Laboratoř prvkové a speciační analýzy

Laboratoř prvkové a speciační analýzy je výzkumně zaměřena především na analýzy stopových prvků, ale i mikro a makro prvků (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Te, Au, Ag, Se), jak v environmentálních a biologických vzorcích, tak i v potravinách rostlinného a živočišného původu. Pro stanovení těchto prvků využíváme metodu AAS a jednotlivé specie rtuti (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) analyzujeme metodou HPLC-CV-AFS.

Jedním z našich hlavních výzkumných záměrů je studium difúzních a kinetických procesů probíhajících v životním prostředí s využitím DGT (techniky difúzního gradientu v tenkém filmu) k analýze biodostupných forem, především těžkých kovů.


Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře prvkové a speciační analýzy
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 276
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3006
E-mail:
Researcher ID: A-6765-2016
ORCID: 0000-0002-4650-6379


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny

Projekty

 • Mobility ČR-Francie – Využití fyzikálně-chemických metod pro odhad biodostupných forem arsenu v zemědělských, urbánních a lesních půdách s LGCgE-ISA Lille, Yncréa Hauts-de-France (2020-2021)
 • GAČR: Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti (2019-2021).
 • OP VVV: European Regional Development Fund in the Operational Programme Research, Development and Education: Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH (2019-2023).
 • Týmový projekt IGA AF-IGA2020-TP010 (2020-2021).

 

Zahraniční spolupráce

 • LGCgE (Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement), Junia – ISA Lille, France
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Nejvýznamnější publikace skupiny za posledních 5 let

 • Pelcová, Pavlína — Kopp, Radovan — Ridošková, Andrea — Grmela, Jan — Štěrbová, Dagmar
  Evaluation of mercury bioavailability and phytoaccumulation by means of a DGT technique and of submerged aquatic plants in an aquatic ecosystem situated in the vicinity of a cinnabar mine. Chemosphere. 2022. sv. 288, č. February, ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132545
 • Ridošková, Andrea — Pelfrene, Aurelie — Douay, Francis — Pelcová, Pavlína — Smolíková, Vendula — Adam, Vojtěch
  Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus x giganteus. Environmental Toxicology and Chemistry. 2019. sv. 38, č. 2, s. 321–328. ISSN 0730-7268. URL: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4318
 • Pelcová, Pavlína — Ridošková, Andrea — Hrachovinová, Jana — Grmela, Jan
  Evaluation of mercury bioavailability to vegetables in the vicinity of cinnabar mine. Environmental Pollution. 2021. sv. 283, č. 15 August, ISSN 0269-7491. URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117092
 • Smolíková, Vendula — Pelcová, Pavlína — Ridošková, Andrea — Leermakers, Martine
  Simultaneous determination of arsenic and uranium by the diffusive gradients in thin films technique using Lewatit FO 36: Optimization of elution protocol. Talanta. 2021. sv. 228, č. 1 June, ISSN 0039-9140. URL: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122234

2022

Pelcová, Pavlína; Kopp, Radovan; Ridošková, Andrea; Grmela, Jan; Štěrbová, Dagmar

Evaluation of mercury bioavailability and phytoaccumulation by means of a DGT technique and of submerged aquatic plants in an aquatic ecosystem situated in the vicinity of a cinnabar mine Journal

In: Chemosphere, vol. 288, no. Pt 2, pp. 132545, 2022, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

2021

Janova, Anna; Kolackova, Martina; Bytesnikova, Zuzana; Capal, Petr; Chaloupsky, Pavel; Svec, Pavel; Ridoskova, Andrea; Cernei, Natalia; Klejdus, Borivoj; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Huska, Dalibor

New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites Journal

In: Algal Research, vol. 60, 2021.

Abstrakt | Odkazy

Pelcová, Pavlína; Ridošková, Andrea; Hrachovinová, Jana; Grmela, Jan

Evaluation of mercury bioavailability to vegetables in the vicinity of cinnabar mine Journal

In: Environ Pollut, vol. 283, pp. 117092, 2021, ISSN: 1873-6424.

Abstrakt | Odkazy

Smolíková, Vendula; Pelcová, Pavlína; Ridošková, Andrea; Leermakers, Martine

Simultaneous determination of arsenic and uranium by the diffusive gradients in thin films technique using Lewatit FO 36: Optimization of elution protocol Journal

In: Talanta, vol. 228, pp. 122234, 2021, ISSN: 1873-3573.

Abstrakt | Odkazy

Nsanganwimana, Florien; Souki, Karim Suhail Al; Waterlot, Christophe; Douay, Francis; Pelfrêne, Aurélie; Ridošková, Andrea; Louvel, Brice; Pourrut, Bertrand

Potentials of Miscanthus x giganteus for phytostabilization of trace element-contaminated soils: Ex situ experiment Journal

In: Ecotoxicol Environ Saf, vol. 214, pp. 112125, 2021, ISSN: 1090-2414.

Abstrakt | Odkazy

Stepankova, Hana; Swiatkowski, Marcin; Kruszynski, Rafal; Svec, Pavel; Michalkova, Hana; Smolikova, Vendula; Ridoskova, Andrea; Splichal, Zbynek; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek; Rex, Simona

The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 16, pp. 4431–4449, 2021, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

2020

Smolíková, Vendula; Pelcová, Pavlína; Ridošková, Andrea; Hedbávný, Josef; Grmela, Jan

Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique Journal

In: Anal Chim Acta, vol. 1102, pp. 36–45, 2020, ISSN: 1873-4324.

Abstrakt | Odkazy

Horky, Pavel; Venusova, Eva; Aulichova, Tereza; Ridoskova, Andrea; Skladanka, Jiri; Skalickova, Sylvie

Usability of graphene oxide as a mycotoxin binder: In vitro study Journal

In: PLoS One, vol. 15, no. 9, pp. e0239479, 2020, ISSN: 1932-6203.

Abstrakt | Odkazy

Pelcová, Pavlína; Ridošková, Andrea; Hrachovinová, Jana; Grmela, Jan

Fractionation Analysis of Mercury in Soils: A Comparison of Three Techniques for Bioavailable Mercury Fraction Determination Journal

In: Environ Toxicol Chem, vol. 39, no. 9, pp. 1670–1677, 2020, ISSN: 1552-8618.

Abstrakt | Odkazy

2019

Pelcová, Pavlína; Zouharová, Iveta; Ridošková, Andrea; Smolíková, Vendula

Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive gradients in thin films technique and plant model Journal

In: Chemosphere, vol. 234, pp. 373–378, 2019, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Brtnický, Martin; Pecina, Václav; Hladký, Jan; Radziemska, Maja; Koudelková, Zuzana; Klimánek, Martin; Richtera, Lukáš; Adamcová, Dana; Elbl, Jakub; Galiová, Michaela Vašinová; Baláková, Ludmila; Kynický, Jindřich; Smolíková, Vendula; Houška, Jakub; Vaverková, Magdalena Daria

Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils Journal

In: Chemosphere, vol. 220, pp. 678–686, 2019, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Ridošková, Andrea; Pelfrêne, Aurélie; Douay, Francis; Pelcová, Pavlína; Smolíková, Vendula; Adam, Vojtěch

Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus × giganteus Journal

In: Environ Toxicol Chem, vol. 38, no. 2, pp. 321–328, 2019, ISSN: 1552-8618.

Abstrakt | Odkazy

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstrakt | Odkazy

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstrakt | Odkazy

Ridošková, Andrea; Pelfrêne, Aurélie; Douay, Francis; Pelcová, Pavlína; Smolíková, Vendula; Adam, Vojtěch

Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus × giganteus Journal

In: Environ Toxicol Chem, vol. 38, no. 2, pp. 321–328, 2019, ISSN: 1552-8618.

Abstrakt | Odkazy

2018

Pelcová, Pavlína; Vičarová, Petra; Dočekalová, Hana; Poštulková, Eva; Kopp, Radovan; Mareš, Jan; Smolíková, Vendula

The prediction of mercury bioavailability for common carp (Cyprinus carpio L.) using the DGT technique in the presence of chloride ions and humic acid Journal

In: Chemosphere, vol. 211, pp. 1109–1112, 2018, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Urbankova, Lenka; Horky, Pavel; Skladanka, Jiri; Pribilova, Magdalena; Smolikova, Vendula; Nevrkla, Pavel; Cernei, Natalia; Lackova, Zuzana; Hedbavny, Josef; Ridoskova, Andrea; Adam, Vojtech; Kopel, Pavel

Antioxidant status of rats' blood and liver affected by sodium selenite and selenium nanoparticles Journal

In: PeerJ, vol. 6, pp. e4862, 2018, ISSN: 2167-8359.

Abstrakt | Odkazy

2017

Pelcová, Pavlína; Vičarová, Petra; Ridošková, Andrea; Dočekalová, Hana; Kopp, Radovan; Mareš, Jan; Poštulková, Eva

Prediction of mercury bioavailability to common carp (Cyprinus carpio L.) using the diffusive gradient in thin film technique Journal

In: Chemosphere, vol. 187, pp. 181–187, 2017, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Adamcová, Dana; Radziemska, Maja; Ridošková, Andrea; Bartoň, Stanislav; Pelcová, Pavlína; Elbl, Jakub; Kynický, Jindřich; Brtnický, Martin; Vaverková, Magdalena Daria

Environmental assessment of the effects of a municipal landfill on the content and distribution of heavy metals in Tanacetum vulgare L Journal

In: Chemosphere, vol. 185, pp. 1011–1018, 2017, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Strmiska, Vladislav; Kopel, Pavel; Hynek, David; Richtera, Lukas; Ridoskova, Andrea; Adam, Pavlina; Kynicky, Jindrich; Brtnicky, Martin; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Size-related cytotoxicological aspects of polyvinylpyrrolidone-capped platinum nanoparticles Journal

In: Food Chem Toxicol, vol. 105, pp. 337–346, 2017, ISSN: 1873-6351.

Abstrakt | Odkazy

2016

Vičarová, Petra; Dočekalová, Hana; Ridošková, Andrea; Pelcová, Pavlina

Heavy metals in the common carp (Cyprinus carpio L.) from three reservoirs in the Czech Republic Journal

In: Czech Journal of Food Sciences, vol. 34, iss. 5, pp. 422-428, 2016.

Abstrakt | Odkazy