Vojtěch Adam

Vojtěch Adam, vystudoval Analytickou chemii a Buněčnou a molekulární biologii na Masarykově univerzitě, přičemž srdce a téměř celá profesní kariéra patří Mendelově univerzitě v Brně. Nejvíce si cení týmu, jehož je na Ústavu chemie a biochemie součástí. 

Vzdělání

 • 2015   Prof., Zemědělská chemie. Název oblasti: využití pokročilých materiálů v metalomiceAgronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • 2012   Doc., Zemědělská chemie. Název práce: Využití bioanalytických technik pro izolaci, separaci a detekci biologicky aktivních látekAgronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • 2010   Ph.D., Buněčná a molekulární biologie. Název práce: Moderní postupy a metody v nádorové diagnostice. Oceněno Cenou rektoraPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2007   Doctor rerum naturalium (RNDr.), Analytická chemie. Název práce: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosenzoru těžkých kovůPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2006   Mgr., Analytická chemie. Název práce: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů. Oceněno Cenou rektoraPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2004   Bc., Chemie, Název práce: Stanovení glutathionu a fytochelatinu pomocí vysoko-účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí. Oceněno Cenou děkanaPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Nynější pozice

 • 2009–dosud   Akademický pracovník na pozici asistent (2009-2010), odborný asistent (2010-2012), docent (2012-2015), profesor (2015-dosud), vedoucí Ústavu chemie a biochemie (2012-dosud), prorektor pro vědu a výzkum (2014-2022) Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • 2009–dosud   Starší výzkumný pracovníkStředoevropský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně

Předchozí pracovní zkušenosti

 • 2007 – 2009   Technický pracovník pro výzkumAgronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ocenění

 • 2017   2. místo, publikace v časopise s nejvyšším IF za rok 2016 v kategorii teoretické obory, Purkyňův nadační fond (Dostalova, S., Cerna, T., Hynek, D., Koudelkova, Z., Vaculovic, T., Kopel, P., Hrabeta, J., Heger, Z., Vaculovicova, M., Eckschlager, T., Stiborova, M. and Adam, V. (2016) Site-directed conjugation of antibodies to apoferritin nanocarrier for targeted drug delivery to prostate cancer cells. ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 14430-14441. IF 7.504)
 • 2016   Nejcitovanější článek, Biomed. Pap-Olomouc 2016, „Hrabeta, J., Stiborova, M., Adam, V., Kizek, R. and Eckschlager, T. (2014) Histone deacetylase inhibitors in cancer therapy. A review. Biomed. Pap-Olomouc, 158, 161-169.”
 • 2012   ISE Prize for Environmental Electrochemistry
 • 2012   2nd Prize,  Sensors Best Paper Award 2012, „Supalkova, V., Huska, D., Diopan, V., Hanustiak, P., Zitka, O., Stejskal, K., Baloun, J., Pikula, J., Havel, L., Zehnalek, J., Adam, V., Trnkova, L., Beklova, M. and Kizek, R. (2007) Electroanalysis of plant thiols. Sensors, 7, 932-959.
 • 2011   Čestné uznání, Úspěšný ohlašovatel zaměstnaneckých vynálezů za rok 2011, Středoevropský technologicky institut, Vysoké učení technické v Brně
 • 2011   2nd Prize,  Sensors Best Paper Award 2011, „Adam, V., Zehnalek, J., Petrlova, J., Potesil, D., Sures, B., Trnkova, L., Jelen, F., Vitecek, J. and Kizek, R. (2005) Phytochelatin modified electrode surface as a sensitive heavy metal ion biosensor. Sensors, 5, 70-84.“
 • 2009   Cena za vědeckou činnost, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • 2008   Cena Ligy proti rakovině Praha
 • 2008   Cena Rektora pro nejlepší studenty doktorských studijních programů, Masarykova Univerzita
 • 2008   1.-2. místo, XII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sekce mladých
 • 2006   Cena Rektora pro nejlepší studenty magisterského studia, Masarykova Univerzita
 • 2006   2. místo, 9. Ročník Soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „o cenu firmy Merck“.
 • 2005   1. místo, Soutěžní konference MendelNet05 Agro 2005., Sekce: Biologie živočichů
 • 2005   Cena Děkana Přírodovědecké fakulty pro nejlepší studenty magisterského studia, Masarykova Univerzita v Brně
 • 2004   1. místo, Soutěžní konference MendelNET 2004. V Sekce: Technologie potravin
 • 2001   6. místo, Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti 2001. Kontaminace přírodních povrchových vod olovem v městě Brně – Plošný monitoring, Sekce: Ochrana a tvorba životního prostředí

Vedení studenti a post-doci

2015 – Postdoci (15) Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

2006 – Dvacet jedna úspěšně obhájených postgraduálních studentů a šest magisterských studentů Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Pedagogická činnost

2022 –             Garant studijního oboru Biologická chemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

2020 –             Garant navazujícího magisterského studijního programu Molekulární biologie a biotechnologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

2019 – 2020   Garant bakalářského studijního programu Molekulární biologie a biotechnologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

2006 –              Profesor – Biochemie, Bioanalytická chemie, Anorganická chemie, Analytická chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 

Organizace vědeckých setkání

 • 2011   Člen organizace a vědeckého výboru v 11. mezinárodní konferenci výživy a diagnostiky

Institucionální odpovědnost

 • 2022 – Postgraduální Oborová rada Biologická chemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • 2020 – 2022   Koordinátor projektu, Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně II, rozpočet: 22 000 tis. Kč
 • 2020 – 2022   Koordinátor projektu, Interní grantová schémata Mendelovy univerzity v Brně, rozpočet: 28 100 tis. Kč
 • 2020 – 2022   Koordinátor projektu, Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II, rozpočet: 36 310 tis. Kč
 • 2019 – 2022   Vědecká rada Přírodovědecké fakulty, Univerzita Hradec Králové
 • 2018 – 2022   Oborová rada Makromolekulární chemie, Vysoké učení technické v Brně
 • 2018 – 2022   Koordinátor projektu, Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně, rozpočet: 58 810 tis. Kč
 • 2018 – 2019   Koordinátor projektu, Centrální laboratoře MENDELU, rozpočet: 115 354 tis. Kč
 • 2014 – 2022   Vědecká rada, Mendelova univerzita v Brně
 • 2014 –             Vědecká rada Agronomické fakulty, Mendelova univerzita v Brně
 • 2011 –             Postgraduální Oborová rada Zemědělská chemie, Mendelova univerzita v Brně

Komise

 • 2021 – 2022   Člen panelu Odborného panelu 1.6 Biological Sciences, M17+
 • 2021 – 2022   Člen panelu Grantové agentury České republiky, obor: Analytická chemie
 • 2020 –             Člen České akademie zemědělských věd
 • 2020 –             Člen redakční rady časopisu Biosensors (IF 3.240, ISSN 2079-6374)
 • 2019 –             Člen redakční rady Frontiers in Medical Technology
 • 2019 –             Člen panelu Chemie, Research Foundation – Flanders, Belgie
 • 2018 –             Člen redakční rady časopisu Sensors (IF 2.475, ISSN 1424-8220)
 • 2018 –             Člen redakční rady časopisu International Journal of Molecular Science (IF 3.226, ISSN 1661-6596)
 • 2018 –             Advisory Board Membership of Current Pharmaceutical Design (IF: 2.611, ISSN: 1381-6128)
 • 2017 –             Člen redakční rady časopisu Energies (IF 2.262, ISSN 1996-1073)
 • 2017 –             Člen Předsednictva a Hlavního výboru České společnosti chemické
 • 2016 –             Člen pracovní skupiny III „Udržitelná produkce potravin“ Program Aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství
 • 2015 – 2019   Člen panelu Grantové agentury České republiky, obor: Analytická chemie
 • 2014 –              Předseda redakční rady, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
 • 2011 –              Externí člen redakční rady, Journal of Biochemical Technology
 • 2011 – 2012    Člen rady pro hodnocení projektů kategorie A, FRVŠ

Hlavní spolupráce

 • MUDr. Tomáš Eckschlager, PhD, nemocnice v Motole, Praha, Karlova Univerzita, ČR.
 • Bernd Sures, PhD, Zoologie/Hydrobiologie, Univerzita Duisburg-Essen, Německo.
 • Hajo Haase, Technologická univerzita, Berlín, Německo.
 • Maria Minunni, Ph.D., Univerzita ve Florencii, Itálie.

Projekty

 • 2022-2026: HEurope, Hungry EcoCities, spoluřešitel (Work Package Leader), dotace 5 000 tis. Kč
 • 2020-2023: AZV, Smart biokompatabilní nanonástroje pro selektivní doručení drug-siRNA koktejlů pro kombinovanou terapii rakoviny prsu, AZV 20-03-00477, hlavní řešitel, dotace 6 000 tis. Kč
 • 2019-2021: GAČR, Zinek-dependentní signalizace a exprese sub/isoforem metalothioneinu v karcinomu prsu: implikace pro prognostické a terapeutické, GAČR 19-13766J, hlavní řešitel, dotace 5 300 tis. Kč
 • 2018-2022: 02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314, Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi, hlavní řešitel, dotace 89 600 tis. Kč
 • 2018-2022: ERC-2017-STG, Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism „ToMeTuM”, hlavní řešitel, dotace 37 200 tis. Kč
 • 2017-2020: H2020-GALILEO-GSA-2017, Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots „GreenPatrol“, spoluřešitel (Work Package Leader), dotace 7 000 tis. Kč
 • 2017-2019: GAČR, Konstrukce modifikovaných apoferitinových nanočástic s protinádorovými léčivy a studium mechanismů potencujících jejich efektivitu v terapii, GAČR 17-12816S, spoluřešitel, dotace 3 400 tis. Kč
 • 2017-2018: H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1, Back4Future, spoluřešitel (Work Package Leader), dotace 1 200 tis. Kč
 • 2016-2018: GAČR, Studium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostaty, GAČR 16-18917S, spoluřešitel, dotace 3 500 tis. Kč
 • 2015-2019: AZV, Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkách, AZV 15-28334A, spoluřešitel, dotace 8 238 tis. Kč
 • 2015-2016: H2020-JTI-IMI2-2014-02-single, Ultra-Fast Molecular Filovirus Diagnostics „FILODIAG“, IMI2-2014-02-05, spoluřešitel (Work Package Leader), dotace 9 300 tis. Kč
 • 2015-2017: TAČR „EPSILON“, Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnost těžkých kovů ve vodném prostředí, TH01030389, spoluřešitel, dotace 2 700 tis. Kč
 • 2015-2016: IGA AF MENDELU, Analýza zinek vázajících proteinů a peptidů, IGA TP 1/2015, hlavní řešitel, dotace 2 400 tis. Kč
 • 2014-2016: GAČR, Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemotherapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení, GAČR 14-18344S, spoluřešitel, dotace 3 600 tis. Kč
 • 2013: IGA AF MENDELU, Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním, IGA TP 1/2013, hlavní řešitel, dotace 1 200 tis. Kč
 • 2012-2014: OPVK, Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu, NanoBioMetalNet CZ.1.07/2.4.00/31.0023, garant, dotace 32 371 tis. Kč
 • 2011-2015: CEITEC, CZ.1.05/1.1.00/02.0068 Středoevropský technologický institut, centrum excelentní vědy, vedoucí Senior Researcher
 • 2009-2013: MAS, Nanoelectronics for mobile AAL-Systems, grantový projekt 7 RP ENIAC, Task Leader, dotace 12 511 tis. Kč
 • 2010-2011: Liga proti rakovině Praha, Sarkosin jako nádorový marker, hlavní řešitel, dotace 150 tis. Kč
 • 2008: IGA AF MENDELU, Navržení techniky pro ultrasenzitivní detekci proteinů, IGA MZLU MP 12/AF, hlavní řešitel, dotace 100 tis. Kč
 • 2008-2010. Vývoj metody na sledování adiponectinu, validace metody. Proměření souboru vzorků, test reprodukovatelnosti, grantový projekt VÚP, hlavní řešitel, dotace 2000 tis. Kč

Publikace

Autor anebo spoluautor 600 původních vědeckých prací v ISI indexovaných časopisech s celkovým počtem >18 000 citací a h-indexem = 64, 16 kapitol v knihách and 1 kniha.

Rok

počet článků s IF

IF za rok

Průměrné IF

2005 10 19,14 1,91
2006 12 20,42 1,70
2007 43 44,62 1,04
2008 22 41,30 1,88
2009 29 55,63 1,92
2010 43 71,82 1,67
2011 26 84,56 3,25
2012 59 110,74 1,88
2013 63 133,65 2,12
2014 58 136,13 2,35
2015 54 134,87 2,50
2016 42 116,12 2,76
2017 48 177,67 3,70
2018 29 119,68 4,13
2019 32 144,80 4,53
2020 29 191,46 6,60
2021 29 254,60 8,78
2022 18 157,21 8,73

Kniha

Adam, V. and Kizek, R. (eds.). (2007) Utilizing of Electrochemical and Bioanalytical Methods in Biological Research. Research Signpost, Kerala, India.

Seznam pěti nejcitovanějších článků publikovaných v ISI indexovaných časopisech

 • Chomoucka, J., Drbohlavova, J., Huska, D., Adam, V., Kizek, R. and Hubalek, J. (2010) Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering. Res., 62, 144-149. ISSN 1043-6618. IF 3.612. Citováno: 487.
 • Ruttkay-Nedecky, B., Nejdl, L., Gumulec, J., Zitka, O., Masarik, M., Eckschlager, T., Stiborova, M., Adam, V. and Kizek, R. (2013) The role of metallothionein in oxidative stress. J. Mol. Sci., 14, 6044-6066. IF 2.339. Citováno: 472.
 • Prasek, J., Drbohlavova, J., Chomoucka, J., Hubalek, J., Jasek, O., Adam, V. and Kizek, R. (2011) Methods for carbon nanotubes synthesis – Review. Mater. Chem., 21, 15872-15884. IF 5.968. Citováno: 462.
 • Zitka, O., Skalickova, S., Gumulec, J., Masarik, M., Adam, V., Hubalek, J., Trnkova, L., Kruseova, J., Eckschlager, T. and Kizek, R. (2012) Redox status expressed as GSH:GSSG ratio as a marker for oxidative stress in paediatric tumour patients. Lett., 4, 1247-1253. ISSN 1792-1074. IF 0.237. Citováno: 345.
 • Kudr, J., Haddad, Y., Richtera, L., Heger, Z., Cernak, M., Adam, V. and Zitka, O. (2017) Magnetic nanoparticles: From design and synthesis to real world applications. Nanomaterials, 7, 1-28. ISSN 2079-4991. IF 3.504. Citováno: 286.

Seznam vyzvaných přednášek na mezinárodních konferencích

 • Adam, V., Huska, D., Krystofova, O., Choumocka, J., Drbohlavova, J., Babula, P., Zehnalek, J., Horna, A., Hubalek, J. and Kizek, R. (2010) Quantum Dots – „Light Emitting“ Nano-Analytical Instrument. In 10th International Nutrition & Diagnostics Conference. Univerzita Pardubice, Prague, Czech Republic, pp. 35-35.
 • Adam, V., Huska, D., Krystofova, O., Choumocka, J., Drbohlavova, J., Babula, P., Zehnalek, J., Horna, A., Hubalek, J. and Kizek, R. (2010) Quantum Dots – „Light Emitting“ Nano-Analytical Instrument. In 10th International Nutrition & Diagnostics Conference. Univerzita Pardubice, Prague, Czech Republic, pp. 35-35.
 • Adam, V., Krizkova, S., Fabrik, I., Zitka, O., Horakova, Z., Binkova, H., Hrabeta, J., Eckschlager, T., Kukacka, J., Prusa, R., Sykorova, E. and Kizek, R. (2007) Metallothioneins as a new potential tumour marker. In 35th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 2007. Karger, Prague, Czech Republic, Vol. 28, pp. 43-43, S16_A44.
 • Adam, V., Sobrova, P., Ryvolova, M., Trnkova, L., Hubalek, J. and Kizek, R. (2012) Electrochemical behavior of quantum dots and their interactions with biomolecules. In 45th Heyrovsky Discussion. CEITEC-Central European Institute of Technology, Brno, Brno, Czech Republic, pp. O-35, 31-31.
 • Adam, V., Zitka, O., Majzlik, P., Gumulec, J., Cernei, N., Krizkova, S., Masarik, M., Hubalek, J., Horna, A., Eckschlager, T. and Kizek, R. (2011) Zinc, sarcosine and prostate? Is there any relation revealed by electrochemistry? In XXI. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Attyka Publishing House, Cracow, Poland, pp. 187-187.
 • Adam, V. (2013) Environmental ElectroMetallomics. In Gonzalez, I. and Meas, Y. (eds.), 64th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. International society of electrochemistry, Santiago de Queretaro, Mexico, pp. 1-1.
 • Adam, V. (2014) Insights, Tasks and Responsibilities of Universities in Innovation “Food-chain”, In Crossing the Innovation Divide, Brusel, Belgium.
 • Adam, V. (2015) Electrochemistry of Metallothioneins, In COST Meeting of Metallomics, Brno, Czeh Republic.
 • Adam, V. (2015) Trends in Zinc-Metallothioneins Determination, In Metals and Their Actions, Granada, Spain.
 • Adam, V. (2016) Bioanalytical Using of Quantum Dots, In XIV. ACP, Bratislava, Slovakia,
 • Adam, V. (2016) Advanced Approaches in Studying of Tumour Markers, Metabolism and Treatment, In Immunoligical Days, Prague, Czech Republic
 • Adam, V. and Hegerova D. (2017) Selenium nanoparticles and their utilization in scaffolds, In Nanomedicine AMIRES, Brno, Czech Republic.
 • Adam, V. (2018) Trends in Diagnostics, In Trends in Bioanalytical Chemistry, Zlin, Czech Republic
 • Adam, V. (2019) UV-otisk-prstu jako nástroj pro určení původu vzorku, In Svedu Vědu, Brno, Czech Republic
 • Adam, V. (2019) Antimicrobials Advanced Nanomaterials, In EuroNanoForum, Bucharest, Romania
 • Adam, V. (2019) Towards the Understanding of a Metal-Tumour-Metabolism, In European Forum for Science, Research and Innovation, Dresden, Germany
 • Adam, V. (2019) Nanoparticles as new weapons in the war against antibiotic resistant bacterial strains, 3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action, Lednice, Czech Republic
 • Adam, V. (2019) Nanomateriály, alternativa k antibiotikům nebo slepý směr výzkumu? Mezioborové přístupy v hojení ran, Lednice, Czech Republic
 • Adam, V. (2020) Metallothionein Isoforms as Double Agents – Their Roles in Carcinogenesis, Cancer Progression and Chemoresistance, 1st International Symposium in Therapeutic Innovation, Brazílie (on line).

Patenty

 • HUBALEK, J.; KIZEK, R.; ADAM, V.; RYVOLOVA, M.; PROVAZNIK, I.: Dvojdimenzionální protokol separace biologicky významných látek a jejich rychlá identifikace, 2012/108, národní patent (2012).
 • KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBALEK, J.; KIZEK, R. Způsob přípravy nanočástic apoferritinu s uzavřeným protinádorovým léčivem, 2012-956, národní patent (2012).
 • KOPEL, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Způsob detekce biologického materiálu pomocí anorganických nanočástic ukotvených na chromatografickém papíru, 2013-412, národní patent (2013).
 • MICHALEK, P.; CHUDOBOVA, D.; KOPEL, P.; CERNEI, N.; MILOSAVLJEVIC, V.; KIZEK, R.; ADAM, V.: Použití superparamagnetických částic modifikovaných samariem, gadoliniem nebo ytriem pro detekci Ebola viru, 307995, národní patent (2019).
 • KOPEL, P.; ADAM, V.; HUBALEK, J.; KIZEK, R.: Způsob přípravy nanočástic apoferritinu s uzavřeným protinádorovým léčivem, 308442, národní patent (2020).

Reference

Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, E-mail:

Rozhovory

 Mohou přijít monstra. Kam přivede svět stroj na ovlivňování DNA

Proč selhává léčba rakoviny? Na vině může být i protein chránící rakovinné buňky

Science Café rozhovor: procházka s Vojtěchem Adamem

Rozbor vzorků krve přímo v ordinaci. Brněnští vědci vyvíjí přenosnou laboratoř

Brněnský vědec získal významný evropský grant. Jeho práce povede k lepší léčbě nádorů