Stipendia a soutěže pro studenty

Via Chimica

Každoročně podpoříme jednoho vysokoškolského laureáta/laureátku ceny Via Chimica, a to osobní prémií ve výši 50 000 Kč. Do soutěže o cenu Via Chimica se můžete přihlásit, pokud jste studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máte originální práci v oboru chemie.
Přihlášky o cenu Via Chimica přijímáme každý rok do 31. ledna.

https://www.experientia.cz/via-chimica/

 

Brno Ph.D. talent

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let.
Registrace do soutěže: od 2. 8. do 30. 8. 2021. 

https://www.jcmm.cz/

 

MENDELU Ph.D. talent

Dvoukolová soutěž o 10 doplňkových talentových stipendií pro studenty doktorských studijních programů akreditovaných na MENDELU.
Talentové stipendium získává 10 nejlepších, kteří přesvědčí nestranné odborníky o vyjímečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědecko-výzkumného projektu.

Přihláška je tvořena ze tří částí:

 • Odborný životopis uchazeče
 • Popis vědeckého projektu
 • Definice týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito

Přihláška i celá soutěž probíhá v angličtině.

Předpokládaný termín vyhlášení: 1.11.2021
Předpokládaný termín uzavření registgrace 1. kola: 31.1.2022
Předpokládaný termín 2. kolo: březen 2022

Podrobnosti o soutěži

 

Cena Wernera Von Siemense 

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.
Přihlašování od 1. 8. 2021 do 30. 11. 2021.

https://www.cenasiemens.cz/

 

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory.
Žádost o stipendium zasílejte do 15. 8. 2021

www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Stipendijni-program-.aspx

 

Vědecké výměnné granty

Podpora mezinárodní spolupráce, umožňující přenos odborných znalostí. Granty na vědeckou výměnu EMBO přispívají na cestovní náklady a na živobytí. Životní minimum závisí na navštívené zemi. Granty jsou určeny pro návštěvy od jednoho týdne (sedm dní) až po tři měsíce (90 dní).
Neexistuje žádná lhůta pro podání žádostí, doporučuje se však podat žádost tři měsíce před datem nástupu na stáž. 

https://www.embo.org/

 

Projekt Česká hlava

Termín pro zaslání nominací do soutěže pro české vědce a výzkumníky JE PRODLOUŽEN DO 16. 7. 2021.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Cena společnosti ABB, Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 2. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
 3. Cena společnosti ČEZ, Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč
 4. Cena společnosti Veolia, Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč
 5. Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, finanční odměna 100 000 Kč

www.ceskahlava.cz

 

Stipendia a soutěže CSMS

https://www.mikrospol.cz/stipendia-a-souteze

 • Stipendium Thermo Fisher a ČSMS CSMS a Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouročního stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Stipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří
  a. ke své vědecké práci používají elektronovou /iontovou mikroskopii, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCT a nanoCT.
  b. mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.
  Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2021
 • Stipendium ČSMSStipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří ke své vědecké práci používají mikroskopické metody, pracují na vývoji nových mikroskopických přístupů nebo analyzují mikroskopická data. Jelikož jsou předmětem paralelní soutěže THERMO FISHER/ČSMS projekty z oblasti elektronové mikroskopie, v této soutěži budou přijímány k posouzení pouze projekty, které významnou měrou využívají jiné metody než elektronmikroskopické. Projekty s kombinací metod (včetně elektronové mikroskopie) jsou přípustné.

  Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2021

 • Ostatní stipendia a soutěže

 

Soutěž diplomových prací

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK.
Termín pro přihlášení je 30. 6. 2021.

http://www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci

 

Cena Contipro

Ocenění za nejlepší diplomovou práci je určené pro studenty zabývající se základním, nebo aplikovaným výzkumem v oblasti přírodních věd. Probíhá formou dvoukolové soutěže volně na téma biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Účastníkům, kteří se umístí na 1–3. místě bude rozdělena částka v celkové hodnotě 160 000 Kč.

Ukončení přihlašování do soutěže: 31. května 2021

https://www.contipro.cz/vzdelavani/cenacontipro