Laboratoř rostlin

Laboratoř rostlin je zaměřena na výzkum a studium nanomateriálů a jejich účinku v oblasti zemědělských biotechnologií. S ohledem na extrémní změny podnebí, nedostatku vhodné zemědělské půdy a s tím související omezení potravinových zdrojů, si naše laboratoř klade za cíl, nalézt možné cesty k řešení, prostřednictvím výzkumu epigenetických mechanismů (RNA interference) a technik genového inženýrství (systému CRISPR/Cas), pro regulaci genové exprese a ovlivnění biochemických drah sekundárního metabolismu rostlin. Zabýváme se také studiem abiotického a biotického stresu u hospodářsky významných plodin a modelových zástupců rostlin. Také testujeme využití nanomateriálů a nových druhů nanokompozitů jako potenciálních nano-hnojiv a insekticidů nové generace ve výživě a ochraně rostlin. V oblasti rostlinných biotechnologií využíváme také techniky explantátových kultur a mikropropagace rostlin v kombinaci s nanomateriály a CRIPSR/Cas systémem k transformaci buněk.

 

Hlavní výzkum souvisí s následujícími tématy:

  • reakcí rostlin na stres, způsobený abiotickými a biotickými faktory
  • nanomateriály a nové druhy nanokompozitů jako potenciální nano-hnojiva a insekticidy nové generace ve výživě a ochraně rostlin
  • vliv nanomateriálů na sekundární metabolismus a genovou expresi rostlin
  • studium explantátových kultur a mikropropagace významných plodin, s možností jejich využití v rostlinných biotechnologiích
  • využití nanomateriálů jako vektoru pro CRISPR/Cas systémem k transformaci rostlinných buněk
  • studium technik genového inženýrství a sytému CRISPR/Cas pro regulaci genové exprese
  • objasnění role mechanismu RNA interference v biosyntetických drahách sekundárního metabolismu rostlin

 

Dalibor Húska

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.

Vedoucí laboratoře rostlin
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 280
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2028
E-mail: dalibor.huska@mendelu.cz
Researcher ID: J-9493-2018
ORCID: 0000-0003-3852-8751

 

Členové týmu