• Domů > BRNO SPACE – studentská konference 2023

BRNO SPACE – studentská konference 2023

Oblasti kosmického výzkumu, aplikací a technologií jsou dynamicky se rozvíjející směry lidského snažení. Je to patrné nejen ve výzkumu a vývoji technologií, ale zejména ve stále větším rozsahu využití družicových dat a kosmických technologií ve všech oblastech běžného života. Myslíme si, že problematika kosmického výzkumu, zpracování a možnosti využití družicových dat, právem patří do studijních a výzkumných programů našich univerzit. Tři největší brněnské vysoké školy pořádají dne 27. dubna 2023 v prostorách budovy C Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně studentskou konferenci. Přijďte se podívat a seznámit se s aktuálním děním a projekty v oblasti space!

Cílem BRNO SPACE – STUDENT CONFERENCE 2023, kterou pořádají dne 27. dubna 2023 od 9:00 do 14:00 hodin tři největší brněnské univerzity společně s Brno Space Clusterem a dalšími partnery, je vytvořit platformu pro vzájemné setkávání, poznávání a spolupráci nejen univerzitních studentských týmů, ale také mezi nimi a komerčním sektorem a dalšími partnery, kteří kosmické aplikace v různých podobách využívají. Chceme dát prostor k vzájemnému seznámení studentů se zájmem o tuto oblast, představit aktuální i připravované projekty a dát prostor k výměně zkušeností. V neposlední řadě také prohloubit a posílit stávající spolupráci v oblasti kosmických projektů a technologií, včetně zapojení nových subjektů.

Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademickým a výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, zástupcům komerčních firem z dotčených oborů, ale i všem dalším zájemcům, včetně studentů posledních ročníků škol středních.

Akce se koná v areálu Mendelovy univerzity v Brně, ulice Zemědělská 1, Brno – Černá Pole v prostorách objektu C. Více informací a program zde.

Registrujte se prosím do 25. 4. 2023.

Podmínkou účasti je včasná registrace. Do registračního emailu prosím napište: (1) své jméno a příjmení a (2) instituci, kterou zastupujete, případně další informace, které chcete organizátorům sdělit. Email prosím zašlete na: .

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

 

Všechny zájemce srdečně zvou organizátoři

Hana Svatoňová, proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Tomáš Gotthans, garant programu Space Applications, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: Libor Lenža,

 

Děkujeme za podporu projektu FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake), European Union’s Caroline Herschel Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake under grant agreement no. FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042.