Laboratoř Space Agri Technologies

Laboratoř Space Agri Technologies se zabývá vývojem pokročilých technologií, metod a souvisejícími výzkumy, které lze aplikovat pro aktivní pěstování rostlin, či kultivaci mikro/řas a sinic v extrémním prostředí včetně kosmického prostoru. V současné době díky velkému rozvoji řady technologií (dálkový průzkum Země, GNSS, raketové nosiče aj.), a stále nižším nákladům na jejich použití, se značně zvyšuje jejich využitelnost v biotechnologiích, agronomii, dálkovém průzkumu, testování technologických postupů a zařízení v náročném prostředí kosmického prostoru.

Mnohé kosmické technologie jsou již dnes aktivně využívány (monitoring zemědělských ploch, produkčních oblastí moří apod. pomocí dálkového průzkumu z družic), mnohé technologie se experimentálně ověřují na oběžné dráze Země (aktivní kultivace rostlin na palubách kosmických lodí a družic) až po studie, jejichž cílem je zajistit co největší nutriční soběstačnost posádky při dlouhodobých pobytech lidí v kosmickém prostoru. Jinou kapitolou je studium tzv. extremofilních organismů, které jsou schopny přežít a úspěšně se rozmnožovat i za velmi extrémních podmínek. Pochopení a poznání jejich schopnosti na buněčné, metabolické či molekulárních úrovni nám pomůže pochopit tyto procesy a úspěšně je aplikovat do zemědělské praxe. 

Díky novým možnostem dostat experimenty na hranici vesmíru, do stratosféry (stratosférické balony) či na oběžnou dráhu Země (nano/mikro satelity) získáváme cenné poznatky, které můžeme aplikovat do zemědělské praxe a rozvíjet jejich potenciál. Mendelova univerzita v Brně je od roku 2021 oficiálním členem Brno Space Clusteru.

 

Hlavní výzkum souvisí s následujícími tématy:

 • studium a výzkum extremofilních forem života za Zemi, zejména mikrořas, řas a rostlin z pohledu epigenetiky a sekundárních metabolitů

 • výzkum mikrořas a řas v extrémních podmínkách (stratosféry, kosmického prostoru, aj.)

 • výzkum možností aktivní kultivace mikrořas v kosmickém prostředí

 • vývoj a ověřování technologií aktivní kultivace a testování experimentálních technologických zařízení pro kultivaci včetně experimentů a vývoje technologií pro použití v kosmickém prostředí

 • zpětná konverze poznatků do zemědělské praxe a inovačních technologií

 

Ing. Libor Lenža

Vedoucí laboratoře Space Agri Technologies
Akademický pracovník – odborný asistent
Pověřen zastupováním Mendelovy univerzity v Brně v Brno Space Clusteru


Telefon: 420 545 133 365
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2028
E-mail:
Researcher ID: AAG-4429-2020
ORCID: 0000-0001-8519-9992

 

 

Členové týmu

 • Ing. Libor Lenža
 • Mgr. Katarína Molnárová
 • Ing. Linda Dolanská
 • Lukáš Mikša

 

Média

 

Vypsaná témata disertačních prací

 • volné téma – kosmické aplikace v oblasti nanomateriálů, mikrořas a biotechnologií

 

Projekty

 • Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Výzva FMP/CZ/1/11b, Projekt Společně mezi zemí a vesmírem (partner Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity), 2019