Laboratoř elektrochemie

V laboratoři elektrochemie se zaměřujeme především na vývoj účinných a chytrých nástrojů pro elektrochemickou analýzu. Specializujeme se především na přípravu biosensorů, které mohou sloužit pro:

 • Monitoring koncentrací hormonů ve vodě.
 • Včasnou detekci různých onemocnění (rakovina, bakteriální infekce, viry nebo plísně).
 • Měření organických látek (toxiny, organické kyseliny, sacharidy) v potravinách.
 • Sledování stresových biomarkerů rostlin.

 

Dále se věnujeme návrhu a modifikaci tištěných elektrod pro výše uvedené účely. Díky úzkému spojeni s laboratoří syntézy máme možnost využívat pro experimenty námi vyvinuté nanomateriály špičkové kvality, vytvořené na míru pro konkrétní aplikaci. Zároveň kolegům z laboratoře syntézy poskytujeme možnost nově nanomateriály charakterizovat s pomoci elektrochemických technik, k tomu také můžeme využít i elektrochemický skenovací mikroskop (SECM). SECM je jedinečný nástroj, který může sloužit k objasnění enzymatických aktivit a zkoumání dynamického transportu přes syntetické nebo přírodní membrány a další biofyzikální systémy, také je lze využít testování topografie a povrchové reaktivity materiálů v pevném stavu.

Věříme, že elektrochemie představuje ideální způsob, jak v praxi provádět rychle, efektivní a levné rutinní detekce řady analytu přímo na místě bez nutnosti transportu vzorku do laboratoře. Jsme otevřeni novým nápadům a případné spolupráci, jak ze sféry akademické, tak i z praxe. Neváhejte nás kontaktovat.


RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny syntézy a chemické analýzy
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 311
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail: oliver@centrum.cz
Researcher ID: N-9991-2014
ORCID: 0000-0002-8288-3999
Scopus ID: 12040049600


Členové týmu

 • Sanam Garehbaghi, MSc.
 • MSc. Arezoo Saadati

Média

Elektrochemická detekce estrogenu s Eliškou Birgusovou

Vypsaná témata disertačních prací

 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi

Projekty

 • IGA projekt: Elektrochemický biosensor pro monitorování estrogenů ve vodních systémech (2023, Birgusová)

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron.2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • BENES, J.; TODOROVSKA, V.; BUDILOVA, K.; KOVARNIK, J.; PAVELKA, J.; ATANASOSKA, N.; BUMEL, J.; FLORENZANO, A.; MAJEROVICOVA, T.; VONDROVSKY, V.; PTAKOVA, M.; BEDNAR, P.; RICHTERA, L.; KUCERA, L. What about dinner? Chemical and microresidue analysis reveals the function of late neolithic ceramic pans. Molecules2021, vol. 26. p. 1-16. ISSN 1420-3049. IF 4.411
 • BYTESNIKOVA, Z.; ADAM, V.; RICHTERA, L. Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control2021, vol. 121. p. 1-9. ISSN 0956-7135. IF 5.548
 • KUCERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNAR, P.; BREZINA, M.; KALINA, L.; BEZDICKA, P.; MASLAN, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia2021, vol. 15. p. 1-8. ISSN 2589-1529. IF 0.000
 • MITREVSKA, K.MILOSAVLJEVIC, V.; GAGIC, M.; RICHTERA, L.; ADAM, V. 2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors. Appl. Mater. Today2021, vol. 23. p. 1-23. ISSN 2352-9407. IF 10.041
 • MUKHERJEE, S.; BOUTANT, E.; REAL, E.; MELY, Y.; ANTON, H. Imaging viral infection by fluorescence microscopy: Focus on HIV-1 early stage. Viruses-Basel, 2021, vol. 13. p. 1-21. ISSN 1999-4915. IF 5.048
 • NADTOCHAEVA, P.; BADINOVA, E.; RICHTERA, L.; VOBĚRKOVÁ, S. Crude laccase-based biosensor for the detection of catechin. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2021, vol. 35. ISSN 1310-2818. IF 1.452
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun.2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed.2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • SYS, M.; MUKHERJEE, A.; JASHARI, G.; ADAM, V.; ASHRAFI, A.; NOVAK, M.; RICHTERA, L. Bis(2,2′-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Materials2021, vol. 14. p. 1-18. ISSN 1996-1944. IF 3.623
 • VANOVA, V.; MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; HYNEK, D.; RICHTERA, L.; ADAM, V. Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection. Biosens. Bioelectron.2021, vol. 180. p. 1-19. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Petrovic, S.; Guzsvany, V.; Rankovic, N.; Beljin, J.; Roncevic, S.; Dalmacija, B.; Ashrafi, A. M.; Konya, Z.; Svancara, I.; Vytras, K.; Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode. Microchemical Journal 2019, 146, 178-186. DOI: 10.1016/j.microc.2018.12.053.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Merkel, ; Ashrafi, A; E; Bipolar membrane electrodialysis assisted pH correction of milk whey. J. Membr. Sci. 2018, 555, 185-196. DOI: 10.1016/j.memsci.2018.03.035.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Richtera, L.; Krejcova, L.; Kalina, L.; Datta, R.; Svobodova, M.; Hynek, D.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection. Sens. Actuator B-Chem. 2018, 258, 295-303. DOI: 10.1016/j.snb.2017.11.074.
 • Milosavljevic, V.; Haddad, Y.; Moulick, A.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Pospisil, T.; Stokowa-So; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Functional analysis of novicidin peptide: Coordinated delivery system for zinc via Schiff base ligand. Bioconjugate Chem. 2018, 29, 2954. DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.8b00370.
 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.
 • Stojanovic, Z. S.; Koudelkova, Z.; Sedlackova, E.; Hynek, D.; Richtera, L.; Adam, V.; Determination of chromium(VI) by anodic stripping voltammetry using a silver-plated glassy carbon electrode. Anal. Methods 2018, 10, 2917-2923. DOI: 10.1039/c8ay01047a.
 • Kucera, L.; Richtera, L.; Zmrzly, M.; Jarosova, M.; Kucerova, P.; Bednar, P; Determination of the fineness of medieval coins – Evaluation of methods in a case study of a medieval pfennig. Archaeometry 2018, 60, 325-341. DOI: 10.1111/arcm.12313.
 • Ashrafi, A. M.; Koudelkova, Z.; Sedlackova, E.; Richtera, L.; Adam, V.; Review-Electrochemical sensors and biosensors for determination of mercury ions . Journal of the Electrochemical Society 2018, 165, B824-B834. DOI: 10.1149/2.0381816jes.
 • Buchtelova, H.; Strmiska, V.; Skubalova, Z.; Dostalova, S.; Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, 1-14. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7.

111 entries « 1 of 3 »

2022

Petrović, Sandra; Guzsvány, Valéria; Ranković, Nikola; Beljin, Jelena; Rončević, Srđan; Dalmacija, Božo; Ashrafi, Amir M.; Kónya, Zoltán; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel

Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode Journal Article

In: Microchemical Journal, vol. 146, pp. 178-186, 2022, ISSN: 0026-265X.

Abstract | Links

2021

Ashrafi, Amir M; Bytesnikova, Zuzana; Barek, Jiri; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

A critical comparison of natural enzymes and nanozymes in biosensing and bioassays Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 192, pp. 113494, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Janova, Anna; Kolackova, Martina; Bytesnikova, Zuzana; Capal, Petr; Chaloupsky, Pavel; Svec, Pavel; Ridoskova, Andrea; Cernei, Natalia; Klejdus, Borivoj; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Huska, Dalibor

New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites Journal Article

In: Algal Research, vol. 60, 2021.

Abstract | Links

Asserghine, Abdelilah; Ashrafi, Amir M; Mukherjee, Atripan; Petrlak, Frantisek; Heger, Zbynek; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Nagy, Livia; Souto, Ricardo M; Nagy, Geza; Adam, Vojtech

In Situ Investigation of the Cytotoxic and Interfacial Characteristics of Titanium When Galvanically Coupled with Magnesium Using Scanning Electrochemical Microscopy Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 13, no. 36, pp. 43587–43596, 2021, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links

Beneš, Jaromír; Todoroska, Valentina; Budilová, Kristýna; Kovárník, Jaromír; Pavelka, Jaroslav; Atanasoska, Nevenka; Bumerl, Jiří; Florenzano, Assunta; Majerovičová, Tereza; Vondrovský, Václav; Ptáková, Michaela; Bednář, Petr; Richtera, Lukáš; Kučera, Lukáš

What about Dinner? Chemical and Microresidue Analysis Reveals the Function of Late Neolithic Ceramic Pans Journal Article

In: Molecules, vol. 26, no. 11, 2021, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Vanova, Veronika; Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 180, pp. 113087, 2021, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Mitrevska, Katerina; Milosavljevic, Vedran; Gagic, Milica; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors Journal Article

In: Applied Materials Today, vol. 23, 2021, ISSN: 2352-9407.

Abstract | Links

Pečenka, Jakub; Bytešníková, Zuzana; Kiss, Tomas; Hakalova, Eliska; Baránek, Miroslav; Eichmeier, Ales; Tekielska, Dorota; Richtera, Lukáš; Pokluda, Robert; Adam, Vojtech

Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment Journal Article

In: Materials Today Communications, vol. 27, 2021.

Abstract | Links

Kučera, Lukáš; Rozsypal, Jan; Bednář, Petr; Březina, Matěj; Kalina, Lukáš; Bezdička, Petr; Mašláň, Miroslav; Richtera, Lukáš

“Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins Journal Article

In: Materialia, vol. 15, 2021, ISSN: 2589-1529.

Abstract | Links

Stepankova, Hana; Swiatkowski, Marcin; Kruszynski, Rafal; Svec, Pavel; Michalkova, Hana; Smolikova, Vendula; Ridoskova, Andrea; Splichal, Zbynek; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek; Rex, Simona

The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 16, pp. 4431–4449, 2021, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Mukherjee, Soumajit; Boutant, Emmanuel; Réal, Eleonore; Mély, Yves; Anton, Halina

Imaging Viral Infection by Fluorescence Microscopy: Focus on HIV-1 Early Stage Journal Article

In: Viruses, vol. 13, no. 2, 2021, ISSN: 1999-4915.

Abstract | Links

2020

Mukherjee, S.; Bytešníková, Z.; Ashrafí, AM; Adam, V.; Richtera, L.

Graphene Oxide as a Nanocarrier for Biochemical Molecules: Current Understanding and Trends Journal Article

In: MDPI Proceedings Journals, vol. 8, iss. 12, 2020.

Abstract | Links

Sýs, Milan; Mukherjee, Atripan; Jashari, Granit; Adam, Vojtěch; Ashrafi, Amir M; Novák, Miroslav; Richtera, Lukáš

Bis(2,2'-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 14, no. 1, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Sedlackova, Eliska; Bytesnikova, Zuzana; Birgusova, Eliska; Svec, Pavel; Ashrafi, Amir M; Estrela, Pedro; Richtera, Lukas

Label-Free DNA Biosensor Using Modified Reduced Graphene Oxide Platform as a DNA Methylation Assay Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 21, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Mukherjee, A.; Ashrafi, A. M.; Svec, P.; Richtera, L.; Přibyl, J.; Brtnický, M.; Kynicky, J.; Adam, V.

The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles Journal Article

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 19, 2020.

Abstract | Links

Bytesnikova, Zuzana; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal Journal Article

In: Food Control, vol. 121, 2020.

Abstract | Links

Peris-Díaz, Manuel David; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Krężel, Artur; Adam, Vojtech

A chemometric-assisted voltammetric analysis of free and Zn(II)-loaded metallothionein-3 states Journal Article

In: Bioelectrochemistry, vol. 134, pp. 107501, 2020, ISSN: 1878-562X.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Michalkova, Hana; Setka, Milena; Svec, Pavel; Pribyl, Jan; Masilko, Jiri; Balkova, Radka; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Milosavljevic, Vedran

One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity Journal Article

In: Journal of Colloid and Interface Science, vol. 580, 2020, ISSN: 0021-9797.

Abstract | Links

Haddad, Yazan; Charousova, Marketa; Zivotska, Hana; Splichal, Zbynek; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Michalkova, Hana; Krizkova, Sona; Tesarova, Barbora; Richtera, Lukas; Vitek, Petr; Stokowa-Soltys, Kamila; Hynek, David; Milosavljevic, Vedran; Rex, Simona; Heger, Zbynek

Norepinephrine transporter-derived homing peptides enable rapid endocytosis of drug delivery nanovehicles into neuroblastoma cells Journal Article

In: J Nanobiotechnology, vol. 18, no. 1, pp. 95, 2020, ISSN: 1477-3155.

Abstract | Links

Abdolahpur Monikh, F.; Chupani, L.; Smerková, K.; Bosker, T.; Cízar, P.; Krzyzanek, V.; Richtera, L.; Franěk, R.; Zusková, E.; Skoupy, R.; Darbha, GK; Vijver, M.; Valsami-Jones, E.; Peijnenburg, W.

Engineered nanoselenium supplemented fish diet: toxicity comparison with ionic selenium and stability against particle dissolution, aggregation and release Journal Article

In: Environmental Science: Nano, iss. 8, 2020.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Bezdekova, Jaroslava; Vlcnovska, Marcela; Zemankova, Kristyna; Bacova, Romana; Kolackova, Martina; Lednicky, Tomas; Pribyl, Jan; Richtera, Lukas; Vanickova, Lucie; Adam, Vojtech; Vaculovicova, Marketa

Molecularly imprinted polymers and capillary electrophoresis for sensing phytoestrogens in milk Journal Article

In: J Dairy Sci, vol. 103, no. 6, pp. 4941–4950, 2020, ISSN: 1525-3198.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Nejdl, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Cernei, Natalia; Zitka, Ondrej; Jamroz, Ewelina; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Milosavljevic, Vedran; Adam, Vojtech

Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection Journal Article

In: Talanta, vol. 212, pp. 120789, 2020, ISSN: 1873-3573.

Abstract | Links

Stojanović, Zorica S.; Đurović, Ana D.; Ashrafi, Amir M.; Koudelková, Zuzana; Zítka, Ondřej; Richtera, Lukáš

Highly sensitive simultaneous electrochemical determination of reduced and oxidized glutathione in urine samples using antimony trioxide modified carbon paste electrode Journal Article

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 318, 2020, ISSN: 0925-4005.

Abstract | Links

Frangu, A.; Ashrafi, AM; Sýs, M.; Arbneshi, T.; Metelka, R.; Adam, V.; Vlček, M.; Richtera, L.

Determination of Trolox Equivalent Antioxidant Capacity in Berries Using Amperometric Tyrosinase Biosensor Based on Multi-Walled Carbon Nanotubes Journal Article

In: MDPI Applied Sciences, vol. 10, iss. 7, 2020.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas

An Investigation on the Electrochemical Behavior and Antibacterial and Cytotoxic Activity of Nickel Trithiocyanurate Complexes Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 13, no. 7, 2020, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Rainbow, Joshua; Sedlackova, Eliska; Jiang, Shu; Maxted, Grace; Moschou, Despina; Richtera, Lukas; Estrela, Pedro

Integrated Electrochemical Biosensors for Detection of Waterborne Pathogens in Low-Resource Settings Journal Article

In: Biosensors (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-6374.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Ashrafi, Amirmansoor; Mukherjee, Atripan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Kopel, Pavel; Richtera, Lukáš; Moulick, Amitava

A Novel Biocompatible Titanium-Gadolinium Quantum Dot as a Bacterial Detecting Agent with High Antibacterial Activity Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 4, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Sur, Vishma Pratap; Mazumdar, Aninda; Kopel, Pavel; Mukherjee, Soumajit; Vítek, Petr; Michalkova, Hana; Vaculovičová, Markéta; Moulick, Amitava

A Novel Ruthenium Based Coordination Compound Against Pathogenic Bacteria Journal Article

In: Int J Mol Sci, vol. 21, no. 7, 2020, ISSN: 1422-0067.

Abstract | Links

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Milosavljevic, Vedran; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Bhowmick, Sukanya; Moulick, Amitava

Peptide-Carbon Quantum Dots conjugate, Derived from Human Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2, against Antibiotic-Resistant Gram Positive and Gram Negative Pathogenic Bacteria Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 10, no. 2, 2020, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Jamroz, Ewelina; Gagic, Milica; Haddad, Yazan; Michalkova, Hana; Balkova, Radka; Tesarova, Barbora; Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery Journal Article

In: Biomacromolecules, vol. 21, no. 2, pp. 418–434, 2020, ISSN: 1526-4602.

Abstract | Links

Mazumdar, Aninda; Haddad, Yazan; Sur, Vishma Pratap; Milosavljevic, Vedran; Bhowmick, Sukanya; Michalkova, Hana; Guran, Roman; Vesely, Radek; Moulick, Amitava

Characterization and Analysis of Probiotic-Derived Peptides Against Multi Drug Resistance Bacterial Infections Journal Article

In: Front Microbiol, vol. 11, pp. 1963, 2020, ISSN: 1664-302X.

Abstract | Links

2019

Djurovic, Ana; Stojanovic, Zorica; Kravić, Snežana; Kos, Jovana; Richtera, Lukáš

Electrochemical Determination of Vitamin D 3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode Journal Article

In: Electroanalysis, 2019, ISSN: 1521-4109.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal Article

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Tkaczewska, Joanna; Dordevic, Dani; Jancikova, Simona; Kulawik, Piotr; Milosavljevic, Vedran; Dolezelikova, Kristyna; Smerkova, Kristyna; Svec, Pavel; Adam, Vojtech

Nanocomposite Furcellaran Films-the Influence of Nanofillers on Functional Properties of Furcellaran Films and Effect on Linseed Oil Preservation Journal Article

In: Polymers (Basel), vol. 11, no. 12, 2019, ISSN: 2073-4360.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kulawik, Piotr; Kopel, Pavel; Balková, Radka; Hynek, David; Bytesnikova, Zuzana; Gagic, Milica; Vedran Milosavljevic, Vojtech Adam

Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities Journal Article

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 22, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstract | Links

Bytesnikova, Zuzana; Richtera, Lukas; Smerkova, Kristyna; Adam, Vojtech

Graphene oxide as a tool for antibiotic-resistant gene removal: a review Journal Article

In: Environ Sci Pollut Res Int, vol. 26, no. 20, pp. 20148–20163, 2019, ISSN: 1614-7499.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Sýs, Milan; Sedláčková, Eliška; Farag, Amir Shaaban; Adam, Vojtěch; Přibyl, Jan; Richtera, Lukáš

Application of the Enzymatic Electrochemical Biosensors for Monitoring Non-Competitive Inhibition of Enzyme Activity by Heavy Metals Journal Article

In: Sensors (Basel), vol. 19, no. 13, 2019, ISSN: 1424-8220.

Abstract | Links

Ashrafi, Amir M; Richtera, Lukáš

Preparation and Characterization of Carbon Paste Electrode Bulk-Modified with Multiwalled Carbon Nanotubes and Its Application in a Sensitive Assay of Antihyperlipidemic Simvastatin in Biological Samples Journal Article

In: Molecules, vol. 24, no. 12, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Juszczak, Lesław; Kawecka, Agnieszka; Bytesnikova, Zuzana; Milosavljevic, Vedran; Makarewicz, Małgorzata

Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life Journal Article

In: Food Packaging and Shelf Life, vol. 21, 2019, ISSN: 2214-2894.

Abstract | Links

Brtnický, Martin; Pecina, Václav; Hladký, Jan; Radziemska, Maja; Koudelková, Zuzana; Klimánek, Martin; Richtera, Lukáš; Adamcová, Dana; Elbl, Jakub; Galiová, Michaela Vašinová; Baláková, Ludmila; Kynický, Jindřich; Smolíková, Vendula; Houška, Jakub; Vaverková, Magdalena Daria

Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils Journal Article

In: Chemosphere, vol. 220, pp. 678–686, 2019, ISSN: 1879-1298.

Abstract | Links

Koudelkova, Zuzana; Bytesnikova, Zuzana; Xhaxhiu, Kledi; Kremplova, Monika; Hynek, David; Adam, Vojtech; Richtera, Lukas

Electrochemical Evaluation of Selenium (IV) Removal from Its Aqueous Solutions by Unmodified and Modified Graphene Oxide Journal Article

In: Molecules, vol. 24, no. 6, 2019, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Michalkova, Hana; Strmiska, Vladislav; Kudr, Jiri; Skubalova, Zuzana; Tesarova, Barbora; Svec, Pavel; Richtera, Lukas; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Tuning the surface coating of IONs toward efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 14, pp. 7609–7624, 2019, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal Article

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstract | Links

Gagic, Milica; Jamroz, Ewelina; Krizkova, Sona; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Current Trends in Detection of Histamine in Food and Beverages Journal Article

In: J Agric Food Chem, vol. 67, no. 3, pp. 773–783, 2019, ISSN: 1520-5118.

Abstract | Links

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal Article

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal Article

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstract | Links

111 entries « 1 of 3 »