Absolventi

Absolvent Studium Téma závěrečné práce Vedoucí
Adam Pavlína, Ing., Ph.D. BP Senzitivní analýza obsahu metalothioneinu v různých živočišných tkáních Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Adam Pavlína, Ing., Ph.D. DP Biochemický profil efektu deoxyvalenolu podávaného v podobě přirozeně zaplísněné pšenice na potkany Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Adam Pavlína, Ing., Ph.D. DisP Diagnostické biosenzory pro encefalopatie způsobené priony Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Albrecht Lukáš BP Využití analytické ITP v analýze složek životního prostředí. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Ananbeh Hanadi Abd Alrahman Ali, Ph.D. DisP Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Bačová Romana, Ing., Ph.D. BP Monitoring biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bačová Romana, Ing., Ph.D. DP Stanovení flavonoidních látek ve vybraném sortimentu léčivých rostlin používaných v potravinářství Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bačová Romana, Ing., Ph.D. DisP Epigenetické mechanismy vs. RNA řízená editace genů v jednobuněčných zelených mikrořasách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Badinová Ester, Bc. BP Využití ligninolytických enzymů v degradaci polutantů Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Bakhareva Natalya, Bc. BP Význam vitamínů na zdraví člověka Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Balková Pavla, Bc. DP Studium vlivu sarkosinu na proteom prostatických tkáňových kultur Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Bartáková Marie, Ing., Ph.D. BP Stanovení estrogenů v odpadních vodách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bartáková Marie, Ing., Ph.D. DP Stanovení estrogenů v biologických matricích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bartáková Marie, Ing., Ph.D. DisP Monitoring fenolických sloučenin u řas a sinic Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bártová Veronika, Ing. DP Biodostupnost rtuti ve vysoce kontaminovaných půdách a její přestup do hub Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Bastl Karel, Mgr. DisP Aplikace výpočetních postupů pro stadium redoxních dějů u kov-vazných proteinů pro transport léčiv Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Bečica Jakub BP Plasty a jejich termický rozklad Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Benešová Lucie, Ing., Ph.D. DisP Screening isoflavonů v biologickém materiálu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Beňová Veronika, Ing. BP VYUŽITÍ AVIDIN-BIOTINOVÉ TECHNOLOGIE PRO STUDIUM PROGRAMOVANÉ BUNĚČNÉ SMRTI Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Bernreiterová Hana, Ing. DP Luštěniny jako zdroj vybraných makro a mikronutrientů Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Beržinská Soňa, Ing. DP Monitoring izoflavonů ve produktech sóji Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bezděková Andrea, Ing. DisP Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Blaha Tomáš BP Káva versus biologicky účinné látky Adam Pavlína, Ing., Ph.D.
Bláhová Pavlína, Ing. DP Analýza metalothioneinu pomocí imunologických a elektrochemických technik Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Blahutová Andrea, Bc. BP Degradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Blaštík Ondřej, Ing. BP METALOTHIONEINEM MODIFIKOVANÉ ELEKTRODY PRO ANALÝZU TĚŽKÝCH KOVŮ Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Blažková Iva, Ing., Ph.D. DisP Nanomaterials as a platform for the doxorubicin transport – Fluorescence imaging Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Blažková Lucie, Ing. DP Studium vlivu teploty na obsah antioxidantů při přípravě zelených čajů Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Blovská Sylvie, Ing. BP Antioxidační a jiné biologicky aktivní látky v potravinách s příznivým vlivem na zdraví. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Blovská Sylvie, Ing. DP Stanovení fenolických látek a jejich antioxidační aktivity v pivech a výchozích pivovarských surovinách. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Brychtová Jana, Ing. BP Kontrola kvality vod Bílého potoka Glovinová Eliška, Ing., Ph.D.
Brychtová Markéta, Ing. BP Studium funkčních potravin pomocí nových separačních metod Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Budínová Andrea, Ing. DisP Biologická dostupnost rtuti pro rostliny Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Buchtová Dagmar, Ing. BP Suspenzní kultura tabáku jako modelový systém pro studium stresové reakce rostlin Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Burková Martina, Ing. BP Káva versus biologicky účinné látky Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Bytešníková Zuzana, Ing., Ph.D. DisP Nanouhlíkové materiály pro bioaplikace a detekci těžkých kovů Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Cardová Alžběta, Ing. DP Detekce prionových proteinů a jejich interakce s kovy a metalothioneinem Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Cernei Natalia, Mgr., Ph.D. DisP Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Czerniak Lucie, Ing. DP Vliv kadmia a zinku na růst a metabolizmus buněk v suspenzní kultuře. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Čižmár David, Mgr., Ph.D. DisP Aplikace NIRS v zemědělské analytice Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Debnárová Denisa, Bc. BP Zastoupení izoflavonů v konvenční a rostlinné stravě, jejich nutriční význam Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Do Tomáš, Bc. BP Studium kapsaicinu jako markeru pálivosti paprik Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Dobeš Jiří, Ing., Ph.D. DisP Stanovení biologicky aktivních substancí v rostlinném materiálu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Dobeš Petr BP Sledování distribuce kademnatých iontů u rostlin kukuřice obsahující Bt gen. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Dokulilová Marcela, Ing., Ph.D. DisP Stanovení škrobových zrn ječmene Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Doleželíková Kristýna, Ing., Ph.D. DisP Progresivní nástroje pro identifikaci bakterie Staphylococcus aureus Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Donovalová Alexandra, Ing. BP Žížala hnojní (Eisenia fetida) a kvantové tečky Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Donovalová Alexandra, Ing. DP Testování nových nanomateriálů pro teranostické aplikace u modelu myši Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Dostálová Simona, Ing., Ph.D. DisP Specifické cílení nanotransportérů pro teranostické aplikace Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Drábková Michaela, Ing. BP Sója – funkční potravina Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Drmota Libor, Bc. BP Premonitoring čistoty malých vodních toků lesních společenstev Glovinová Eliška, Ing., Ph.D.
Drmota Libor, Bc. DP Zadejte název práce Premonitoring čistoty malých vodních toků lesních společenstev Glovinová Eliška, Ing., Ph.D.
Drncová Marie, Bc. BP Charakterizace metalothioneinu pomocí kapilární elektroforézy Nejdl Lukáš, Ing., Ph.D.
Dudášová Klaudia, Ing. DP Analýza obsahu ortuti v jedlých hubách Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Dufková Tereza, Bc. BP Zpracování a využití gastroodpadu Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Dunklerová Michaela, Bc. BP Med a jeho význam v potravinářství Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Durďáková Michaela, Ing. DP Protinádorová aktivita a cílená doprava rutinu Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Dvořáčková Eva, RNDr., Ph.D. DisP Separation and determination of bioactive compounds in food Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.
Dvořáčková Eva, RNDr., Ph.D. DisP Využití ultra rychlé kapalinové chromatografie pro separaci biologicky aktivních látek Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Fadrhoncová Pavla, Ing. BP Antinutriční látky v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Fadrhoncová Pavla, Ing. DP Antioxidanty v bylinných čajích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Fialová Dana, Mgr., Ph.D. DisP Využití uhlíkových materiálů pro studium iontů kovů, kvantových teček a kov-vázajícího laktoferinu Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Foltýn Marek, Bc. BP Výživové faktory ovlivňující zdraví kostí a kloubů Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Gerych Tomáš, Ing. DP Studium vlivu sarkosinu na kalmodulinem-zprostředkovanou vnitrobuněčnou signalizaci Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Gráfová Karolína, Ing. DP Testování inhibitorů GTPas pro studium endocytózy bionanomateriálů Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Gritzová Jana, Ing. BP Fenolické látky v ovocných šťávách a jejich antioxidační aktivita. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Gritzová Jana, Ing. DP Stanovení fenolových látek a antioxidační aktivity v zelenině a ovoci a jejich štávách pěstovaných bio a tradičně. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Guráň Roman, Mgr., Ph.D. DisP Využití MALDI-TOF zobrazovací hmotnostní spektrometrie pro studium potenciálních markerů živočišných tkání Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Habarta Petr, Ing., Ph.D. DisP Stanovení beryllia ve složkách životního prostředí Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.
Haddad Yazan Abdulmajeed Eyadh, Ph.D. DisP Development and testing of novel peptides for applications in neuroblastoma therapy Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Hádler Tomáš, Bc. BP Zinek jako esenciální mikronutrient Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Halamová Petra, Bc. BP Monitoring syntetických potravinářských barviv Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.
Halašková Alena, Ing. DP Stanovení vápníku, hořčíku, zinku a železa v obilovinách, moukách a pekařských výrobcích. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Hanuštiak Pavel, Ing. DP Analýza sekundárních rostlinných metabolitů pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Havran Ondřej, Ing. DP Sledování obsahu fenolických látek a celkové antioxidační aktivity v procesu výroby révového vína Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Hegerová Dagmar, Mgr., Ph.D. DisP Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Heinz Petr, Ing. DP Studium složení palmového oleje z hlediska autenticity Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Hlaváč David, Ing. BP Výživa jako významný faktor při vývoji a prevenci nemocí. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Hložek Marek, Ing. BP Sója jako funkční potravina Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Hložek Marek, Ing. DP Screening biologicky aktivních látek v pivu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Hoferková Adéla, Ing. BP Vliv antioxidantů na zdraví člověka Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Holasová Denisa, Bc. BP Funkční potraviny z pohledu biologicky aktivních látek Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Horáčková Eva, Ing. DP Elektrochemická DNA microarray jako nástroj pro sledování maligního potenciálu buněk Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Horáčková Michaela BP Stanovení vitamínu C v potravinách Glovinová Eliška, Ing., Ph.D.
Horák Michal, Mgr. DisP Volné téma Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Horáková Klára, Ing. DisP Transport kovů v systému půda rostlina Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Horáková Martina BP Zemědělské plodiny jako zdroj selenu pro lidskou výživu Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Hospůdková Lucie, Bc. Ing. BP Stanovení kvality pramenité vody v okolí Třebíče. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Hospůdková Lucie, Bc. Ing. DP Využití elektromigračních metod v environmentálních analýzách. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Hradecký Jan, Ing. DP Studium ochranných a signálních sloučenin u rostlin pomocí elektrochemického senzoru Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Hrachovinová Jana, Bc. BP Přestup rtuti z kontaminovaných lesních půd do mycelia hub Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Hrdinová Vendula, Ing. DP Imunochemické stanovení methalothioneinů a jeho porovnání k elektrochemickému stanovení Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Hrdinová Zuzana, Ing. BP Význam nanotechnologií v potravinářství Křížková Soňa, Ing., Ph.D.
Hropko Matej, Bc. DP Proteomická analýza efektu up-regulace metalothioneinu-3 v buňkách neuroblastomu Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Hrůzková Irena BP Metabolismus chromu v kulturních plodinách a jeho postup potravním řetězcem Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Hučíková Dagmar, Bc., DiS. BP Sekundární metabolity sóji a jejich význam v potravinářství Adam Pavlína, Ing., Ph.D.
Husáková Pavla, Ing. DP Analýza obsahu rtuti v konzervovaných rybích výrobcích Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Húska Dalibor, Ing., Ph.D. DP Profil stresového transkriptomu u rostlin po expozici ionty těžkých kovů za využití nově navrženého čipu nukleových kyselin Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Húska Dalibor, Ing., Ph.D. DisP Markery pro posouzení hyperakumulace, senzitivity a rezistence rostlin k těžkým kovům Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Hutařová Jitka, Ing. Mgr. DP Detekce patogenů pomocí molekulárně imprintovaných polymerů Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Hynštová Veronika, Ing., Ph.D., DiS. DP Monitoring flavonoidních látek a karotenoidů ve vybraných doplňcích stravy Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Hynštová Veronika, Ing., Ph.D., DiS. DisP Monitoring karotenoidů v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Chabinová Jana, Ing. DisP Moderní analytické metody v analýze potravin Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Chadimová Klára, Ing. DP Vybrané prvky v mase Pangase spodnookého z obchodní sítě ČR Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Chovancová Tereza, Ing. DisP Mechanismus vzniku bakteriální resistence k antimikrobiálním nanomateriálům Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Chvílíčková Iva, Mgr., Ph.D. DisP Stanovení obsahu monoterpenů v silicích smrku ztepilého (Picea abies) pomocí GC/MS Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.
Chytilová Barbora, Ing. DP Monitoring kyseliny askorbové v ovocných nápojích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Ilčíková Ladislava, Bc. BP Bylinné čaje a jejich antioxidanty Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Ilieva Lada, Ing. DP Vývoj imunologických testů pro detekci nebezpečných bakteriálních patogenů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Jankovský Viktor, Bc. BP Elektrochemický biosensor pro deteci patogenních bakterií v potravinách Richtera Lukáš, RNDr., Ph.D.
Janštová Lenka, Ing. DP Stanovení herbicidů pomocí kapilární elektromigrační techniky Glovinová Eliška, Ing., Ph.D.
Janů Libor, Ing., Ph.D. DisP Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Jarošová Markéta, Ing., Ph.D. BP Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Jarošová Markéta, Ing., Ph.D. DP Separační metody pro stanovení polyfenolických látek ve víně Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Jarošová Markéta, Ing., Ph.D. DisP Úloha huminových látek ve zmírňování negativních dopadů působení solí na rostliny ječmene jarního Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Jelínková Alžběta, Bc. DP Optimalizace podmínek RNA interference jako nástroje pro studium molekulárních procesů Michálek Petr, Ing., Ph.D.
Jelínková Pavlína, Ing., Ph.D. DisP Studies on Antimicrobial Resistance in Pathogenic Bacteria Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Ježovičová Lucia, Bc. BP Obsahové látky v káve Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD.
Jílková Eva, Ing. DP Izolace bakteriálních buněk pomocí paramagnetických částic Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Jílková Eva, Ing. DisP Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Jimenéz Jimenéz Ana María, MSc. DisP Advanced materials and their application in viral diagnostic Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Kácalová Tereza, Ing. BP Antinutriční látky v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Kašparová Jana, Bc. BP Toxikologické hodnocení vybraných chemických látek používaných v trofických řetězcích Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Kharytonava Katsiaryna, Bc. BP Polyfenoly v kávě Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Kilianová Iva, Bc. BP Balené vody v prodejní síti ČR z pohledu minerálního složení Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Kiplagat Isaac Kipkoech, Ing., Ph.D., MSc DisP Využití mikrokolonových separačních technik v analýze nízkomolekulárních látek. Kubáň Petr, doc. RNDr., Ph.D.
Kleclová Jaroslava, Ing. DP Stanovení vybraných kovů pomocí kapilárních elektroforetických technik. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Koczková Katarína, Bc. BP Význam vybraných biologicky aktívnych látok na zdravie človeka Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Koláčková Martina, Ing., Ph.D. DisP MikroRNA jednobuněčných řas a rostlin a vliv abiotických stresových faktorů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Konečná Romana, Ing. DisP Studium chování cytostatických léčiv v kombinaci s nanotransportéry Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Kosová Petra, Bc. BP Látky vznikající enzymovou oxidací lipidů v mléčných výrobcích Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Koudelková Zuzana, Ing., Ph.D. DisP Vývoj elektrochemického detektoru pro monitorování těžkých kovů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D. BP Přírodní škodlivé látky v potravinách. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D. DP Stanovení fenolových látek a antioxidační aktivity v bobulích různých odrůd hroznů. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Krejčí Radek, Ing. BP Studium antioxidačního profilu u vysoce produkčních krav Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Krejčová Ludmila, MVDr. DisP Senzory pro ptačí chřipku Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Kremplová Monika, Mgr., Ph.D. DisP Kovy v biologických systémech Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D. DisP Změny metabolomu slunečnice roční vlivem těžkých kovu – nový ukazatel účinnosti fytoremediačních technologií Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Kučerová Andrea, Ing. DP Současné stanovení těžkých kovů Cd, Pb, Zn a Cu v pitných vodách. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Kučerová Dana, Ing. DP Biosyntéza sekundárních metabolitů u Scenedesmus quadricauda v přítomnosti nanočástic Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Kučerová Justýna, Bc. BP Umělá barviva v potravinách a jejich dopad na zdraví člověka. Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Kučerová Marcela, Bc. BP Káva a její účinky na lidský organismus Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Kudr Jiří, Ing., Ph.D. DisP Vývoj elektrochemických metod využívajících nanotechnologie pro environmentální mobilní detekční systémy Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Kuchař Václav, Bc. BP Využití elektromigračních metod v potravinářství Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Kulštejnová Lucie, Bc. BP Analýza produktů degradace polykaprolaktonu metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí Helánová Valerie, Ing., Ph.D.
Kůrová Jana, Ing. BP Vitamíny a zdravá výživa Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Kvapilová Veronika, Ing. BP Sledování čistoty pitných a povrchových vod z hlediska obsahu nepolárních extrahovatelných látek Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.
Kvapilová Veronika, Ing. DP Sledování množství nepolárních extrahovatelných látek v povrchových vodách a nádržích se surovou pitnou vodou. Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.
Lacková Zuzana, Ing., Ph.D. BP Vliv různých forem glutathionu na kulturu Lactobacillus Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Lacková Zuzana, Ing., Ph.D. DP Studium antioxidantů ve vybraných druzích koření pomocí moderních analytických metod Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Lacková Zuzana, Ing., Ph.D. DisP Studium aminů a antioxidačních procesů u malignit Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Landauf Lukáš, Ing. DP Biodosažitelné formy vybraných nutrientů v luštěninách Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Le Qui Khanh Linh, Bc. BP Monitoring imidazolů v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Leshchuk Liana, Bc. BP Biologicky aktivní látky v kávě Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Macháň Pavel, Ing., Ph.D. DP Stanovení cizorodých látek ve víně. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Malyugina Svetlana, Ing. DP Stanovení biologicky aktivních metabolitů jednobuněčných řas za různých kultivačních podmínek Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Mareček Vít, Ing., Ph.D. BP Využití elektromigračních metod v potravinářství Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Mareček Vít, Ing., Ph.D. DP Stanovení organických kyselin ve víně Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Margetínová Jana, Mgr., Ph.D. DisP Špécie ortuti v sedimentoch a vodných ekosystémoch Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Marvánek Tomáš, Ing. BP Stanovení těkavých látek v nápojích metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí Helánová Valerie, Ing., Ph.D.
Masná Daniela, Ing. DisP Vývoj metódy využívající mikroskop s mikroelektrodama pro studium živých buněk Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Medková Marta, Mgr. DisP Využití nanomateriálů v potravinářství Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Merlos Rodrigo Miguel Ángel, MSc., Ph.D. DisP Matrix assisted laser desorption ionization for characterization of higher molecular thiols in biological samples Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Michálek Pavel, Ing. DisP Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Michálek Petr, Ing., Ph.D. DisP Pokročilé materiály pro virovou diagnostiku Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Michálková Hana, Ing., Ph.D. DP Monitoring biologicky aktivních látek ve vybraných druzích piva Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Michálková Hana, Ing., Ph.D. DisP Nanotoxikologie pokročilých materiálů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Milosavljević Vedran, Ing., Ph.D. DisP Synthesis of peptide and their application for cell penetration and drug delivery Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Moravanská Andrea, Ing. DisP Zlaté nanočástice pro identifikaci nádorových markerů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Mrzenová Štěpánka, Ing. DP Stanovení fenolových látek a antioxidační aktivity v pravých a bylinných komerčních čajích Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Musilová Eva, Ing. BP Antioxidanty v bylinných čajích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Nadtochaeva Polina, Bc. BP Využití ligninolytických enzymů v potravinářství Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Najbrtová Veronika, Ing. DP Obsah rtuti v konzervách mořských ryb z obchodních řetězců v ČR Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Nákielná Johana, Ing. DP Stanovení katalasy, superoxiddismutasy a glutathionperoxidasy u organismů vystavených stresu těžkými kovy Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Navrátil Jiří, Ing. DP Vývoj inovativního biosenzoru pro elektrochemickou detekci tumor supresorového genu TP53 Richtera Lukáš, RNDr., Ph.D.
Nečasová Barbora, Bc. BP Osud platinových kovů v životním prostředí. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Nedvědická Žaneta, Bc. BP Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Nechvátalová Kateřina, Ing. BP Výživa a tumory trávícího traktu. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Nechvátalová Kateřina, Ing. DP Inhibiční vliv antioxidantů na vznik chromozomálních aberací u buněčných kultur. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Nejdl Lukáš, Ing., Ph.D. DisP Použití spektroskopických technik pro studium interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Němcová Barbora, Ing. BP Monitoring izoflavonů ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Němcová Kamila, Ing. DP Stanovení a identifikace mikroorganismů v potravinách elektromigračními metodami Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Nguyen Hoai Viet, Ph.D. DisP Nanomaterial-based carriers for anticancer therapy Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Nováková Lucie, Ing. BP Potravinářská aditiva a jejich zdravotní aspekty. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Novotná Helena, Ing. DisP Vliv nanočástic na rostliny Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Oanh Doan Thi Kieu, Ph.D., M.Sc. DisP High performance capillary electrophoresis separation of low molecular weight compounds in biological and enviromental samples Kubáň Petr, doc. RNDr., Ph.D.
Obálová Lucia, Ing. BP Detekce oxidu dusnatého v rostlinných systémech Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Olšová Renata, Ing. et Ing. BP Vliv antioxidantů a probiotik na zdraví člověka Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Omastová Petra, Ing. BP Obsah fenolických látek a antioxidační aktivita u různých druhů vín a jejich zdravotní aspekty. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Omastová Petra, Ing. DP Stanovení fenolických látek a antioxidační aktivity v různých druzích vín. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Ondračka Tomáš, Ing. et Ing. DP Stanovení vybraných iontových herbicidů v povrchových vodách Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Ondračka Tomáš, Ing. et Ing. DP Využití elektromigračních metod ke stanovení těžkých kovů v odpadních vodách Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Osičková Nikola, Ing. BP Chemické látky ve víně a jejich vliv na lidský organismus Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Ošťádalová Ilona, Ing. BP Biologicky aktivní látky v medu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Ošťádalová Ilona, Ing. DP Metabolický profil biologicky významných látek v medu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Otáhalová Jana, Ing. BP Potravinářská barviva a sladidla. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Ovchynnikova Oleksandra, Ing. BP Studium produkce lakázy vybranými druhy hub Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Papanová Veronika, Ing. BP Studium vlivu požití zeleného čaje na antioxidační stav organismu Adam Pavlína, Ing., Ph.D.
Pavelicová Kristýna, Ing. BP Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách – flavonoidní látky Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Pavelicová Kristýna, Ing. DP Bariková vína Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Pavelková Dagmar, Ing. BP Přehled fenolových látek v bylinných čajích Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD.
Pavelková Kamila, Bc. BP UV zářením laditelné kvantové tečky a jejich použití v biosenzorech Nejdl Lukáš, Ing., Ph.D.
Pelcová Lucie, Ing. DP Stanovení přírodních antioxidantů v ovocných džusech Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Petrlák František, Ing. DP Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Piskořová Daniela, Ing. DP Vliv skladování na obsah vybraných nutrientů v křepelčích vejcích Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Plevák Petr, Ing. DP Výskyt antibiotické rezistence u bakteriálních kmenů izolovaných z výkalů selat po odstavu Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Poláková Kristína, Ing. DP Stanovení fenolových látek a antioxidační aktivity u různých druhů káv Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Polanský Petr, Ing. BP Antioxidanty v čajích Dvořáčková Eva, RNDr., Ph.D.
Popelková Vendula, Ing. DP Analýza vybraných nutrientů ve skořápkových plodech Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Poštulková Žaneta, Ing. BP Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Prášková Markéta, Mgr. Bc., Ph.D. DisP Studium vzniku a vlastností fluorescenčně aktivních nanočástic Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Procházková Anna, Ing. BP Antioxidanty v bylinných čajích Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Procházková Anna, Ing. DP Konverze biologicky aktivních látek při přípravě zelených a černých čajů Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Procházková Barbora, Mgr., Ph.D. DisP Stanovení metabolitů s využitím elektromigračních metod Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Procházková Martina, Ing. DP Monitoring imidazolů ve vybraných druzích nápojů Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Prucková Zdeňka, Ing. BP Studium vlivu požití kávy na antioxidační stav organismu Adam Pavlína, Ing., Ph.D.
Rankić Ivan, Ing. DP Vliv inhibitorů BSO, Lycorine a AIP na biosyntézu sekundárních metabolitů jednobuněčné řasy Scenedesmus quadricauda Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Ridošková Andrea, Ing., Ph.D. DisP Transport kovů v systému půda – rostlina Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Rokosová Kateřina, Ing. BP Káva jako funkční potravina Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Rokosová Kateřina, Ing. DP Monitoring biologicky aktivních látek v kávě Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Rychtecká Lucie, Ing. BP Estrogeny v životním prostředí Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Řehulková Helena, Mgr., Ph.D. DisP Proteomic identification of proteins – modern analytical approaches Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Řehůřková Alena, Ing. BP Využití půdních rozborů k posouzení změn agrochemických vlastností půd. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Řehůřková Alena, Ing. DP Stanovení obsahu manganu, mědi, zinku a železa v půdě. Zehnálek Josef, doc. Ing., CSc.
Řiháček Martin, Bc. BP Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Říhová Lenka, Bc. BP Význam medu na zdraví člověka Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Salajková Ivana, Ing. DP Využití elektrochemicky aktivních markerů pro analýzu peptidů a bílkovin Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Salazar Molina Andrea Nataly, Ing. BP Antinutritional compounds in food Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Sedláček Kamil, Ing. DP Využití analytické ITP v odpadovém hospodářství Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Sedláčková Eliška, Ing. BP Prionové proteiny a jejich interakce s těžkými kovy Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Sedláčková Eliška, Ing. DP Biologicky aktivní látky v sóji Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Sedláčková Lenka, Ing. DP Kadmium a olovo v rybích výrobcích z obchodní sítě České republiky Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Selníková Tereza, Bc. BP Nutrigenomika Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Senčáková Iveta, Ing. BP Význam húb v ľudskej výžive Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD.
Shestivska Violetta, Mgr., Ph.D. DisP Studium exprese metalothioneinu u transgenních rostlin tabáku vystavených vlivu těžkých kovů Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Schlosserová Nikola, Ing. DP Imobilizácia lignolytických enzýmov Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Schönová Martina, Ing. BP Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách – flavonoidní látky Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Schönová Martina, Ing. DP Separační metody pro stanovení fytoestrogenů v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Skaličková Sylvie, Ing., Ph.D. BP Studium fenolického profilu u vybraných genotypů meruněk pomocí vysoce-účinné kapalinové chromatografie Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Skaličková Sylvie, Ing., Ph.D. DP Izolace a stanovení laktoferinu z lidských slin pomocí kapalinové chromatografie Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Skaličková Sylvie, Ing., Ph.D. DisP Izolace, separace a studium významných kov-vazných proteinů Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.
Skarková Anežka, Ing. DP Screening polyfenolů v kávě Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Slováček Jan, Bc. BP Biologicky aktivní látky v pivu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Slováček Robin, Ing. DP Vliv skladování na obsah vybraných nutrientů v slepičích vejcích Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Smolíková Vendula, Ing. BP Stanovení rtuti v Pangasu spodnookém a vyhodnocení případných rizik z konzumace ryb Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Smolíková Vendula, Ing. DP Vybrané těžké kovy v produktech z mořských ryb Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Sochorová Lenka, Ing. BP Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Sojková Tereza, Ing. BP Monitoring flavonoidních látek ve vybraných druzích medu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Solčány Veronika, Ing. DisP Imobilizace ligninolytických enzymů metodou CLEA Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Stanisavljević Maja, Ing., Ph.D. DP Studium interakce kvantových teček s biomolekulami Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Stanisavljević Maja, Ing., Ph.D. DisP Quantum dots and their interaction with biomolecules Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Stránský Ondřej BP Výskyt nanočástic v životním prostředí a jejich vliv na živé organismy Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.
Strejčková Aneta, Ing., Ph.D. BP Antioxidanty a jejich význam pro zdraví Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Strejčková Aneta, Ing., Ph.D. DP Biologicky aktivní látky v medu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Strejčková Aneta, Ing., Ph.D. DisP Sekundární metabolismus jednobuněčných řas v přítomnosti nanočástic Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Strmiska Vladislav, Ing., Ph.D. DisP Metabolismus sarkosinu a nádorová onemocnění prostaty Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Stuhlová Romana, Ing. DP Vliv různých forem zinku na střevní mikrobiotu selat po odstavu Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
Suchá Helena, Bc. BP Analýza biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách – polyfenolové sloučeniny Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Suchá Helena, Bc. DP Monitoring imidazolů v potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Svetláková Anna, Bc. DP Reakce jednobuněčné řasy Chlamydomonas reinhardtii na oxidativní poškození vyvolané nanočásticemi Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Svobodová Markéta, Ing. BP Kovy vázající proteiny v živočišných organismech Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Svobodová Markéta, Ing. DP Význam metalothioneinu v maligním potenciálu nádorových buněk Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Šalplachta Jiří, Ing., Ph.D. DisP Proteomická analýza obilných bílkovin Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Šanda Radek, Ing. BP Studium vlivu těžkých kovů na biochemický profil u vodních živočichů Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Šimková Magdalena, Ing. DP Monitoring alkaloidů v rajčatech Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.
Šišperová Eliška, Ing., Ph.D. BP Využití elektromigračních metod v potravinářství Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Šišperová Eliška, Ing., Ph.D. DP Využití elektromigračních metod pro analyzu vod Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Šišperová Eliška, Ing., Ph.D. DisP Vývoj elektromigračních metod pro stanovení kovů Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D. DisP Biofyzikální studium malých RNA Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Šofrová Jana, Ing., Ph.D. DisP Studim těkavých látek v pivovarských surovinách, v meziproduktech při výrobě piva a v pivu Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Štěpánková Hana, Ing. DP Návrh a testování způsobů zvýšení účinnosti transfekce živočišných buněk Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Šubrtová Hana, Ing. DP Modulace sarkosinového metabolismu pomocí RNA interference Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Švec Pavel, Ing., Ph.D. DisP Vliv akumulace manganu na vybrané rostliny Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.
Švoncová Adéla, Bc. BP Antibakteriální účinky propolisu Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Tarbajová Vladimíra, Ing. DP Vliv chloridu sodného na sekundární metabolity u jednobuněčné řasy Chlamydomonas reinhardtii Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Těsnohlídková Lucie, Bc. BP Význam biologicky aktivních látek ve funkčních potravinách ve vegetariánské výživě Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Troppová Edita BP Biologicky aktivní látky ve funkčních potravinách Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Valečková Vendula, Ing. DisP Využití metod genové editace v boji s rezistentními bakteriemi Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Valentová Michaela BP Studium vybraných prvků ve skořápkových plodech Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Vaněčková Tereza, Ing., Ph.D. DisP Luminescent nanoparticles for bioanalytical applications Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Vaňová Veronika, Ing. DP Štúdium možností elektrochemickej detekcie špecifických sekvencií nukleových kyselín Hynek David, Ing., Ph.D.
Vašíčková Kateřina, Ing. BP Využití nanomateriálů pro zvýšení biodostupnosti doplňků stravy Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Vašíčková Kateřina, Ing. DP Využití funkčních potravin v terapii nádorových onemocnění Dostálová Simona, Ing., Ph.D.
Ventrubová Iva, Ing. BP Rtuť v uzených rybích výrobcích Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Ventrubová Iva, Ing. DP Biopřístupnost rtuti z ryb a rybích výrobků Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Venusová Eva, Ing. DP Využití elektrochemických technik pro studium apoferritinu Hynek David, Ing., Ph.D.
Vičarová Petra, Ing., Ph.D. BP Obsah rtuti v sladkovodních rybách z lokalit okresu Žďár nad Sázavou Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Vičarová Petra, Ing., Ph.D. DP Těžké kovy v sladkovodních rybách z lokalit okresu Žďár nad Sázavou Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Vičarová Petra, Ing., Ph.D. DisP Kovy ve vodních ekosystémech Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Vícha Daniel, Ing. BP Analytické nástroje pro sledování komplexu Cd nanočástic s fytochelatiny Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Vlahová Veronika, Ing. DP Specifická izolace microRNA pomocí magnetizovatelných mikročástic Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Vlachová Jana, Ing. DisP Elektrochemické detekce specifických virových a bakteriálních nukleových kyselin Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
Vlčková Markéta, Ing., Ph.D. DisP Application of capillary electrophoresis for the study of biological interactions Kubáň Vlastimil, prof. RNDr., DrSc.
Vnuková Kristina, Ing. BP Fenolické látky v luštěnínách a zrninách a jejich antioxidační aktivita. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Vnuková Kristina, Ing. DP Stanovení fenolových látek a antioxidační aktivity u různých druhů chleba, pečiva a jiných obilných výrobků. Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.
Vopařilová Petra, Bc. BP Studium vlivu nízkomolekulárních metabolitů na expresi mRNA kódující enzymy metabolismu sarkosinu Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
Vosynková Eva, Ing. BP Moderní analytické metody v analýze potravin Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Vosynková Eva, Ing. DP Monitoring fenolických sloučenin ve víně Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Vršanská Martina, Ing., Ph.D. DisP Studium produkce a imobilizace ligninolytických enzymů u dřevokazných hub Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Vymazalová Pavla, Ing. BP Potravinové alergeny Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Vysloužil Jiří, Ing. et Ing. DisP Výroba polymerních mikrofluidních systémů pro miniaturizované separační techniky Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Waloszek Roman, Ing. DP Sledování interakce kademnatých iontů s fytochelatiny Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Watzingerová Kristýna BP Chemické složení kávy Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
Zahálka Martin, Bc. BP Analýza metylace DNA pomocí kapilární elektroforézy Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
Zachrdla Martin BP Stanovení residuí iontových herbicidů ve vodě. Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.
Zakharova Veronika, Bc. BP Spirulina – funkční potravina Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Zedníčková Pavlína, Ing. DP Sója – funkční potravina Klejdus Bořivoj, prof. RNDr., Ph.D.
Zelinka Radim, Ing. DP Vliv ZnO nanočástic na obsah fenolických látek v Solanum lycopersicum Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.
Zimová Hana, Ing. DP Navržení kontinuálního neradioaktivního sledování transportu biologicky významných sloučenin vodivými elementy rostlin Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D. DisP Elektrochemické studium interakcí aminokyselin a peptidů s těžkými kovy Kizek René, prof. Ing., Ph.D.
Zlámalová Lucie, Ing. BP Stanovení rtuti a jejích forem v rybích výrobcích Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Zlámalová Lucie, Ing. DP Stanovení selenu v mořských rybách Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.
Zouharová Iveta, Ing. DP Stanovení mobilních forem rtuti v půdách pomocí techniky difúzního gradientu v tenkém filmu Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
Zronková Veronika, Ing. DP Vliv nanočástic na produkci karotenoidních a polyfenolických látek u Chlorella vulgaris Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
Zvonek Martin, Bc. BP Metody detekce aminokyselin a jejich aplikace na reálné vzorky Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Zvonek Martin, Bc. BP Nové zdroje aminokyselin pro potravinové doplňky Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.
Žitný Vilém, Bc. BP Biopaliva, výroba a dopady na životní prostředí Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc.
Žižlavská Barbora, Ing. BP Screening fenolických látek v tradičním čínském koření Dvořáčková Eva, RNDr., Ph.D.
Žůrek Michal, Mgr. DisP Volné téma Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.