Laboratoř environmentální chemie a enzymologie

Laboratoř environmentální chemie a enzymologie se zaměřuje na využití různých druhů mikroorganismů basidiomycetních hub, plísní, bakterií a kvasinek a jejich sekundárních metabolitů v oblasti ochrany životního prostředí.

Součástí laboratoře je Sbírka kultur basidiomycetních hub, které jsou studovány jako nové zdroje sekundárních metabolitů vyznačující se různými aktivitami (antimikrobiální, antifungicidní, antioxidační apod.) s potenciálním využitím ve farmaceutickém průmyslu jako nové zdroje přírodních látek s biologickou aktivitou. Cílem výzkumu je poskytnout účinnou alternativu ve formě ekologicky bezpečných látek a tím snížit zátěž na životní prostředí. Další část výzkumu je zaměřena na studium produkce a imobilizace biotechnologicky významných enzymů, jejichž aplikační potenciál je testován v bioreaktoru na reálných vzorcích například vod kontaminovanými rezidui léčiv či syntetickými barvivy apod.

Další oblastí zájmu je charakterizace a studium mikroorganismů v reálných podmínkách jako je lesní či zemědělská půda, kompost, gastroodpad, odpadní vody nebo sediment s ohledem na možnost jejich využití například při bioremediaci, biodegradaci, zlepšování kvality půdy nebo její regeneraci.


Photo

Ing. Martina Vršanská, Ph.D.

Vedoucí laboratoře environmentální chemie a enzymologie
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: +420 734 252 656
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3018
E-mail: martina.vrsanskav@mendelu.cz
Researcher ID: H-3060-2018
ORCID: 0000-0002-4689-1561


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

Témata bakalářských prací

 • Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby
 • Izolace a identifikace mikroorganismů s bioremediačním potenciálem
 • Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia
 • Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenaku
 • Zvýšení produkce tyrozinázy u dřevokazných hub testováním různých induktorů

Ukončení studenti

Bakalářské práce

 • Oleksandra Ovchynnikova Studium produkce lakázy vybranými druhy hub (2017)
 • Adéla Švoncová Antibakteriální účinky propolisu (2018)
 • Martin Řiháček Using of modern molecular methods for isolation and identification of ligninolytic enzymes (2018)
 • Andrea Blahutová Degradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium (2018)
 • Ester Badinová Využití ligninolytických enzymů v degradaci polutantů (2018)
 • Žaneta Nedvědická Využití hub bílé hniloby při bioremediaci polutantů (2019)
 • Polina Nadtochaeva Využití ligninolytických enzymů v potravinářství (2019)
 • Petra Šťavíková: Monitorování mikrobiologické nezávadnosti gastroodpadu v průběhu jeho zpracování (2022)
 • Sofiia Lymarenko: Využití enzymu tyrozinázy v potravinářství (2021)
 • Kristýna Pirochtová: Monitorování fyzikálně – chemických parametrů gastroodpadu v průběhu jeho zpracování (2022)
 • Mariia Balycheva: Vliv inokulace Trametes versicolor a Bacillus subtilis na účinnost kompostování gastroodpadu (2021)
 • Jaroslava Bednářová: Stanovení ergosterolu v potravinách (2022)
 • Tereza Bečicová: Stanovení streptomycinu ve vzorcích medu (2022)
 • Eliška Kopuncová: Stanovení tetracyklinů v mléce (2022)
 • Petra Krejčiříková: Použití dřevokazných hub na biosorpci niklu a kadmia (2022)
 • Markéta Mlčáková: Skríning a identifikace ligninolytických enzymů basidiomycetních hub izolovaných z českých lesů (2020)
 • Vendula Jemelíková: Studium produkce lakázy vsádkovou a kontinuální kultivací (2021)

 

 

Diplomové práce

 • Nikola Schlosserová Imobilizácia lignolytických enzýmov (2019)
 • Bc. Andrea Blahutová: CLEA imobilizace enzymů z hub bílé a hnědé hniloby (2020)
 • Polina Nadtochaeva: Detekce bisfenolu A jako endokrinního disruptoru živočišných organismů (2020)
 • Bc. Tereza Dufková: Stanovení kvalitativních parametrů u různých vzorků medu (2021)

 

Vedené práce

 

 • Sofiia Lymarenko (diplomová práce, rok ukončení  2023): Izolace a identifikace mikroorganismů v potravinovém odpadu
 • Bírošíková Paulína (bakalářská práce, rok ukončení 2023): Biodegradace antibiotik působením hub bílé hniloby,
 • Tomková Lenka (bakalářská práce, rok ukončení 2023): Využití ligninolytických enzymů v degradaci léčiva diklofenaku
 • Lucie Malinová (bakalářská práce, rok ukončení 2023): Navržení vhodného bakteriálního inokula pro podporu procesu kompostování gastroodpadu

Spolupracujeme

 • Technická univerzita v Liberci
 • Chemický ústav SAV, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
 • Centre of Biological Engineering, University of Minho, Portugalsko
 • University of West Hungary, Maďarsko
 • Rakousko, Vídeňská univerzita, Ústav environmentálních geověd

Publikace

2022

Fernandes Helena,; Salgado José Manuel,; Ferreira Marta,; Vršanská Martina,; Fernandes Nélson,; Castro Carolina,; Oliva-Teles Aires,; Peres Helena, Belo Isabel

Valorization of brewer's spent grain using biological treatments and its application in feeds for European seabass (Dicentrarchus labrax) Journal

In: Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 10, 2022, ISSN: 2296-4185 .

Abstrakt | Odkazy

Milena Maryskova,; Martina Vrsanska,; Alena Sevcu,; Vit Novotny,; Andrea Blahutova,; Stanislava Voberkova,

Laminated PAA nanofibers as a practical support for crude laccase: A new perspective for biocatalytic treatment of micropollutants in wastewaters Journal

In: Environmental Technology & Innovation, vol. 26, 2022, ISBN: 2352-1864.

Abstrakt | Odkazy

2021

HOFMANN, T.; ALBERT, L.; NEMETH, L.; VRSANSKA, M.; SCHLOSSEROVA, N.; VOBERKOVA, S.; VISI-RAJCZI, E.

Antioxidant and Antibacterial Properties of Norway Spruce (Picea abies H. Karst.) and Eastern Hemlock (Tsuga canadensis (L.) Carrière) Cone Extracts Journal

In: Forests, vol. 12, iss. 9, 2021.

Abstrakt | Odkazy

C. Agarwal,; T. Hofmann, and Vrsanska; N. Schlosserova,; E. Visi-Rajczi,; S. Voberkova,; Pasztory, Z.

In vitro antioxidant and antibacterial activities with polyphenolic profiling of wild cherry, the European larch and sweet chestnut tree bark Journal

In: European Food Research and Technology, 2021, ISSN: 2355-2370.

Abstrakt | Odkazy

2020

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Maxianová, Alžbeta; Schlosserová, Nikola; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Richtera, Lukáš; Gagić, Milica; Zloch, Jan; Vaverková, Magdalena Daria

Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study Journal

In: Sci Total Environ, vol. 723, pp. 138202, 2020, ISSN: 1879-1026.

Abstrakt | Odkazy

Vaverková, Magdalena Daria; Elbl, Jakub; Voběrková, Stanislava; Koda, Eugeniusz; Adamcová, Dana; Gusiatin, Zygmunt Mariusz; Rahman, Abd Al; Radziemska, Maja; Mazur, Zbigniew

Composting versus mechanical-biological treatment: Does it really make a difference in the final product parameters and maturity Journal

In: Waste Manag, vol. 106, pp. 173–183, 2020, ISSN: 1879-2456.

Abstrakt | Odkazy

Ananbeh, Hanadi; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Jelinkova, Pavlina; Strmiska, Vladislav; Splichal, Zbynek; Jehmlich, Nico; Michalkova, Hana; Stojanović, Marko; Voberkova, Stanislava; Adam, Vojtech; Moulick, Amitava

Soil protein as a potential antimicrobial agent against methicillin -resistant Staphylococcus aureus Journal

In: Environ Res, vol. 188, pp. 109320, 2020, ISSN: 1096-0953.

Abstrakt | Odkazy

2019

Ananbeh, Hanadi; Stojanović, Marko; Pompeiano, Antonio; Voběrková, Stanislava; Trasar-Cepeda, Carmen

Use of soil enzyme activities to assess the recovery of soil functions in abandoned coppice forest systems Journal

In: Sci Total Environ, vol. 694, pp. 133692, 2019, ISSN: 1879-1026.

Abstrakt | Odkazy

2018

Voběrková, Stanislava; Solčány, Veronika; Vršanská, Martina; Adam, Vojtěch

Immobilization of ligninolytic enzymes from white-rot fungi in cross-linked aggregates Journal

In: Chemosphere, vol. 202, pp. 694–707, 2018, ISSN: 1879-1298.

Abstrakt | Odkazy

2017

Stanislava Voběrková,; Magdalena Dária Vaverková,; Adamcová., Dana

Enzyme Production During Composting of Aliphatic–Aromatic Copolyesters in Organic Wastes Journal

In: Environmental Engineering Science, vol. 34, iss. 3, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Vaverková, Magdalena D; Burešová, Alena; Adamcová, Dana; Vršanská, Martina; Kynický, Jindřich; Brtnický, Martin; Adam, Vojtěch

Effect of inoculation with white-rot fungi and fungal consortium on the composting efficiency of municipal solid waste Journal

In: Waste Manag, vol. 61, pp. 157–164, 2017, ISSN: 1879-2456.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Vaverková, Magdalena Dária; Adamcová, Dana

Enzyme Production During Composting of Aliphatic–Aromatic Copolyesters in Organic Wastes Journal

In: Environmental Engineering Science, vol. 34, no. 3, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Vršanská, Martina; Voběrková, Stanislava; Jiménez, Ana María Jiménez; Strmiska, Vladislav; Adam, Vojtěch

Preparation and Optimisation of Cross-Linked Enzyme Aggregates Using Native Isolate White Rot Fungi Trametes versicolor and Fomes fomentarius for the Decolourisation of Synthetic Dyes Journal

In: Int J Environ Res Public Health, vol. 15, no. 1, 2017, ISSN: 1660-4601.

Abstrakt | Odkazy

2016

Vrsanska, Martina; Voberkova, Stanislava; Langer, Vratislav; Palovcikova, Dagmar; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech; Kopel, Pavel

Induction of Laccase, Lignin Peroxidase and Manganese Peroxidase Activities in White-Rot Fungi Using Copper Complexes Journal

In: Molecules, vol. 21, no. 11, 2016, ISSN: 1420-3049.

Abstrakt | Odkazy

Voběrková, Stanislava; Hermanová, Soňa; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav

Biofilm formation and extracellular polymeric substances (EPS) production by Bacillus subtilis depending on nutritional conditions in the presence of polyester film Journal

In: Folia Microbiol (Praha), vol. 61, no. 2, pp. 91–100, 2016, ISSN: 1874-9356.

Abstrakt | Odkazy