Bakalářské studium

Molekulární biologie a biotechnologie

Dáváme studentům možnost posunout se dál.

 

Chcete studovat něco opravdu zajímavého? Láká vás práce v laboratoři a chtěli byste mít příležitost pracovat s nejmodernější laboratorní technikou? Chcete studovat různé formy živých organismů od buňky až po celistvý organismus? Zajímá vás genové inženýrství včetně moderních editací genomu, o kterém se dnes tak často hovoří? Víte o tom, že biotechnologie jsou celosvětově jednou z nejprogresivnějších oblastí na poli výzkumu a vývoje? Pokud jste na některou z předchozích otázek odpověděli ano, je tento studijní program právě pro vás. Pojďte s námi (z)měnit svět.

Představení studijního programu

Studijní program je zaměřen na aplikovanou genetiku a molekulární biologii mikroorganismů, rostlin a živočichů ve vztahu k biotechnologiím využitelným v zemědělství, potravinářství, zdravotnictví, a péči o životní prostředí. Velká pozornost je věnována praktickému ovládání nejmodernější laboratorní techniky a dovedností včetně moderních metod studia a editace genomu s cílem vybavit studenty znalostmi a dovednosti z oblasti molekulární biologie a biotechnologií mikroorganismů, rostlin a živočichů. Bakalářské studium má standardní délku trvání tři roky a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Studijní plán

Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Studijní plány jsou sestaveny z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám. V prvním ročníku studia tvoří studijní plán předměty základní teoretické profilujícího základu, na které v dalších ročnících navazují předměty především profilujícího základu. Stěžejní předměty tvoří praktická a laboratorní cvičení.

Uplatnění absolventů

Komplexní metodologické a technologické vzdělání v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, a genetiky  umožňuje uplatnění absolventa ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak základního, tak aplikovaného biologického, zemědělského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, laboratořích státní správy, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu, jako pracovník v laboratořích molekulární biologie, biochemie a mikrobiologie.

Předměty povinné a povinně volitelné

Anatomie a histologie zvířat MBB
Anatomie a morfologie rostlin
Aplikovaná genetika mikroorganismů
Aplikovaná genetika rostlin
Aplikovaná genetika zvířat
Biofyzika
Biochemické metody speciální
Biochemie MBB
Cytologie
Evoluce a genetická diverzita
Fyziologie rostlin
Fyziologie zvířat
Matematika i / seminář
Metody chemických analýz
Metody molekulární biologie proteinů
Metody molekulární genetiky
Mikrobiologie MBB
Mikroskopické a zobrazovací metody
Molekulární biologie
Obecná genetika
Obecná chemie / Obecná chemie – seminář
Obecná zootechnika
Odborný jazyk MBB
Ochrana životního prostředí
Praxe bakalářská
Programový seminář MBB I., II.
Radiobiologie a izotopové metody
RNA technologie
Rostinné explantáty
Statistické zpracování dat
Systematická botanika
Šlechtění a množení rostlin
Úvod do bioinformatiky
Základy editace genomu
Základy genomiky a proteomiky
Základy proteomické analýzy
Zoologie

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška je složena z obhajoby závěrečné práce a zkoušky ze 3 předmětů
– 2 předměty povinné – Genetika / Molekulární biologie
– 1 předmět povinně volitelný – Anatomie a fyziologie rostlin / Anatomie a fyziologie zvířat / Biofyzika / Biochemie / Mikrobiologie