; CASAL, J. I.; HADDAD, H.; GURAN, R.; ECKSCHLAGER, T.; POKORNA, P.; HEGER, Z.; ADAM, V. Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma. Sci. Rep.2021, vol. 11. p. 1-14. ISSN 2045-2322. IF 4.379
 • MERLOS, M. A. R.; CASAR, B.; MICHALKOVA, H.; JIMENEZ JIMENEZ, A. M.; HEGER, Z.; ADAM, V. Extending the applicability of In ovo and ex ovo chicken chorioallantoic membrane assays to study cytostatic activity in neuroblastoma cells. Front. Oncol., 2021, vol. 11. p. 1-10. ISSN 2234-943X. IF 6.244
 • RESSNEROVA, A.; NOVOTNY, F.; MICHALKOVA, H.; PUMERA, M.; ADAM, V.; HEGER, Z. Efficient protein transfection by swarms of chemically powered plasmonic virus-sized nanorobots. ACS Nano, 2021, vol. 15. p. 12899-12910. ISSN 1936-0851. IF 15.881
 • SKUBALOVA, Z.; REX, S.; SUKUPOVA, M.; ZAHALKA, M.; SKLADAL, P.; PRIBYL, J.; MICHALKOVA, H.; WEERASEKERA, A.; ADAM, V.; HEGER, Z. Passive diffusion vs. active pH-dependent encapsulation of tyrosine kinase inhibitors vandetanib and lenvatinib into folate-targeted ferritin delivery system. Int. J. Nanomed.2021, vol. 16. p. 1-14. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • Tesarova, B.Dostalova, S.Smidova, V.Goliasova, Z.Skubalova, Z.Michalkova, H.; Hynek, D.; Michalek, P.; Polanska, H.; Vaculovicova, M.; Hacek, J.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Pires, A. S.; Neves, A. R. M.; Abrantes, A. M.; Rodrigues, T.; Matafome, P.; Botelho, M. F.; Teixeira, P.; Mendes, F.; Heger, Z.; Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Appl. Mater. Today, 2020, 18, art. no. 100501. DOI: 10.1016/j.apmt.2019.100501.

 • Michalkova, H.Skubalova, Z.; Sopha, H.; Strmiska, V.Tesarova, B.Dostalova, S.; Svec, P.; Hromadko, L.; Motola, M.; Macak, J. M.; Adam, V.; Heger, Z.; Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. J. Hazard. Mater. 2020, 388, art. no. 122054. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122054.

 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso-Flores, J.; Rodrigo, M. A. M.Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium-Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.

 • Buchtelova, H.Strmiska, V.Skubalova, Z.Dostalova, S.Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, art. no. 43. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7.

 • Skubalova, Z.; Michalkova, H.; Michalek, P.; Strmiska, V.; Guran, R.; Merlos, M. A. R.; Castkova, K.; Hynek, D.; Pekarik, V.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Prevalent anatase crystalline phase increases the cytotoxicity of biphasic titanium dioxide nanoparticles in mammalian cells. Colloid Surf. B-Biointerfaces 2019, 182, 1-10. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.110391 . IF = 4.389
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011. IF = 3.212
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810. IF = 5.115
  Studenovsky, M.; Sivak, L.; Sedlacek, O.; Konefal, R.; Horkova, V.; Etrych, T.; Kovar, M.; Rihova, B.; Sirova, M.; Polymer nitric oxide donors potentiate the treatment of experimental solid tumours by increasing drug accumulation in the tumour tissue. Journal of Controlled Release, 2018, 269: 214-224. DOI: 10.1016/j.jconrel.2017.11.017. IF = 7.901
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3. IF = 1.246
 • Milosavljevic, V.; Haddad, Y.; Moulick, A.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Pospisil, T.; Stokowa-So; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Functional analysis of novicidin peptide: Coordinated delivery system for zinc via Schiff base ligand. Bioconjugate Chem. 2018, 29, 2954. DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.8b00370. IF = 4.349
 • Buchtelova, H.; Strmiska, V.; Skubalova, Z.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, 1-14. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7. IF = 5.345
 • Jelinkova, P.; Splichal, Z.; Jimenez Jimenez, A. M.; Haddad, Y.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Zitka, O.; Richtera, L.; Hegerova, D.; Heger, Z.; Moulick, A.; Adam, V.; Novel vancomycin–peptide conjugate as potent antibacterial agent against vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. Infect. Drug Resistance 2018, 2018, 1807. DOI: 10.2147/IDR.S160975. IF = 1.354
 • Sivak, L.; Subr, V.; Tomala, J.; Rihova, B.; Strohalm, J.; Etrych, T.; Kovar, M.; Overcoming multidrug resistance via simultaneous delivery of cytostatic drug and P-glycoprotein inhibitor to cancer cells by HPMA copolymer conjugate. Biomaterials, 2017, 115: 65-80. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2016.11.013. IF = 10.317
 • Braunova, A.; Kostka, L.; Sivak, L.; Cuchalova, L.; Hvezdova, Z.; Laga, R.; Filippov, S.; Cernoch, P.; Pechar, M.; Janouskova, O.; Sirova, M.; Etrych, T.; Tumor-targeted micelle-forming block copolymers for overcoming of multidrug resistence. Journal of Controlled Release, 2017, 245: 41-51. DOI: 10.1016/j.jconrel.2016.11.020. IF = 7.877
 • Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; J; Moulick, A.; Haddad, Y.; Buchtelova, H.; Krizkova, S.; Heger, Z.; Kalina, L.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Alternative synthesis route of biocompatible polyvinylpyrrolidone nanoparticles and their effect on pathogenic microorganisms. Molecular Pharmaceutics 2017, 14, 221-233. DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.6b00807. IF = 4.556
 • Koziolova, E.; Janouskova, O.; Cuchalova, L.; Hvezdova, Z.; Jan Hrabeta, J.; Eckschlager, T.; Sivak, L.; Ulbrich, K.; Etrych, T.; Subr, V.; Overcoming multidrug resistance in Dox-resistant neuroblastoma cell lines via treatment with HPMA copolymer conjugates containing anthracyclines and P-gp inhibitors. Journal of Controlled Release, 2016, 233: 136-146. DOI: 10.1016/j.jconrel.2016.05.036. IF = 7.786
 • Subr, V.; Sivak, L.; Koziolova, E.; Braunova, A.; Pechar, M.; Strohalm, J.; Kabešova, M.; Rihova, B.; Ulbrich, K.; Kovar, M.; Synthesis of Poly[N -(2-hydroxypropyl)methacrylamide] conjugates of inhibitors of the ABC transporter that overcome multidrug resistance in doxorubicin-resistant P388 cells in vitro. Biomacromolecules 2014, 15, 8, 3030–3043. DOI: 10.1021/bm500649q. IF = 6.092