Laboratoř prvkové a speciační analýzy

Laboratoř prvkové a speciační analýzy je výzkumně zaměřena především na analýzy stopových prvků, ale i mikro a makro prvků (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Te, Au, Ag, Se), jak v environmentálních a biologických vzorcích, tak i v potravinách rostlinného a živočišného původu. Pro stanovení těchto prvků využíváme metodu AAS a jednotlivé specie rtuti (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) analyzujeme metodou HPLC-CV-AFS.

Laboratoř prvkové a speciační analýzy

 

Jedním z našich hlavních výzkumných záměrů je studium difúzních a kinetických procesů probíhajících v životním prostředí s využitím DGT (techniky difúzního gradientu v tenkém filmu) k analýze biodostupných forem, především těžkých kovů.


Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře prvkové a speciační analýzy
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 276
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3006
E-mail:


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

  • Volné téma-kovy v životním prostředí
  • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny

Projekty

  • Mobility ČR-Francie – Využití fyzikálně-chemických metod pro odhad biodostupných forem arsenu v zemědělských, urbánních a lesních půdách s LGCgE-ISA Lille, Yncréa Hauts-de-France (2020-2021)
  • GAČR: Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti (2019-2021).
  • OP VVV: European Regional Development Fund in the Operational Programme Research, Development and Education: Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH (2019-2023).
  • Týmový projekt IGA AF-IGA2020-TP010 (2020-2021).

Nejvýznamnější publikace skupiny za posledních 5 let

  • Stepankova, H. et al. The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells. Int. J. Nanomed. in press (2021).
  • Smolikova, V., Pelcova, P., Ridoskova, A., Hedbavny, J. & Grmela, J. Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Anal. Chim. Acta 1102, 36-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042 (2020).
  • Pelcova, P., Zouharova, I., Ridoskova, A. & Smolikova, V. Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere 234, 373-378, doi:10.1016/j.chemosphere.2019.06.076 (2019).
  • Nsanganwimana, F. et al. Potentials of Miscanthus x giganteus for phytostabilization of trace element-contaminated soils: Ex situ experiment. Ecotox. Environ. Safe. 214, 1-10, doi:https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112125 (2021).