Aktuality

 • Letošní Dny elektronové mikroskopie připomínají 70 let od sestrojení prvního přístroje


  Letošní Dny elektronové mikroskopie připomínají 70 let od sestrojení prvního přístroje Dny elektronové mikroskopie zvou již popáté do nanosvěta, a to v termínu od 14. do 18. dubna. Letos si zájemci užijí program především online, nebudou ale chybět ani venkovní aktivity. Akce, kterou spolupořádá brněnský magistrát, nabídne online…

 • Můj výzkum byl zaměřen na přípravu biosenzoru na detekci metylované DNA


  Jedním ze studentských úspěchů tohoto roku je udělení zvláštní ceny poroty studentce Elišce Birgusové za účast o Cenu Karla Štulíka 2021, která se uděluje za studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie pod záštitou České společnosti chemické pro studenty z ČR a SR. Eliška toto ocenění získala…

 • Mezinárodní den žen ve vědě se letos slaví již po šesté


  I letos bude 11. únor patřit Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě. Svátek, jehož datum stanovilo Valné shromáždění Organizace spojených národů již v roce 2015, má upozornit především na genderové nerovnosti. Role žen a dívek je i ve vědě důležitá a celosvětový svátek má napomoci globálnímu…

 • Nový postřik ochrání rostliny před bakteriemi


  Ve spolupráci s vědci z Ústavu zelinářství a květinářství MENDELU jsme vyvinuli speciální postřik, který ochrání rostliny proti škodlivým bakteriím. Přípravky tohoto typu nejsou na trhu prakticky k dispozici, a pokud už jsou, tak je jejich účinnost násobně menší. Univerzita si bude postřik patentovat, v jednání je i komerční…

 • Naši studenti uspěli v soutěži Brno PhD Talent


  Studenti MENDELU Marcela Vlčnovská a Zdeněk Kratochvíl se umístili mezi pětadvacítkou nejlepších brněnských doktorandů v soutěži Brno PhD Talent 2020. Každý z nich tak získal stipendium 300 tisíc korun pro svůj vědecký výzkum, který se u obou vítězů shodně zaměřuje na nanočástice. „Vytváříme unikátní nanočástice, které budou…

 • Považujeme si toho, že jsme mostem mezi živými a neživými vědami, říká nový vedoucí výzkumné skupiny Vojtěch Adam


  Novým vedoucím výzkumné skupiny Chytré nanonástroje na CEITEC VUT se v září stal profesor Vojtěch Adam. Vedoucí Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně a držitel prestižního ERC grantu plánuje zachovat dosavadní multidisciplinárnost skupiny a podporovat využití materiálových věd v řešení biologických, biochemických a chemických problémů. Kromě…

 • Zemřel prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.


  S lítosti oznamujeme, že dne 1. září 2020 zemřel ve věku 62 let pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., náš kolega, přítel a vedoucí Laboratoře metabolomiky sekundárních metabolitů. Za svojí dlouhodobou výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd byl oceněn v roce…

 • Nadané děti si zkusily práci v našich laboratořích


  Poslední srpnový víkend navštívila náš ústav skupina dětí ve věku 10-13 let se svými rodiči. Jednalo se o členy Klubu nadaných dětí Hvězdárny Valašské Meziříčí při Dětské Mense ČR. Po celoroční práci a vzdělávacích programech z různých oborů se na závěr školního roku přijeli seznámit s prací…