Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

Výzkumné aktivity skupiny Molekulární biologie a nanomedicíny jsou založeny na multidisciplinaritě a čerpají z propojení syntetické chemie, biochemie, nanotechnologie, medicíny, molekulární a buněčné biologie či imunologie. Ve smyslu studované problematiky se výzkumná skupina dělí na tři laboratoří.

Výzkumná skupina molekulární biologie a nanomedicíny

Hlavní pracovní filosofií je identifikace molekulárních mechanismů zodpovědných za rozvoj nádorových onemocnění (především prostaty, prsu a neurobastomů), jejich závažnost či vznik chemoresistence a následný design a testování funkčních nanoskopických modalit in vitro a in vivo. Důraz je kladen také na pochopení osudu nanomateriálů, a to jak na úrovni buněčné, tak na úrovni tkání a organismů s výrazným přesahem do nanotoxikologie.


Mgr. Zbyněk Heger, PhD.

doc. Mgr. Zbyněk Heger, PhD.

Vedoucí výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: +420 545 133 285
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2004
E-mail: zbynek.heger@mendelu.cz
Researcher ID: D-1973-2013
ORCID: 0000-0002-3915-7270


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma – v případě zájmu kontaktujte vedoucího výzkumné skupiny

Projekty

 

 • 2021/2024 – AZV ČR: Feritin jako nástroj pro enzymy-řízenou aktivaci proléčiv
 • 2019/2021 – CAČR, Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému

 • 2018/2020 – GAČR, Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti

 • 2019/2021 – DFG-GAČR, Zinek-dependentní signalizace a exprese sub/isoforem metalothioneinu v karcinomu prsu: implikace pro prognostické a terapeutické účely

 • 2018/2022 – Towards the Understanding a Metal-Tumor Metabolism, ERC Starting Grant, ERC-2017-STG

 • 2014/2015 – Kombinovaná terapie nádorů plic založená na chytrých nanotechnologiích, Liga proti rakovině Praha

 • 2015/2016 – Epidemiologický screening sarkosinu v moči a jeho využití pro včasnou diagnostiku nádorů prostaty, Liga proti rakovině Praha

 • 2016/2017 – Enzymy metabolismu sarkosinu a jejich vliv na proliferaci a agresivitu maligních a benigních prostatických buněk, Liga proti rakovině Praha

 • 2017/2019 – GAČR, Konstrukce modifikovaných apoferitinových nanočástic s protinádorovými léčivy a studium mechanismů potencujících jejich efektivitu v terapii

 • 2016 / 2018 – GAČR, Studium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostaty

 • 2015/2019 – AZV, Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkách

 • 2015/2016 – H2020-JTI-IMI2-2014-02-single, Ultra-Fast Molecular Filovirus Diagnostics „FILODIAG“, IMI2-2014-02-05

 • 2014/2016 – GAČR, Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení

 

Publikace

 • HADDAD, H.; REMES, M.; ADAM, V.; HEGER, Z. Toward structure-based drug design against the epidermal growth factor receptor (EGFR). Drug Discov. Today, 2021, vol. 26. p. 289-295. ISSN 1359-6446. IF 7.851
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • HAMEDUH, T.; MOKRY, M.; MILLER, A. D.; ADAM, V.; HEGER, Z.; HADDAD, Y. A rotamer relay information system in the epidermal growth factor receptor–drug complexes reveals clues to new paradigm in protein conformational change. Comp. Struct. Biotechnol. J., 2021, vol. 19. p. 5443-5454. ISSN 2001-0370. IF 7.271
 • HOFMANN, T.; ALBERT, L.; NEMETH, L.; VRSANSKA, M.; SCHLOSSEROVA, N.; VOBERKOVA, S.; VISI-RAJCZI, E. Antioxidant and antibacterial properties of Norway Spruce (Picea abies H. Karst.) and Eastern Hemlock (Tsuga canadensis (L.) Carrière) cone extracts. Forests, 2021, vol. 12. p. 1-23. ISSN 1999-4907. IF 2.633
 • MERLOS, M. A. R.; CASAR, B.; MICHALKOVA, H.; JIMENEZ JIMENEZ, A. M.; HEGER, Z.; ADAM, V. Extending the applicability of In ovo and ex ovo chicken chorioallantoic membrane assays to study cytostatic activity in neuroblastoma cells. Front. Oncol., 2021, vol. 11. p. 1-10. ISSN 2234-943X. IF 6.244
 • RESSNEROVA, A.; NOVOTNY, F.; MICHALKOVA, H.; PUMERA, M.; ADAM, V.; HEGER, Z. Efficient protein transfection by swarms of chemically powered plasmonic virus-sized nanorobots. ACS Nano, 2021, vol. 15. p. 12899-12910. ISSN 1936-0851. IF 15.881
 • HRAZDILOVA, K.; LESICZKA, P. M.; BARDON, J.; VYROUBALOVA, S.; SIMEK, B.; ZUREK, L.; MODRY, D. Wild boar as a potential reservoir of zoonotic tick-borne pathogens. Ticks Tick-Borne Dis., 2021, vol. 12. p. 1-6. ISSN 1877-9603. IF 3.744
 • JAKLOVA, K.; FEGLAROVA, T.; REX, S.; HEGER, Z.; ECKSCHLAGER, T.; HRABETA, J.; HODEK, P.; KOLARIK, M.; INDRA, R. Apoferritin/Vandetanib Association Is Long-Term Stable But Does Not Improve Pharmacological Properties of Vandetanib. Int. J. Mol. Sci., 2021, vol. 22. p. 1-12. ISSN 1422-0067. IF 5.923
 • MASARYK, L.; TESAROVA, B.; CHOQUESILLO-LAZARTE, D.; MILOSAVLJEVIC, V.; HEGER, Z.; KOPEL, P. Structural and biological characterization of anticancer nickel(II) bis(benzimidazole) complex J. Inorg. Biochem., 2021, vol. 217. p. 1-10. ISSN 0162-0134. IF 4.155
 • MERLOS, M. A. R.; MICHALKOVA, H.; STRMISKA, V.; CASAR, B.; CRESPO, P.; DE LOS RIOS, V.; CASAL, J. I.; HADDAD, H.; GURAN, R.; ECKSCHLAGER, T.; POKORNA, P.; HEGER, Z.; ADAM, V. Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma. Sci. Rep., 2021, vol. 11. p. 1-14. ISSN 2045-2322. IF 4.379
 • PERIS-DIAZ, M. D.; GURAN, R.; ZITKA, O.; ADAM, V.; KREZEL, A. Mass spectrometry-based structural analysis of cysteine-rich metal-binding sites in proteins with MetaOdysseus R software. J. Proteome Res., 2021, vol. 20. p. 776-785. ISSN 1535-3893. IF 4.466
 • SKUBALOVA, Z.; REX, S.; SUKUPOVA, M.; ZAHALKA, M.; SKLADAL, P.; PRIBYL, J.; MICHALKOVA, H.; WEERASEKERA, A.; ADAM, V.; HEGER, Z. Passive diffusion vs. active pH-dependent encapsulation of tyrosine kinase inhibitors vandetanib and lenvatinib into folate-targeted ferritin delivery system. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 16. p. 1-14. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • SMIDOVA, V.; MICHALEK, P.; GOLIASOVA, Z.; ECKSCHLAGER, T.; HODEK, P.; ADAM, V.; HEGER, Z. Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors. Theranostics, 2021, vol. 11. p. 1546-1567. ISSN 1838-7640. IF 11.556
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • MUCHOVA, J.; HEARNDEN, V.; MICHLOVSKA, L.; VISTEJNOVA, L.; ZAVADAKOVA, A.; SMERKOVA, K.; KOCIOVA, S.; ADAM, V.; KOPEL, P.; VOJTOVA, L. Mutual influence of selenium nanoparticles and FGF2‑STAB® on biocompatible properties of collagen/chitosan 3D scaffolds: in vitro and ex ovo evaluation. J. Nanobiotechnol., 2021, vol. 19. p. 1-16. ISSN 1477-3155. IF 10.435
 • Tesarova, B.Dostalova, S.Smidova, V.Goliasova, Z.Skubalova, Z.Michalkova, H.; Hynek, D.; Michalek, P.; Polanska, H.; Vaculovicova, M.; Hacek, J.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Pires, A. S.; Neves, A. R. M.; Abrantes, A. M.; Rodrigues, T.; Matafome, P.; Botelho, M. F.; Teixeira, P.; Mendes, F.; Heger, Z.; Surface-PASylation of ferritin to form stealth nanovehicles enhances in vivo therapeutic performance of encapsulated ellipticine. Appl. Mater. Today, 2020, 18, art. no. 100501. DOI: 10.1016/j.apmt.2019.100501.
 • Michalkova, H.Skubalova, Z.; Sopha, H.; Strmiska, V.Tesarova, B.Dostalova, S.; Svec, P.; Hromadko, L.; Motola, M.; Macak, J. M.; Adam, V.; Heger, Z.; Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. J. Hazard. Mater. 2020, 388, art. no. 122054. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122054.
 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso-Flores, J.; Rodrigo, M. A. M.Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium-Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.

 • Dostalova, S.; Polanska, H.; Svobodova, M.; Balvan, J.; Krystofova, O.; Haddad, Y.Krizkova, S.; Masarik, M.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Prostate-specific membrane antigen-targeted site-directed antibody-conjugated apoferritin nanovehicle favorably influences in vivo side effects of doxorubicin. Sci. Rep. 2018, 8, art. no. 8867. DOI: 10.1038/s41598-018-26772-z.

 • Buchtelova, H.Strmiska, V.Skubalova, Z.Dostalova, S.Michalek, P.; Krizkova, S.; Hynek, D.; Kalina, L.; Richtera, L.; Moulick, A.; Adam, V.; Heger, Z.; Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping. J. Nanobiotechnol. 2018, 16, art. no. 43. DOI: 10.1186/s12951-018-0369-7.

 • Villa, K.; Krejcova, L.; Novotny, F.; Heger, Z.; Sofer, Z.; Pumera M.; Cooperative multifunctional self-propelled paramagnetic microrobots with chemical handles for cell manipulation and drug delivery. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, art. no. 1804343. DOI: 10.1002/adfm.201804343.

 • Smidova, V.Michalek, P.Goliasova, Z.; Eckschlager, T.; Hodek, P.; Adam, V.; Heger, Z.; Nanomedicine of tyrosine kinase inhibitors. Theranostics, 2021, 11(4), 1546-1567. DOI: 10.7150/thno.48662.

 • Tesarova, B.; Musilek, K.; Rex, S.Heger, Z.; Taking advantage of cellular uptake of ferritin nanocages for targeted drug delivery. J. Control. Release, 2020, 325, 176-190. DOI: 10.1016/j.jconrel.2020.06.026.

 • Strmiska, V.; Michalek, P.; Lackova, Z.; Guran, R.; Krizkova, S.; Vanickova, L.; Zitka, O.; Stiborova, M.; Eckschlager, T.; Klejdus, B.; Pacik, D.; Tvrdikova, E.; Keil, C.; Haase, H.; Adam, V.; Heger, Z.; Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis. Mol. Oncol. 2019, 13, 1002-1017. DOI: 10.1002/1878-0261.12439.
 • Khezri,; Mousavi, S. M. B.; Krej; Heger,; Sofer,; Pumera; Ultrafast Electrochemical Trigger Drug Delivery Mechanism for Nanographene Micromachines. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1-10. DOI: 10.1002/adfm.201806696.
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Skubalova, Z.; Michalkova, H.; Michalek, P.; Strmiska, V.; Guran, R.; Merlos, M. A. R.; Castkova, K.; Hynek, D.; Pekarik, V.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Prevalent anatase crystalline phase increases the cytotoxicity of biphasic titanium dioxide nanoparticles in mammalian cells. Colloid Surf. B-Biointerfaces 2019, 182, 1-10. DOI: 1.
 • Strmiska, V.; Michalek, P.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Adam, V.; Krizkova, S.; Heger, Z.; Prostate cancer-specific hallmarks of amino acids metabolism: Towards a paradigm of precision medicine. Biochim. Biophys. Acta-Rev. Cancer 2019, 1871, 248-258. DOI: 10.1016/j.bbcan.2019.01.001.
 • Haddad, Y.; Adam, V.; Heger, Z.; Rotamer dynamics: analysis of rotamers in molecular dynamics simulations of proteins . Biophys. J. 2019, 116, 2062-2072. DOI: 10.1016/j.bpj.2019.04.017.
 • Vanickova, L.; Guran, R.; Kollar, S.; Emri, G.; Krizkova, S.; Do, T.; Heger, Z.; Zitka, O.; Adam, V.; Mass spectrometric imaging of cysteine rich proteins in human skin. Int. J. Biol. Macromol. 2019, 125, 270-277. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.272.
 • Tesarova, B.; Charousova, M.; Dostalova, S.; Bienko, A.; Kopel, P.; Kruszynski, R.; Hynek, D.; Michalek, P.; Eckschlager, T.; Stiborova, M.; Adam, V.; Heger, Z.; Folic acid-mediated re-shuttling of ferritin receptor specificity towards a selective delivery of highly cytotoxic nickel(II) coordination compounds. Int. J. Biol. Macromol. 2019, 126, 1099-1111. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.128.
 • Peskova, M.; Ilkovics, L.; Hynek, D.; Dostalova, S.; Sanchez-Carnerero; Remes, M.; Heger, Z.; Pekarik, V.; Detergent-modified catalytic and enzymomimetic activity of silver and palladium nanoparticles biotemplated by Pyrococcus furiosus ferritin. J. Colloid Interface Sci. 2019, 537, 20-27. DOI: 10.1016/j.jcis.2018.11.005.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Ananbeh, H. A. A. A.; Stojanovic, M.; Pompeiano, A.; Voberkova, S.; Trasar-Cepeda, C.; Use of soil enzyme activities to assess the recovery of soil functions in abandoned coppice forest systems. Sci. Total Environ. 2019, 694, art. no. 133692. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133692.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Indra, R.; Cerna, T.; Heger, Z.; Hrabeta, J.; Wilhelm, M.; Dostalova, S.; Lengalova, A.; Martinkova, M.; Adam, V.; Eckschlager, T.; Schmeiser, H. H.; Arlt, V. M.; Stiborova, M.; Ellipticine-loaded apoferritin nanocarrier retains DNA adduct-based cytochrome P450-facilitated toxicity in neuroblastoma cells. Toxicology 2019, 419, 40-54. DOI: 10.1016/j.tox.2019.03.009.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; de los Rios; Casal; Eckschlager, T.; Hrabeta, J.; Belhajova, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Proteomic signature of neuroblastoma cells UKF-NB-4 reveals key role of lysosomal sequestration and the proteasome complex in acquiring chemoresistance to cisplatin. J. Proteome Res. 2019, 18, 1255-1263. DOI: 10.1021/acs.jproteome.8b00867 .
 • Beladi-Mousavi,; Khezri,; Krej; Heger,; Sofer,; Fisher,; Pumera; Recoverable Bismuth-Based Microrobots: Capture, Transport, and On-Demand Release of Heavy Metals and an Anticancer Drug in Confined Spaces . ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 13359-13369. DOI: 10.1021/acsami.8b19408.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.