Projektové oddělení

Je oddělení zaměřené na projektovou podporu vědeckých nápadů pracovníků z dílčích laboratoří našeho ústavu. V praxi aplikujeme znalosti, schopnosti, nástroje a technologie ke splnění požadavků projektových výzev na národní, mezinárodní a evropské úrovni.

Projektové oddělení

Zaměření a funkce Projektového oddělení 

 • vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na národní úrovni (GAČR, TAČR, NAZV, MŠMT, MPO, MZe, MZ, MŽP) a relevantních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie
 • vyhledávání finančních zdrojů a projektových výzev na evropské úrovni (zejména projekty H2020, Horizon Europe) a relevantních zahraničních partnerů pro spolupráci s Ústavem chemie a biochemie
 • vyhledávání a realizace projektových výzev pro mobility studentů doktorského studia, postdoktorandské pracovníky a akademické pracovníky
 • vytváření podkladů pro hledání projektových konsorcií k dílčím projektovým výzvám
 • distribuce našich záměrů, cílů a expertíz na národní i evropské úrovni
 • projektové řízení získaných projektů

Získané projekty na Ústavu chemie a biochemie

Získané projekty na Ústavu chemie a biochemie


 

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.

Vedoucí projektového oddělení
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 290
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3007
E-mail: dagmar.chudobova@centrum.cz


Členové týmu

 • Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
 • Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D.
 • Bc. Veronika Pavlačková
 • Ing. Monika Štěpánová
 • Ing. Anna Jánová

Projekty

 • MŠMT: Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi. 2018-2022. Celkové náklady: 89 600 836 Kč. Náklady UCB: 89 600 836 Kč
 • Evropská komise: Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots. 2017-2020. Celkové náklady: 61 563 579 Kč. Náklady UCB: 6 413 250 Kč
 • MPO: Aplikační projekt TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.. 2017-2020. Celkové náklady: 54 818 000 Kč. Náklady UCB: 5 559 000 Kč
 • ERC: Towards the Understanding a Metal-Tumour-Metabolism. 2018-2022. Celkové náklady: 35 307 097 Kč. Náklady UCB: 35 307 097 Kč
 • AZV ČR: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.. 2018-2021. Celkové náklady: 12 097 000 Kč. Náklady UCB: 3 382 000 Kč
 • GAČR: Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti. 2018-2020. Celkové náklady: 9 412 000 Kč. Náklady UCB: 3 472 000 Kč
 • GAČR: Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému. 2019-2021. Celkové náklady: 7 996 000 Kč. Náklady UCB: 7 996 000 Kč
 • TAČR: Zpracování gastro odpadu do podoby pevného uhlíkatého produktu k materiálovému využití. 2019-2021. Celkové náklady: 4 635 877 Kč. Náklady UCB: 0 Kč
 • JCMM: Metalothionein jako prognostický marker karcinomu kůže. 2017-2020. Celkové náklady: 4 545 375 Kč. Náklady UCB: 4 545 375 Kč
 • GAČR: Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce. 2019-2021. Celkové náklady: 3 740 000 Kč. Náklady UCB: 3 740 000 Kč