Laboratoř senzorových technik

Laboratoř senzorových technik se zabývá jak základním, tak aplikovaným výzkumem v oblasti analytické chemie zaměřené na diagnostiku, analýzu potravin a environmentální bezpečnost. Zaměřujeme se integraci pokročilých materiálů a nanomateriálů jako např. magnetické částice, nanomateriály na bázi uhlíku, kovové nanočástice s biomolekulami (nukleové kyseliny, protilátky, enzymy apod.) a umělými receptory (molekulově imprintované polymery) pro tvorbu elektrochemických a optických senzorů a biosenzorů. Naším cílem je vyvíjet miniaturizovaná, cenově dostupná přístrojová řešení pro analýzy vzorku přímo v místě potřeby.  


 

Ing. Jiří Kudr, Ph.D.

Vedoucí laboratoře senzorových technik
Akademický pracovník


Telefon: +420 545 133 352, +420 545 133 287
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3012 (D3.12)
E-mail: jiri.kudr@mendelu.cz
Researcher ID: D-1921-2013
ORCID: 0000-0002-2058-4563


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Průtokové systémy s elektrochemickou detekcí pro analýzu biomolekul
 • Magnetické nanomateriály pro separaci biomolekul, senzory a biosenzory
 • Elektrochemické biosenzory využívajících nanotechnologie pro analýzu biomolekul

Publikace

 

 • Kudr, J.;  Zhao, L.;  Nguyen, E. P.;  Arola, H.;  Nevanen, T. K.;  Adam, V.;  Zitka, O.; Merkoçi, A., Inkjet-printed electrochemically reduced graphene oxide microelectrode as a platform for HT-2 mycotoxin immunoenzymatic biosensing. Biosensors and Bioelectronics 2020, 156, 112109. DOI: 10.1016/j.bios.2020.112109
 • KUDR, J.; MICHALEK, P.; ADAM, V.; ZITKA, O. COVID-19: A challenge for electrochemical biosensors. TRAC-Trends Anal. Chem.2021, vol. 136. p. 1-9. ISSN 0165-9936. IF 12.296
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Kudr, J.; Adam, V.; Zitka, O.; Fabrication of graphene/molybdenum disulfide composites and their usage as actuators for electrochemical sensors and biosensors. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24183374.
 • Zitka, O.; Kudr, J.; Labuda, J.; Xhaxhiu, K.; Adam, V.; Separation of Nucleobases Using High-Performance Liquid Chromatography Coupled with Voltammetric Scanning. Electroanalysis 2018, 30, 1857-1861. DOI: 10.1002/elan.201800175.
 • Zdrazil, L.; Zahradnicek, R.; Mohan, R.; Sedlacek, P.; Nejdl, L.; Schmiedova, V.; Pospisil, J.; Horak, M.; Weiter, M.; Zmeskal, O.; Hubalek, J.; Preparation of graphene quantum dots through liquid phase exfoliation method. J. Lumines. 2018, 204, 203-208. DOI: 10.1016/j.jlumin.2018.08.017.
 • Kudr, J.; Klejdus, B.; Adam, V.; Zitka, O.; Magnetic solids in electrochemical analysis. TRAC-Trends Anal. Chem. 2018, 98, 104-113. DOI: 10.1016/j.trac.2017.10.023.
 • Buchtova, Z.; Lackova, Z.; Kudr, J.; Zitka, Z.; Skoda, J.; Zitka, O.; Capillary blood GSH level monitoring using electrochemical method adapted for micro volumes. Molecules 2018, 23, 1-10. DOI: 10.3390/molecules23102504.
 • Kudr, J.; Richtera, L.; Xhaxhiu, K.; Hynek, D.; Heger, Z.; Zitka, O.; Adam, V.; Carbon dots based FRET for the detection of DNA damage. Biosens. Bioelectron. 2017, 92, 133-139. DOI: 10.1016/j.bios.2017.01.067.