• Domů > Podcast Chci vědět zkoumá zázraky vědy a tajemství života

Podcast Chci vědět zkoumá zázraky vědy a tajemství života

Znáte už podcast Ph.D. studentů z Laboratoře nanomedicíny? Michaela Vojníková z CEITEC VUT a Zdeněk Kratochvíl z MENDELU spolu v podcastu Chci vědět zkoumají zázraky vědy a tajemství života. Od nejmenších částic až po největší galaxie se noří do záhad našeho světa a špičkového výzkumu, který nám pomáhá uchopit pokrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Seznam dílů

Miška a Zdenda, dva Ph.D. studenti věnující se výzkumu nanotechnologií, vám přístupnou formou vysvětlí, co si pod tímto pojmem představit. Přiblíží svět nanomedicíny a zamyslí se nad tím, jestli s její pomocí budeme moci vyléčit taková onemocnění, jako je například hepatitida nebo rakovina.


Miška a Zdenda si tentokrát posvítí na mRNA vakcíny, a to od samotných počátků jejich zrodu. Na pozadí procesu vývoje této technologie postupně vysvětlí princip jejich fungování. Pozastaví se také u nedávné pandemie, kde mimo jiné proberou jejich světlé stránky a nedostatky. Nakonec nastíní primární účel využití molekuly mRNA coby terapeutika a její potenciál do budoucna.


Tentokrát si Miška a Zdenda pozvali hosta, Ph.D. studentku Katarínu Rovenskou. Sice ji bavilo „hrát si“ se dřevem, nakonec se ale rozhodla pro studium Nanotechnologií na Fakultě strojního inženýrství v Brně a hned poté pokračovala v doktorském studiu na CEITEC VUT, kde se věnuje výzkumu laditelných metapovrchů. Tam se v důsledku úspěšného obhajování práv studentů v akademickém senátě stala i první ombudsmankou pro studenty. V tomto díle proto probereme strasti doktorského studia, zodpovíme si otázky financování, zdali by měli doktorandi učit nebo se jen zabývat vědou, ale přiblížíme si i její výzkum metapovrchů.


Dalším hostem podcastu je Barbora Dofková, manažerka projektu Brno Ph.D Talent pod záštitou organizace JCMM podporujícího talentované studenty doktorského studia přírodovědných a technických oborů v Brně. Dozvíte se, jaké jsou finanční podmínky Ph.D. studentů v ČR a jakou roli v tomto ohledu hraje soutěž Brno Ph.D. Talent. Dále se doslechnete o pravidlech, celkovém průběhu a všeobecně smyslu této soutěže. Kromě toho Barbora Dofková zmíní i další možnosti finanční podpory ze strany JCMM pro studenty a pedagogy napříč vzdělávacím systémem a prozradí, proč je Brno z hlediska rozvoje vědy a výzkumu mezi ostatními českými městy výjimečné.


Tentokrát jsme si pozvali Tomáše Šantavého, který založil e-shop Nutrapie. Tomáš od svých 15 let sám rád zkoušel různé doplňky stravy, protože byl nadšenec do cvičení a chtěl najít to nejlepší pro své tělo. Chemie ho zaujala natolik, že se ji rozhodl studovat na Fakultě chemické VUT v Brně, kde si však uvědomil, že ho laboratorní život nenaplňuje a že získané znalosti raději investuje do navrhování výživových doplňků. V té době na své cestě potkal svou přítelkyni Dominiku, která trpěla autoimunitním onemocněním, a on jí chtěl co nejvíce pomoci. Sám navrhl suplementy, které jí pomáhají zdravotní potíže překonat. Aby pomohl i dalším lidem, rozhodl se založit e-shop Nutrapie.


Našeho hosta Olgu Ryparovou budou mnozí znát spíše pod značkou Olinium, což je projekt, který zpřístupňuje a vysvětluje chemii nejen studentům středních škol, ale i širší veřejnosti. V tomto díle se bavíme, jak projekt Olinium vznikl a co všechno obnáší. Dozvíte se, jaké přístupy Olga Ryparová při práci se studenty využívá a co si myslí o učení se modelových otázek k přijímacím zkouškám na VŠ nazpaměť. Kromě toho se věnujeme i otázkám týkajícím se popularizace vědy včetně toho, z čeho vychází její inspirace.


Martin Toul se již několik let věnuje proteinovému inženýrství, což je cílená úprava bílkovin pro požadovanou funkci. Jak se k němu dostal, se dozvíte v rámci tohoto dílu, kde mimo jiné vysvětluje fungování proteinu zvaného stafylokináza využívaného pro léčbu mozkové mrtvice, objasňuje možnosti vylepšení jejího účinku nebo třeba odhaluje potenciál tzv. luciferáz (skupiny svítících proteinů). Kromě toho sdílí své zkušenosti s výzkumem ze zahraničí a porovnává jej s vědeckým prostředím v ČR.


Tentokrát do našeho podcastu zavítal vedoucí našeho Ústavu chemie a biochemie, prof. Vojtěch Adam. V první polovině našeho povídání se věnujeme rakovině z hlediska toho, které faktory ji mohou spouštět a jakými cestami by bylo možné ji léčit. Prof. Adam běžnému posluchači přístupnou formou přirovnává proces jejího vzniku a šíření. Zamýšlí se také nad tím, do jaké míry je toto civilizační onemocnění odrazem naší společnosti a zdali by vůbec bylo dobré žít věčně. Druhá část se věnuje popisu jeho výzkumu týkajícího se převážně proteinů metalothioneinů, což jsou obecně bílkoviny vázající fyziologicky esenciální, ale i toxické těžké kovy, a jejich speciální role v organismu a v prostředí nádoru. Závěrem představuje jednotlivé výzkumné skupiny v rámci Ústavu chemie a biochemie a jejich zaměření.