Laboratoř environmentální chemie a enzymologie

Laboratoř environmentální chemie a enzymologie se zaměřuje na využití různých druhů mikroorganismů basidiomycetních hub, plísní, bakterií a kvasinek a jejich sekundárních metabolitů v oblasti ochrany životního prostředí.

Součástí laboratoře je Sbírka kultur basidiomycetních hub, které jsou studovány jako nové zdroje sekundárních metabolitů vyznačující se různými aktivitami (antimikrobiální, antifungicidní, antioxidační apod.) s potenciálním využitím ve farmaceutickém průmyslu jako nové zdroje přírodních látek s biologickou aktivitou. Cílem výzkumu je poskytnout účinnou alternativu ve formě ekologicky bezpečných látek a tím snížit zátěž na životní prostředí. Další část výzkumu je zaměřena na studium produkce a imobilizace biotechnologicky významných enzymů, jejichž aplikační potenciál je testován v bioreaktoru na reálných vzorcích například vod kontaminovanými rezidui léčiv či syntetickými barvivy apod.

Další oblastí zájmu je charakterizace a studium mikroorganismů v reálných podmínkách jako je lesní či zemědělská půda, kompost, gastroodpad, odpadní vody nebo sediment s ohledem na možnost jejich využití například při bioremediaci, biodegradaci, zlepšování kvality půdy nebo její regeneraci.

Naše výzkumná skupina se také zabývá studiem procesu kompostování a zpracování gastroodpadu či potravinového odpadu, provádíme rozbory těchto biologických materiálů pomocí platných norem, přičemž rozsah analýz závisí na původu a plánovaném využití kompostu a bioodpadu. V laboratoři máme k dispozici několik typů kompostérů (elektrické, otočné) různých velikostí a destruktor. Dále také kontrolujeme kvalitu rozkladu a proces hygienizace kompostu za využití molekulárně biologických metod (sekvenování) či stanovujeme enzymatické aktivity.


Photo

Ing. Martina Vršanská, Ph.D.

Vedoucí laboratoře environmentální chemie a enzymologie
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: +420 734 252 656
Adresa pracoviště: ÚCB AF, třída Generála Píky 1999/5, 61300 Brno – Budova K
Označení kanceláře: BA02N3018
E-mail: martina.vrsanskav@mendelu.cz
Researcher ID: H-3060-2018
ORCID: 0000-0002-4689-1561


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

Témata závěrečných prací

 • Ověření účinku přírodních antimikrobiálních látek pro inhibici růstu patogenních mikroorganismů
 • Studium problematiky kompostování gastroodpadu metodami molekulární biologie
 • Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami

Ukončení studenti

Bakalářské práce

 • Oleksandra Ovchynnikova Studium produkce lakázy vybranými druhy hub (2017)
 • Adéla Švoncová Antibakteriální účinky propolisu (2018)
 • Martin Řiháček Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes (2018)
 • Andrea Blahutová Degradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium (2018)
 • Ester Badinová Využití ligninolytických enzymů v degradaci polutantů (2018)
 • Žaneta Nedvědická Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů (2019)
 • Polina Nadtochaeva Využití ligninolytických enzymů v potravinářství (2019)
 • Petra Šťavíková: Monitorování mikrobiologické nezávadnosti gastroodpadu v průběhu jeho zpracování (2022)
 • Sofiia Lymarenko: Využití enzymu tyrozinázy v potravinářství (2021)
 • Kristýna Pirochtová: Monitorování fyzikálně – chemických parametrů gastroodpadu v průběhu jeho zpracování (2022)
 • Mariia Balycheva: Vliv inokulace Trametes versicolor a Bacillus subtilis na účinnost kompostování gastroodpadu (2021)
 • Jaroslava Bednářová: Stanovení ergosterolu v potravinách (2022)
 • Tereza Bečicová: Stanovení streptomycinu ve vzorcích medu (2022)
 • Eliška Kopuncová: Stanovení tetracyklinů v mléce (2022)
 • Petra Krejčiříková: Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia (2022)
 • Markéta Mlčáková: Skríning a identifikace ligninolytických enzymů basidiomycetních hub izolovaných z českých lesů (2020)
 • Vendula Jemelíková: Studium produkce lakázy vsádkovou a kontinuální kultivací (2021)
 • Lucie Komárková Studium změn antimikrobiální aktivity houby Ganoderma adspersum pomocí kultivační strategie OSMAC (2023)
 • Lucie Malinová Navržení vhodného bakteriálního inokula pro podporu procesu kompostování gastroodpadu (2023)
 • Paulína Bírošíková Biodegradace azobarviv působením hub bílé hniloby (2023)
 • Lenka Tomková Sledování výskytu patogenních mikroorganismů v potravinovém odpadu po přídavku různých aditiv (2023)

 

 

Diplomové práce

 • Nikola Schlosserová Imobilizácia lignolytických enzýmov (2019)
 • Bc. Andrea Blahutová: CLEA imobilizace enzymů z hub bílé a hnědé hniloby (2020)
 • Polina Nadtochaeva: Detekce bisfenolu A jako endokrinního disruptoru živočišných organismů (2020)
 • Bc. Tereza Dufková: Stanovení kvalitativních parametrů u různých vzorků medu (2021)
 • Ing. Sofiia Lymarenko Stanovení aktivity průmyslově významných enzymů produkovaných mikroorganismy izolovanými z potravinového odpadu (2023)

 

Vedené práce

 

 • Ivana Palkechová (bakalářská práce, rok ukončení 2024): Vliv enkapsulace kmene Bacillus licheniformis na účinnost kompostování potravinového odpadu
 • Denisa Stloukalová (bakalářská práce, rok ukončení 2024): Enkapsulace vybraných druhů kvasinek produkujících lipázy
 • Vendula Nekvasilová (bakalářská práce, rok ukončení 2024): Ověření účinku přírodních antimikrobiálních látek pro inhibici růstu patogenních mikroorganismů
 • Vendulka Pauzarová (bakalářská práce, rok ukončení 2024): Imobilizace ligninolytických enzymů produkovaných basidiomycetními houbami
 • Veronika Vaníčková (bakalářská práce, rok ukončení 2024): Ověření kávové sedliny jako antimikrobiální látky pro inhibici růstu patogenních mikroorganismů
 • Bc. Petra Šťavíková (diplomová práce, rok ukončení 2024): Sledování parametrů zrání mladého bílého vína
 • Bc. Michaela Dobešová (diplomová práce, rok ukončení 2024): Ověření kávové sedliny jako potenciálního substrátu pro bakterie použitelné při bioremediaci
 • Ing. Ester Kovaříková (disertační práce, rok ukončení 2024): Studium problematiky kompostování gastroodpadu metodami molekulární biologie

Spolupracujeme

 • Technická univerzita v Liberci
 • Chemický ústav SAV, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
 • Centre of Biological Engineering, University of Minho, Portugalsko
 • University of West Hungary, Maďarsko
 • Rakousko, Vídeňská univerzita, Ústav environmentálních geověd
 • Bereich Holzchemie und Biotechnologie , Team Holzchemie, Kompetenzzentrum Holz GmbH , Linz, Rakousko

Publikace

2022

Fernandes Helena,; Salgado José Manuel,; Ferreira Marta,; Vršanská Martina,; Fernandes Nélson,; Castro Carolina,; Oliva-Teles Aires,; Peres Helena, Belo Isabel

Valorization of brewer's spent grain using biological treatments and its application in feeds for European seabass (Dicentrarchus labrax) Journal Article

In: Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 10, 2022, ISSN: 2296-4185 .

Abstract | Links

Milena Maryskova,; Martina Vrsanska,; Alena Sevcu,; Vit Novotny,; Andrea Blahutova,; Stanislava Voberkova,

Laminated PAA nanofibers as a practical support for crude laccase: A new perspective for biocatalytic treatment of micropollutants in wastewaters Journal Article

In: Environmental Technology & Innovation, vol. 26, 2022, ISBN: 2352-1864.

Abstract | Links

2021

HOFMANN, T.; ALBERT, L.; NEMETH, L.; VRSANSKA, M.; SCHLOSSEROVA, N.; VOBERKOVA, S.; VISI-RAJCZI, E.

Antioxidant and Antibacterial Properties of Norway Spruce (Picea abies H. Karst.) and Eastern Hemlock (Tsuga canadensis (L.) Carrière) Cone Extracts Journal Article

In: Forests, vol. 12, iss. 9, 2021.

Abstract | Links

C. Agarwal,; T. Hofmann, and Vrsanska; N. Schlosserova,; E. Visi-Rajczi,; S. Voberkova,; Pasztory, Z.

In vitro antioxidant and antibacterial activities with polyphenolic profiling of wild cherry, the European larch and sweet chestnut tree bark Journal Article

In: European Food Research and Technology, 2021, ISSN: 2355-2370.

Abstract | Links

2020

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

Vaverková, Magdalena Daria; Elbl, Jakub; Voběrková, Stanislava; Koda, Eugeniusz; Adamcová, Dana; Gusiatin, Zygmunt Mariusz; Rahman, Abd Al; Radziemska, Maja; Mazur, Zbigniew

Composting versus mechanical-biological treatment: Does it really make a difference in the final product parameters and maturity Journal Article

In: Waste Manag, vol. 106, pp. 173–183, 2020, ISSN: 1879-2456.

Abstract | Links

Ananbeh, Hanadi; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Jelinkova, Pavlina; Strmiska, Vladislav; Splichal, Zbynek; Jehmlich, Nico; Michalkova, Hana; Stojanović, Marko; Voberkova, Stanislava; Adam, Vojtech; Moulick, Amitava

Soil protein as a potential antimicrobial agent against methicillin -resistant Staphylococcus aureus Journal Article

In: Environ Res, vol. 188, pp. 109320, 2020, ISSN: 1096-0953.

Abstract | Links

2019

Ananbeh, Hanadi; Stojanović, Marko; Pompeiano, Antonio; Voběrková, Stanislava; Trasar-Cepeda, Carmen

Use of soil enzyme activities to assess the recovery of soil functions in abandoned coppice forest systems Journal Article

In: Sci Total Environ, vol. 694, pp. 133692, 2019, ISSN: 1879-1026.

Abstract | Links

2018

Voběrková, Stanislava; Solčány, Veronika; Vršanská, Martina; Adam, Vojtěch

Immobilization of ligninolytic enzymes from white-rot fungi in cross-linked aggregates Journal Article

In: Chemosphere, vol. 202, pp. 694–707, 2018, ISSN: 1879-1298.

Abstract | Links

2017

Stanislava Voběrková,; Magdalena Dária Vaverková,; Adamcová., Dana

Enzyme Production During Composting of Aliphatic–Aromatic Copolyesters in Organic Wastes Journal Article

In: Environmental Engineering Science, vol. 34, iss. 3, 2017.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Vaverková, Magdalena D; Burešová, Alena; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Kynický, Jindřich; Brtnický, Martin; Adam, Vojtěch

Effect of inoculation with white-rot fungi and fungal consortium on the composting efficiency of municipal solid waste Journal Article

In: Waste Manag, vol. 61, pp. 157–164, 2017, ISSN: 1879-2456.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Vaverková, Magdalena Dária; Adamcová, Dana

Enzyme Production During Composting of Aliphatic–Aromatic Copolyesters in Organic Wastes Journal Article

In: Environmental Engineering Science, vol. 34, no. 3, 2017.

Abstract | Links

Vršanská, Martina; Voběrková, Stanislava; Jiménez, Ana María Jiménez; Strmiska, Vladislav; Adam, Vojtěch

Preparation and Optimisation of Cross-Linked Enzyme Aggregates Using Native Isolate White Rot Fungi Trametes versicolor and Fomes fomentarius for the Decolourisation of Synthetic Dyes Journal Article

In: Int J Environ Res Public Health, vol. 15, no. 1, 2017, ISSN: 1660-4601.

Abstract | Links

2016

Vrsanska, Martina; Voberkova, Stanislava; Langer, Vratislav; Palovcikova, Dagmar; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech; Kopel, Pavel

Induction of Laccase, Lignin Peroxidase and Manganese Peroxidase Activities in White-Rot Fungi Using Copper Complexes Journal Article

In: Molecules, vol. 21, no. 11, 2016, ISSN: 1420-3049.

Abstract | Links

Voběrková, Stanislava; Hermanová, Soňa; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav

Biofilm formation and extracellular polymeric substances (EPS) production by Bacillus subtilis depending on nutritional conditions in the presence of polyester film Journal Article

In: Folia Microbiol (Praha), vol. 61, no. 2, pp. 91–100, 2016, ISSN: 1874-9356.

Abstract | Links