• Domů > BRNO SPACE STUDENT CONFERENCE 2024

BRNO SPACE STUDENT CONFERENCE 2024

Další ročník brněnské studentské konference v oblasti kosmických aktivit, experimentů a techniky se bude konat dne 26. dubna 2024 v prostorách Geografického ústavu Masarykovy univerzity v kampusu Kotlářská. Máte zajímavý projekt či závěrečnou práci z oblasti kosmického výzkumu nebo spolupracujete na projektu využívajícího jeho výsledky? Pokud ano, nebo máte jiný zajímavý projekt související s tématem konference, který byste chtěli prezentovat, tak můžete svůj příspěvek přihlásit. Organizační výbor je posoudí a do programu zařadí ty nejzajímavější.

Kosmický výzkum a jeho aplikace jsou velmi dynamicky se rozvíjející oblastí. Česká republika rozhodně nechce zůstat pozadu. Jsme přesvědčeni, že témata kosmických technologií, techniky, kosmického výzkumu apod., jednoznačně patří do studijních programů našich univerzit i vzdělávacích programů středních škol.

Cílem konference, je vytvořit a rozvíjet platformu pro vzájemné setkávání, poznávání a spolupráci nejen univerzitních studentských týmů, ale také mezi nimi a komerčním sektorem a dalšími partnery, kteří kosmické aplikace v různých podobách využívají. Součástí akce bude také možnost, diskusí, předávání zkušeností a navazování spolupráce. Chceme představit aktuální i připravované projekty, jak v oblasti kosmické techniky, technologií, tak i výzkumu.

Máte zájem představit svůj projekt, výzkum, závěrečnou práci apod. v oblasti „space“?

Přihlaste svůj příspěvek na letošní ročník BRNO SPACE – STUDENT CONFERENCE 2024. Svou práci můžete prezentovat formou:
•krátkého konferenčního příspěvku v délce 10-12 minut + diskuse 3-5 minut.
•Posteru o rozměru A0 s možností diskuse v době hlavní přestávky přímo u posteru. Postery budou vystaveny na stěnách v chodbě před učebnou.

Pokud Vás to zaujalo, pošlete nám svou žádost o zařazení příspěvku do konferenčního programu. Stačí napsat email na níže uvedenou emailovou adresu s předmětem „Přihláška příspěvku na Brno Space Conference 2024“, kde uvedete:
-Typ příspěvku: PREZENTACE nebo POSTER
-Název příspěvku (česky/slovensky, anglicky):
-Jména autora/autorů:
-Afiliace autora/autorů:
-Stručný abstrakt (max 600 znaků):

Svou přihlášku pošlete na email: libor.lenza@mendelu.cz. Přihlášku můžete poslat do 5. dubna 2024.

Více informací naleznete zde v organizačních pokynech: BRNO SPACE Student conference 2024 – výzva přednášejícím

Konferenci pořádají tři největší brněnské univerzity (MUNI, MENDELU, VUT)

Komu je konference především určena?

Především studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademickým a výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, zástupcům komerčních firem z dotčených oborů, ale i všem dalším zájemcům, včetně studentů posledních ročníků škol středních.

Kde a kdy?

Akce se koná od 9:00 do 15:00 hodin v areálu Masarykovy univerzity, ulice Kotlářská 2, Brno objektu Geografického ústavu v učebně Z4. Více informací o místě konání je uvedeno níže v organizačních pokynech.

Program konference SPACE_Student_2024_program

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.
Případné dotazy směřujte na Libora Lenžu (libor.lenza@mendelu.cz).

 

Za přípravný organizační tým srdečně zvou

Hana Pokorná (Svatoňová), Tomáš Götthans a Libor Lenža