Aktuality

 • Takzvaný „UV otisk prstu“ přináší nečekané možnosti nejen kriminalistům


  Vědci z našeho Ústavu umí rozeznat podle fluorescenčního záznamu na první pohled stejné vzorky potravin či léčiv. Díky tomu poznají, zda například při výrobě džusu nedošlo ke změně technologického postupu, odhalí pančování vína nebo původ drog. Výsledky jejich výzkumu mohou proto v budoucnu pomoci také kriminalistům. Tento nový postup má před sebou…

 • Zuzka Bytešníková o probíhající stáži v  Rakousku a jejím výzkumu znečištění vodního prostředí


  Zuzka, vedoucí Laboratoře syntézy a charakterizace nanomateriálů na našem Ústavu je nyní na šestiměsíční stáži v rakouské Kremži (Krems an der Donau), konkrétně na univerzitě Danube University Krems. Jak se jí tam líbí a na čem momentálně pracuje?  Za jakým účelem (projektem) jsi na stáž odjela? Na čem aktuálně pracujete?  S kolegy z Danube University Krems má naše skupina Interreg projekt zaměřený na…

 • Zinek způsobuje rezistenci k antibiotikům, naši vědci hledají řešení 


  Zemědělci už více než dekádu používají zinek v chovech hospodářských zvířat jako náhradu antibiotik v roli stimulátorů růstu a profylaktického léčiva. Zinek slouží jako prevence vzniku a šíření průjmu mezi selaty odstavenými od prasnice. Opakovaná zátěž zinkem ale může vyvolat rezistenci k antibiotikům a šíření genů této rezistence…

 • „Věda by se měla dělat hlavně pro radost, pak teprve to má smysl a výsledky“ Vojtěch Adam


  Hostem našeho druhého dílu podcastu (Ne)Vědkyně je sám vedoucí našeho Ústavu Vojtěch Adam. Vojta je celoživotním snílkem, a my jsme vděčni, že si většinu svých snů plní právě u nás. V roce 2018 získal prestižní ERC grant, a tím dostal možnost uskutečnit jeden z jeho velkých snů,…

 • O vydaném článku, stáži v Rakousku i pracovních příležitostech v České republice očima zahraničního postdoktoranda


  Kolega Miguel Ángel Merlos Rodrigo, MSc., Ph.D. v březnu letošního roku úspěšně publikovat článek Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma, ve kterém zkoumá dopad regulace tohoto proteinu v nádorových buňkách a mechanismy, které jsou základem rezistence na cisplatinu, což je účinná látka pro léčbu řady druhů…

 • „Resistence vůči antibiotikům je stále větší, nestíháme vyrábět nové léky“


  Prvním oficiálním hostem nového podcastu (Ne)Vědkyně je Ladislav Sivák, vedoucí Laboratoře nádorové biologie a imunologie Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Ladislav svou kariéru zasvětil oboru Imunologie, ve své laboratoři se zabývá hlavně léčbou nádorových onemocnění pomocí nanočástic a vzrůstající resistencí na antibiotika. Byl to však vždy jeho sen? A co je…

 • „Nejcennější je synergická práce, na letech do stratosféry spolupracujeme již léta“


  Projekt založený na pokusech vynesených balónem do stratosféry se může stát odrazovým můstkem k mnohem smělejším vědeckým počinům. „Budujeme zázemí pro větší a vzdálenější cíle, jaké představují nízká oběžná dráha, vesmírná stanice nebo planeta Mars,“ je přesvědčen Dr. Lukáš Nejdl, vedoucí laboratoře bioanalýzy a zobrazování Ústavu…

 • Dva studentské týmy z ústavu vyhrály prestižní granty MENDELU


  Mendelova univerzita v Brně tento rok poprvé vyhlásila Studentskou grantovou soutěž „Igráček“, jejímž primárním cílem je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem v rámci doktorského studia za dvouleté finanční podpory projektů. Řešitelem studentského grantu je nejen student doktorského studijního programu, ale i jeho tým, jehož součástí jsou i mentoři z řad akademických pracovníků. Jedná se o velmi prestižní grant,…