Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Základy elektrochemie byly položeny téměř před sto lety. Za objev polarografie a rtuťové kapkové elektrody získal český vědec Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Nejen díky tomu má elektrochemie v České republice velkou tradici.

V naší laboratoři jsme schopni elektrochemicky detekovat nukleové kyseliny (DNA, RNA, včetně malých RNA i jednotlivých nukleotidů), proteiny a peptidy obsahující thiolové skupiny (metallothionein) a řadu prvků včetně těžkých kovů nebo polokovů (např. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ti, Hg, Ag, Fe, As, Te a Se). K detekci zkoumaných látek využíváme jak klasických polarografických metod, tak i metod využívajících pevné či pastové elektrody.

Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Pro detekci elektrochemicky neaktivních látek nebo pro výrazné zvýšení odezvy analytu lze využít konjugaci s elektroaktivními značkami (např. na bázi kvantových teček).

K dalším oblastem našeho zájmu patří vývoj senzorů a biosenzorů (detekce platinových cytostatik, studium metylace DNA ve spojení se vznikem nádorových onemocnění, zjišťování kontaminace životního prostředí těžkými kovy apod.).

Invitation to contribute to the Special Issue of Processes „Nanocarbon Materials for Virus Reduction and Detection (Impact Factor: 2.753)

 


RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny syntézy a chemické analýzy
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 311
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail:
Researcher ID: N-9991-2014
ORCID: 0000-0002-8288-3999
Scopus ID: 12040049600


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Nanomateriály pro ochranu rostlin
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Uhlíkaté nanomateriály a jejich kompozity pro bioaplikace
 • Volné téma
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace

 

Ocenění

 • Bc. Eliška Birgusová získala za práci s název ,,Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA“ zvláštní cenu poroty. Ocenění získala v celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2021“

 

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • JANOVA, A.; KOLACKOVA, I.; BYTESNIKOVA, Z.; CAPAL, P.; CHALOUPSKY, P.; SVEC, P.; RIDOSKOVA, A.; CERNEI, N.; KLEJDUS, B.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; HUSKA, D. New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites. Algal Res., 2021, vol., p. 1-11. ISSN 2211-9264. IF 4.401
 • BENES, J.; TODOROVSKA, V.; BUDILOVA, K.; KOVARNIK, J.; PAVELKA, J.; ATANASOSKA, N.; BUMEL, J.; FLORENZANO, A.; MAJEROVICOVA, T.; VONDROVSKY, V.; PTAKOVA, M.; BEDNAR, P.; RICHTERA, L.; KUCERA, L. What about dinner? Chemical and microresidue analysis reveals the function of late neolithic ceramic pans. Molecules, 2021, vol. 26. p. 1-16. ISSN 1420-3049. IF 4.411
 • BYTESNIKOVA, Z.; ADAM, V.; RICHTERA, L. Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control, 2021, vol. 121. p. 1-9. ISSN 0956-7135. IF 5.548
 • KUCERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNAR, P.; BREZINA, M.; KALINA, L.; BEZDICKA, P.; MASLAN, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, vol. 15. p. 1-8. ISSN 2589-1529. IF 0.000
 • MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; GAGIC, M.; RICHTERA, L.; ADAM, V. 2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors. Appl. Mater. Today, 2021, vol. 23. p. 1-23. ISSN 2352-9407. IF 10.041
 • MUKHERJEE, S.; BOUTANT, E.; REAL, E.; MELY, Y.; ANTON, H. Imaging viral infection by fluorescence microscopy: Focus on HIV-1 early stage. Viruses-Basel, 2021, vol. 13. p. 1-21. ISSN 1999-4915. IF 5.048
 • NADTOCHAEVA, P.; BADINOVA, E.; RICHTERA, L.; VOBĚRKOVÁ, S. Crude laccase-based biosensor for the detection of catechin. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2021, vol. 35. ISSN 1310-2818. IF 1.452
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun., 2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • SYS, M.; MUKHERJEE, A.; JASHARI, G.; ADAM, V.; ASHRAFI, A.; NOVAK, M.; RICHTERA, L. Bis(2,2′-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Materials, 2021, vol. 14. p. 1-18. ISSN 1996-1944. IF 3.623
 • VANOVA, V.; MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; HYNEK, D.; RICHTERA, L.; ADAM, V. Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 180. p. 1-19. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jamroz, E.; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Makarewicz, M.; Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life. Food Packaging Shelf 2019, 21, 1-9. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100339.
 • Jamroz, E.; Kulawik, P.; Kopel, P.; Balkova, R.; Hynek, D.; Bytesnikova, Z.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Adam, V.; Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities. Food Packaging Shelf 2019, 22, 1-10. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100405 .
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Petrovic, S.; Guzsvany, V.; Rankovic, N.; Beljin, J.; Roncevic, S.; Dalmacija, B.; Ashrafi, A. M.; Konya, Z.; Svancara, I.; Vytras, K.; Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode. Microchemical Journal 2019, 146, 178-186. DOI: 10.1016/j.microc.2018.12.053.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Jamr; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Kucharek, M.; Makarewicz, M.; Adam, V.; Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 2018, 83, 9-16. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.04.028.
 • Merkel, ; Ashrafi, A; E; Bipolar membrane electrodialysis assisted pH correction of milk whey. J. Membr. Sci. 2018, 555, 185-196. DOI: 10.1016/j.memsci.2018.03.035.

113 entries « 2 of 3 »

2019

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstrakt | Odkazy

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstrakt | Odkazy

Jelinkova, Pavlina; Mazumdar, Aninda; Sur, Vishma Pratap; Kociova, Silvia; Dolezelikova, Kristyna; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Koudelkova, Zuzana; Mishra, Pawan Kumar; Smerkova, Kristyna; Heger, Zbynek; Vaculovicova, Marketa; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech

Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections Journal

In: J Control Release, vol. 307, pp. 166–185, 2019, ISSN: 1873-4995.

Abstrakt | Odkazy

2018

Petrović, Sandra; Guzsvány, Valéria; Ranković, Nikola; Beljin, Jelena; Rončević, Srđan; Dalmacija, Božo; Ashrafi, Amir M.; Kónya, Zoltán; Švancara, Ivan; Vytřas, Karel

Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode Journal

In: Microchemical Journal, vol. 146, pp. 178-186, 2018, ISSN: 0026-265X.

Abstrakt | Odkazy

Ashrafi, Amirmansoor; Koudelkova, Zuzana; Sedlackova, Eliska; Richtera, Lukáš; Adam, Vojtech

Review—Electrochemical Sensors and Biosensors for Determination of Mercury Ions Journal

In: Journal of The Electrochemical Society, vol. 165, no. 16, 2018.

Abstrakt | Odkazy

Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Milosavljevic, Vedran; Richtera, Lukas; Barroso-Flores, Joaquin; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Real-Time Visualization of Cell Membrane Damage Using Gadolinium-Schiff Base Complex-Doped Quantum Dots Journal

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 10, no. 42, pp. 35859–35868, 2018, ISSN: 1944-8252.

Abstrakt | Odkazy

Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Milosavljevic, Vedran; Richtera, Lukas; Barroso-Flores, Joaquin; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Real-Time Visualization of Cell Membrane Damage Using Gadolinium-Schiff Base Complex-Doped Quantum Dots Journal

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 10, no. 42, pp. 35859–35868, 2018, ISSN: 1944-8252.

Abstrakt | Odkazy

Stojanović, Z.; Koudelková, Z.; Sedláčková, E.; Hynek, D.; Richtera, L.; Adam, V.

Determination of chromium(vi) by anodic stripping voltammetry using a silver-plated glassy carbon electrode Journal

In: Analytical Methods, iss. 24, 2018.

Abstrakt | Odkazy

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Juszczak, Lesław; Kawecka, Agnieszka; Bytesnikova, Zuzana; Milosavljević, Vedran; Kucharek, Mateusz; Makarewicz, Małgorzata; Adam, Vojtech

Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity Journal

In: Food Hydrocolloids, vol. 83, 2018, ISSN: 0268-005X.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Strmiska, Vladislav; Skubalova, Zuzana; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Hynek, David; Kalina, Lukas; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping Journal

In: J Nanobiotechnology, vol. 16, no. 1, pp. 43, 2018, ISSN: 1477-3155.

Abstrakt | Odkazy

Merkel, Arthur; Ashrafi, Amir M.; Ečer, Jiří

Bipolar membrane electrodialysis assisted pH correction of milk whey Journal

In: Journal of Membrane Science, vol. 555, pp. 185-196, 2018, ISSN: 0376-7388.

Abstrakt | Odkazy

Kynicky, Jindrich; Milosavljevic, Vedran; Jelinkova, Pavlina; Haddad, Yazan; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Bytesnikova, Zuzana; Brtnicky, Martin; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa Journal

In: Chemical Papers, 2018.

Abstrakt | Odkazy

Jelinkova, Pavlina; Vesely, Radek; Cihalova, Kristyna; Hegerova, Dagmar; Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali; Richtera, Lukas; Smerkova, Kristyna; Brtnicky, Martin; Kynicky, Jindrich; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech

Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus Journal

In: Environ Res, vol. 166, pp. 394–401, 2018, ISSN: 1096-0953.

Abstrakt | Odkazy

Milosavljevic, Vedran; Haddad, Yazan; Moulick, Amitava; Buchtelova, Hana; Guran, Roman; Pospisil, Tomas; Stokowa-Sołtys, Kamila; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Functional Analysis of Novicidin Peptide: Coordinated Delivery System for Zinc via Schiff Base Ligand Journal

In: Bioconjug Chem, vol. 29, no. 9, pp. 2954–2969, 2018, ISSN: 1520-4812.

Abstrakt | Odkazy

Jelinkova, Pavlina; Splichal, Zbynek; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Haddad, Yazan; Mazumdar, Aninda; Sur, Vishma Pratap; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Buchtelova, Hana; Guran, Roman; Zitka, Ondrej; Richtera, Lukas; Hegerova, Dagmar; Heger, Zbynek; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech

Novel vancomycin-peptide conjugate as potent antibacterial agent against vancomycin-resistant Journal

In: Infect Drug Resist, vol. 11, pp. 1807–1817, 2018, ISSN: 1178-6973.

Abstrakt | Odkazy

2017

Guszpit, Ewelina; Krejčová, Ludmila; Křížková, Soňa; Kepinska, Marta; Richtera, Lukáš; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Milnerowicz, Halina

Kinetic analysis of human metallothionein and CdTe quantum dot complexes using fluorescence and voltammetry techniques Journal

In: Colloids Surf B Biointerfaces, vol. 160, pp. 381–389, 2017, ISSN: 1873-4367.

Abstrakt | Odkazy

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Krejcova, Ludmila; Kalina, Lukas; Datta, Rahul; Svobodova, Marketa; Hynek, David; Masarik, Michal; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection Journal

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 258, 2017, ISSN: 0925-4005.

Abstrakt | Odkazy

Krejcova, Ludmila; Richtera, Lukas; Hynek, David; Labuda, Jan; Adam, Vojtech

Current trends in electrochemical sensing and biosensing of DNA methylation Journal

In: Biosens Bioelectron, vol. 97, pp. 384–399, 2017, ISSN: 1873-4235.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Strmiska, Vladislav; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Kopel, Pavel; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

pH-Responsive Hybrid Organic–Inorganic Ruthenium Nanoparticles for Controlled Release of Doxorubicin Journal

In: Particle & Particle Systems Characterization, vol. 34, iss. 11, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Nguyen, Hoai Viet; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Electrochemical Characterization of the Interaction of Multiwalled Carbon Nanotubes with Doxorubicin Journal

In: Analytical Letters, vol. 50, iss. 14, pp. 2335-2341, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Koudelkova, Zuzana; Syrovy, Tomas; Ambrozova, Pavlina; Moravec, Zdenek; Kubac, Lubomir; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Determination of Zinc, Cadmium, Lead, Copper and Silver Using a Carbon Paste Electrode and a Screen Printed Electrode Modified with Chromium(III) Oxide Journal

In: Sensors (Basel), vol. 17, no. 8, 2017, ISSN: 1424-8220.

Abstrakt | Odkazy

Kudr, Jiri; Haddad, Yazan; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Cernak, Mirko; Adam, Vojtech; Zitka, Ondrej

Magnetic Nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications Journal

In: Nanomaterials (Basel), vol. 7, no. 9, 2017, ISSN: 2079-4991.

Abstrakt | Odkazy

Milosavljevic, Vedran; Krejcova, Ludmila; Guran, Roman; Buchtelova, Hana; Wawrzak, Dorota; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Exceptional release kinetics and cytotoxic selectivity of oxidised MWCNTs double-functionalised with doxorubicin and prostate-homing peptide Journal

In: Colloids Surf B Biointerfaces, vol. 156, pp. 123–132, 2017, ISSN: 1873-4367.

Abstrakt | Odkazy

Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Milosavljevic, Vedran; Cernei, Natalia; Haddad, Yazan; Zitka, Ondrej; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Advanced nanotechnologies in avian influenza: Current status and future trends - A review Journal

In: Anal Chim Acta, vol. 983, pp. 42–53, 2017, ISSN: 1873-4324.

Abstrakt | Odkazy

Buchtelova, Hana; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Strmiska, Vladislav; Kopel, Pavel; Hynek, David; Richtera, Lukas; Ridoskova, Andrea; Adam, Pavlina; Kynicky, Jindrich; Brtnicky, Martin; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Size-related cytotoxicological aspects of polyvinylpyrrolidone-capped platinum nanoparticles Journal

In: Food Chem Toxicol, vol. 105, pp. 337–346, 2017, ISSN: 1873-6351.

Abstrakt | Odkazy

Cardova, Alzbeta; Adam, Pavlina; Mariani, Stefano; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Labuda, Jan; Minunni, Maria; Adam, Vojtech

Electrochemical and optical study of metallothionein interactions with prion proteins Journal

In: J Pharm Biomed Anal, vol. 140, pp. 355–361, 2017, ISSN: 1873-264X.

Abstrakt | Odkazy

Kudr, Jiri; Richtera, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Hynek, David; Heger, Zbynek; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech

Carbon dots based FRET for the detection of DNA damage Journal

In: Biosens Bioelectron, vol. 92, pp. 133–139, 2017, ISSN: 1873-4235.

Abstrakt | Odkazy

Kučera, L.; Richtera, L.; Zmrzlý, M.; Jarošová, M.; Kučerová, P.; Bednář, P.

Determination of the Fineness of Medieval Coins—Evaluation of Methods in a Case Study of a Medieval Pfennig Journal

In: Archaeometry, vol. 60, iss. 2, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Kratochvilova, Monika; Raudenska, Martina; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Cernei, Natalia; Adam, Vojtech; Babula, Petr; Novakova, Marie; Masarik, Michal; Gumulec, Jaromir

Amino Acid Profiling of Zinc Resistant Prostate Cancer Cell Lines: Associations With Cancer Progression Journal

In: Prostate, vol. 77, no. 6, pp. 604–616, 2017, ISSN: 1097-0045.

Abstrakt | Odkazy

Nejdl, Lukas; Zitka, Jan; Mravec, Filip; Milosavljevic, Vedran; Zitka, Ondrej; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Vaculovicova, Marketa

Real-time monitoring of the UV-induced formation of quantum dots on a milliliter, microliter, and nanoliter scale Journal

In: Microchimica Acta, pp. 1489–1497, 2017.

Abstrakt | Odkazy

Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Molina-López, Jorge; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Pozo, Elena Planells Del; Adam, Pavlina; Eckschlager, Tomas; Zitka, Ondrej; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

The Application of Curve Fitting on the Voltammograms of Various Isoforms of Metallothioneins-Metal Complexes Journal

In: Int J Mol Sci, vol. 18, no. 3, 2017, ISSN: 1422-0067.

Abstrakt | Odkazy

Cihalova, Kristyna; Hegerova, Dagmar; Jimenez, Ana Maria; Milosavljevic, Vedran; Kudr, Jiri; Skalickova, Sylvie; Hynek, David; Kopel, Pavel; Vaculovicova, Marketa; Adam, Vojtech

Antibody-free detection of infectious bacteria using quantum dots-based barcode assay Journal

In: J Pharm Biomed Anal, vol. 134, pp. 325–332, 2017, ISSN: 1873-264X.

Abstrakt | Odkazy

Dostalova, Simona; Vasickova, Katerina; Hynek, David; Krizkova, Sona; Richtera, Lukas; Vaculovicova, Marketa; Eckschlager, Tomas; Stiborova, Marie; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Apoferritin as an ubiquitous nanocarrier with excellent shelf life Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 12, pp. 2265–2278, 2017, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

Kominkova, Marketa; Milosavljevic, Vedran; Vitek, Petr; Polanska, Hana; Cihalova, Kristyna; Dostalova, Simona; Hynstova, Veronika; Guran, Roman; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas; Masarik, Michal; Brtnicky, Martin; Kynicky, Jindrich; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech

Comparative study on toxicity of extracellularly biosynthesized and laboratory synthesized CdTe quantum dots Journal

In: J Biotechnol, vol. 241, pp. 193–200, 2017, ISSN: 1873-4863.

Abstrakt | Odkazy

Milosavljevic, Vedran; Jelinkova, Pavlina; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Haddad, Yazan; Buchtelova, Hana; Krizkova, Sona; Heger, Zbynek; Kalina, Lukas; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Alternative Synthesis Route of Biocompatible Polyvinylpyrrolidone Nanoparticles and Their Effect on Pathogenic Microorganisms Journal

In: Mol Pharm, vol. 14, no. 1, pp. 221–233, 2017, ISSN: 1543-8392.

Abstrakt | Odkazy

Skalickova, Sylvie; Milosavljevic, Vedran; Cihalova, Kristyna; Horky, Pavel; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Selenium nanoparticles as a nutritional supplement Journal

In: Nutrition, vol. 33, pp. 83–90, 2017, ISSN: 1873-1244.

Abstrakt | Odkazy

Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Vlachova, Jana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Using CdTe/ZnSe core/shell quantum dots to detect DNA and damage to DNA Journal

In: Int J Nanomedicine, vol. 12, pp. 1277–1291, 2017, ISSN: 1178-2013.

Abstrakt | Odkazy

2016

Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Krejcova, Ludmila; Kudr, Jiri; Cernei, Natalia; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Hynek, David; Adam, Vojtech; Stiborova, Marie; Eckschlager, Tomas; Heger, Zbynek; Zitka, Ondrej

Fully automated two-step assay for detection of metallothionein through magnetic isolation using functionalized γ-FeO particles Journal

In: J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, vol. 1039, pp. 17–27, 2016, ISSN: 1873-376X.

Abstrakt | Odkazy

Richtera, Lukas; Nguyen, Hoai Viet; Hynek, David; Kudr, Jiri; Adam, Vojtech

Electrochemical speciation analysis for simultaneous determination of Cr(iii) and Cr(vi) using an activated glassy carbon electrode Journal

In: Analyst, vol. 141, no. 19, pp. 5577–5585, 2016, ISSN: 1364-5528.

Abstrakt | Odkazy

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Milosavljevic, Vedran; Krizkova, Sona; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Gold nanoparticles-modified nanomaghemite and quantum dots-based hybridization assay for detection of HPV Journal

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 240, pp. 503-510, 2016, ISSN: 0925-4005.

Abstrakt | Odkazy

Dostalova, Simona; Cerna, Tereza; Hynek, David; Koudelkova, Zuzana; Vaculovic, Tomas; Kopel, Pavel; Hrabeta, Jan; Heger, Zbynek; Vaculovicova, Marketa; Eckschlager, Tomas; Stiborova, Marie; Adam, Vojtech

Site-Directed Conjugation of Antibodies to Apoferritin Nanocarrier for Targeted Drug Delivery to Prostate Cancer Cells Journal

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 8, no. 23, pp. 14430–14441, 2016, ISSN: 1944-8252.

Abstrakt | Odkazy

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Dostalova, Simona; Krejcova, Ludmila; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Specific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detection Journal

In: Int J Mol Sci, vol. 17, no. 5, 2016, ISSN: 1422-0067.

Abstrakt | Odkazy

Heger, Zbynek; Zitka, Jan; Nejdl, Lukas; Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Zavodsky, Ondrej; Kapus, Jakub; Lenza, Libor; Rezka, Milan; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

3D printed stratospheric probe as a platform for determination of DNA damage based on carbon quantum dots/DNA complex fluorescence increase Journal

In: Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, pp. 873–880, 2016.

Abstrakt | Odkazy

Vesely, Radek; Jelinkova, Pavlina; Hegerova, Dagmar; Cernei, Natalia; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech; Zitka, Ondrej

Nanoparticles Suitable for BCAA Isolation Can Serve for Use in Magnetic Lipoplex-Based Delivery System for L, I, V, or R-rich Antimicrobial Peptides Journal

In: Materials (Basel), vol. 9, no. 4, 2016, ISSN: 1996-1944.

Abstrakt | Odkazy

Horky, Pavel; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Nejdl, Lukas; Richtera, Lukáš; Cernei, Natalia; Pohanka, Miroslav; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Hloucalová, Pavlína; Sláma, Petr; Nevrkla, Pavel; Mlejnková, Veronika; Klusonova, Iva; Kizek, Rene; Adam, Vojtech

Electrochemical methods for study of influence of selenium nanoparticles on antioxidant status of rats Journal

In: International journal of electrochemical science, vol. 11, 2016.

Abstrakt | Odkazy

Dostalova, Simona; Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Guran, Roman; Kominkova, Marketa; Cihalova, Kristyna; Heger, Zbynek; Blazkova, Lucie; Kopel, Pavel; Hynek, David; Vaculovicova, Marketa; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Antiviral activity of fullerene C60 nanocrystals modified with derivatives of anionic antimicrobial peptide maximin H5 Journal

In: Monatshefte fuer Chemie/Chemical Monthly , 2016.

Abstrakt | Odkazy

Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Krejcova, Ludmila; Nejdl, Lukas; Kensova, Renata; Zitka, Jan; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Bioconjugation of peptides using advanced nanomaterials to examine their interactions in 3D printed flow-through device Journal

In: Electrophoresis, vol. 37, no. 3, pp. 444–454, 2016, ISSN: 1522-2683.

Abstrakt | Odkazy

Kudr, Jiri; Richtera, Lukas; Nejdl, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Vitek, Petr; Rutkay-Nedecky, Branislav; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Improved Electrochemical Detection of Zinc Ions Using Electrode Modified with Electrochemically Reduced Graphene Oxide Journal

In: Materials (Basel), vol. 9, no. 1, 2016, ISSN: 1996-1944.

Abstrakt | Odkazy

113 entries « 2 of 3 »
X