Výzkumná skupina instrumentální analýzy a bioanalýzy

Multidisciplinární výzkumná skupina se zaměřuje na široké spektrum vědeckých témat pokrývající oblasti analytické chemie, elementární analýzy a bioanalýzy. Nově vyvinuté nebo optimalizované metody jsou uplatněny nejen v oblasti konvenčních aplikací (environmentální analýza, analýza potravin, medicinská diagnostika, aj.) ale také pro nalezení důležitých biologických souvislostí nebo monitorování vlivu externích faktorů na klíčové biologické procesy.

Využitím nejen špičkové analytické instrumentace (spektrometrické nebo separační techniky) ale také špičkových postupů moderní molekulární biologie (editace genomu) je dosaženo komplexního přístupu.

Výzkumná skupina bionanoanalýzy a genového inženýrství

Jednou z hlavních výhod multidisciplinárního a multiinstrumentálního přístupu je možnost získat informace nejen o obsahu kovů (AAS, (LA)-ICP-MS) ale také klíčových biomolekul (DART/DESI-MS, GC-MS).

Výzkumná skupina má nejen širokou síť tuzemských i mezinárodních spolupracovníků, ale provádí i zakázkovou činnost a to především v oblasti stanovení kovů a jejich speciace.

 


 

Photo

doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny instrumentální analýzy a bioanalýzy
Akademická pracovnice – docentka


Telefon: 420545 13 32 90
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3010
E-mail:
Researcher ID: E-5583-2016
ORCID: 0000-0002-6771-1304

Členové týmu

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
 • Volné téma

Projekty

 • AZV ČR: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.. 2018-2021.
 • FAO/IAEA: Kutikulární uhlovodíky: Nový chemotaxonomický a chemoekologický
  nástroj pro kontrolu zemědělských škůdců vrtulí z rodů Zeugodacus a Bactrocera. 2019-2023.
 • GAČR: Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce. 2019-2021.

Publikace

 • Stepankova, H. et al. The Anti-Proliferative Activity of Coordination Compound-Based ZnO Nanoparticles as a Promising Agent Against Triple Negative Breast Cancer Cells. Int. J. Nanomed. in press (2021).
 • Rypar, T., Adam, V., Vaculovicova, M. & Macka, M. Paperfluidic devices with a selective molecularly imprinted polymer surface for instrumentation-free distance-based detection of protein biomarkers. Sens. Actuator B-Chem. 341, 1-10, doi:https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129999 (2021).
 • Pavelicova, K. et al. Metallothionein dimerization evidenced by QD-based Förster resonance energy transfer and capillary electrophoresis. Int. J. Biol. Macromol. 170, 53-60 (2021).
 • Nejdl, L. et al. UV-Induced Fingerprint Spectroscopy. Food Chem. in press (2021).
 • Vaneckova, T., Bezdekova, A., Han, G., Adam, V. & Vaculovicova, M. Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging. Acta Biomater. 101, 444-458, doi:10.1016/j.actbio.2019.11.007 (2020).
 • Tesarova, B. et al. Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Appl. Mater. Today 18, 1-11, doi:https://doi.org/10.1016/j.apmt.2019.100501 (2020).
 • Smolikova, V., Pelcova, P., Ridoskova, A., Hedbavny, J. & Grmela, J. Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Anal. Chim. Acta 1102, 36-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042 (2020).
 • Pelcova, P., Zouharova, I., Ridoskova, A. & Smolikova, V. Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere 234, 373-378, doi:10.1016/j.chemosphere.2019.06.076 (2019).
 • Pastorek, A. et al. Prebiotic synthesis at impact craters: the role of Fe-clays and iron meteorites. Chem. Commun. 55, 10563-10566, doi:10.1039/c9cc04627e (2019).
 • Huang, L. et al. Designing next generation of photon upconversion: Recent advances in organic triplet-triplet annihilation upconversion nanoparticles. Biomaterials 201, 77-86, doi:10.1016/j.biomaterials.2019.02.008 (2019).
 • Stanisavljevic, M., Krizkova, S., Vaculovicova, M., Kizek, R. & Adam, V. Quantum dots-fluorescence resonance energy transfer-based nano-sensors and their application. Biosens. Bioelectron. 74, 562-574, doi:10.1016/j.bios.2015.06.076 (2015).
 • Nuchtavorn, N., Leanpolchareanchai, J., Suntornsuk, L. & Macka, M. Paper-based sol-gel thin films immobilized cytochrome P450 for enzyme activity measurement. Anal. Chim. Acta 1098, 86-93, doi:https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.11.031 (2020).
 • Aydofan, C. et al. Miniaturized LC in Molecular Omics. Anal. Chem. 92, 11485-11497, doi:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c01436 (2020).
 • Rahbar, M., Wheeler, A. R., Paull, B. & Macka, M. Ion-exchange based immobilization of chromogenic reagents on microfluidic paper analytical devices. Anal. Chem. 91, 8756-8761, doi:10.1021/acs.analchem.9b01288 (2019).
 • Alves, M. N., Miro, M., Breadmore, M. C. & Macka, M. Trends in analytical separations of magnetic (nano)particles. TRAC-Trends Anal. Chem. 114, 89-97, doi:10.1016/j.trac.2019.02.026 (2019).
 • Scolari, F., Valerio, F., Benelli, G., Papadopoulos, N. T. & Vanickova, L. Tephritid fruit fly semiochemicals: current knowledge and future perspectives Insects 12, 1-57, doi:https://doi.org/10.3390/insects12050408 (2021).
 • Vanickova, L., Pompeiano, A., Madera, P., Massad, T. J. & Vahalik, P. Terpenoid profiles of resin in the genus Dracaena are species specific. Phytochemistry 170, 1-8, doi:10.1016/j.phytochem.2019.112197 (2020).
 • Vahalik, P. et al. The conservation status and population mapping of the endangered Dracaena serrulata in the Dhofar mountains, Oman. Forests 11, 1-16, doi:10.3390/f11030322 (2020).
 • Vahalik, P. et al. Metrics of growth habit derived from the 3D tree point cloud used for species determination-A new approach in botanical taxonomy tested on Dragon tree group example. Forests 11, 1-14, doi:10.3390/f11030272 (2020).
 • Madera, P. et al. What we know and what we do not know about Dragon trees? Forests 11, 1-34, doi:10.3390/f11020236 (2020).
 • Nsanganwimana, F. et al. Potentials of Miscanthus x giganteus for phytostabilization of trace element-contaminated soils: Ex situ experiment. Ecotox. Environ. Safe. 214, 1-10, doi:https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112125 (2021).