Laboratoř mikrořas

Laboratoř mikrořas se zabývá studiem mikrořas/sinic a jejich využitím v potravinářské, enviromentální a farmaceutické biotechnologii. Výzkumným zaměřením je produkce žádoucích metabolitů (sekundární látky, vitamíny) a biodegradace polutantů (AZO barviva, mikroplasty). Důležitou součástí laboratoře je také studium interakce nanočástic s mikrořasami („Pros and Con“ přístup). Laboratoř zkoumá jednak jejich potenciální využití v genetickém inženýrství mikrořas, současně se však snaží pochopit i molekulární podstatu jejich toxicity. Také se zabývá detailnějším studiem antistresové odpovědi na abiotický stress, který zahrnuje úlohy epigenetických značek (DNA metylace, miRNA regulaci) a sekundárních metabolitů. Dalším podstatným směrem je zavedení a využívání CRISPR technologie ve výše zmíněných výzkumných oblastech. Součástí laboratoře je sbírka jednobuněčných mikrořas a sinic.

 

Hlavní výzkum souvisí s následujícími tématy:

  • studium abiotického stresu
  • studium technik genového inženýrství a sytému CRISPR/Cas pro regulaci genové exprese
  • objasnění role mechanismu RNA interference v biosyntetických drahách sekundárního metabolismu mikrořas
  • studium biodegradace polutantů (AZO barviva, mikroplasty)
  • studium interakce nanočástic s mikrořasami/sinicemi
  • studium produkce žádoucích metabolitů (sekundární látky, vitamíny) pomocí mikrořas/sinic.

 

Ing. Martina Koláčková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře mikrořas
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 280
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2028
E-mail: martina.kolackova@mendelu.cz
Researcher ID: AAH-1132-2020
ORCID: 0000-0002-2469-9587

Členové týmu