Laboratoř inženýrství biopeptidů

Laboratoř inženýrství biopeptidů se zaměřuje na návrh nových bioaktivních pesticidů na bázi peptidů, antimikrobiálních a antivirových peptidů s využitím pokročilého systému syntetizátoru peptidů Liberty Blue. Prostřednictvím modifikace peptidových sekvencí (náhrada aminokyselin, screening, trimming a cyklizace) zlepšujeme stabilitu, selektivitu a snižujeme clearance a toxicitu peptidových sekvencí. Zaměřujeme se na modifikace, které zlepšují celkovou stabilitu peptidů, mění strukturu pro lepší pochopení biologické funkce nebo zvyšují imunogenicitu u rostlin a mikrořas. Kromě toho se také zaměřujeme na různé terminální a vnitřní modifikace, včetně značení peptidů a konjugací pro zobrazování a sledování v biologickém systému.

 

Hlavní výzkum souvisí s následujícími tématy:

  • Syntéza peptidů.
  • Návrh knihoven pro optimalizaci nového peptidu náhradními skeny a validací.
  • Studium toxicity u rostlin a mikrořas.
  • Studium abiotického stresu.
  • Studium biologické funkce nových peptidů.
  • Studium imunogenicity u rostlin a mikrořas.

 

Ing. Vedran Milosavljević, Ph.D.

Vedoucí laboratoře inženýrství biopeptidů
Akademický pracovník – odborný asistent


Osobní číslo: 8982 (DCB FA)
Telefon: +420 545 133 249
Adresa pracoviště: DCB FA, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3017 (D3.17)
E-mail:
Researcher ID: P-3551-2018
Scopus Author ID: 56115133500

Členové týmu: