Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Základy elektrochemie byly položeny téměř před sto lety. Za objev polarografie a rtuťové kapkové elektrody získal český vědec Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu. Nejen díky tomu má elektrochemie v České republice velkou tradici.

V naší laboratoři jsme schopni elektrochemicky detekovat nukleové kyseliny (DNA, RNA, včetně malých RNA i jednotlivých nukleotidů), proteiny a peptidy obsahující thiolové skupiny (metallothionein) a řadu prvků včetně těžkých kovů nebo polokovů (např. Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ti, Hg, Ag, Fe, As, Te a Se). K detekci zkoumaných látek využíváme jak klasických polarografických metod, tak i metod využívajících pevné či pastové elektrody.

Výzkumná skupina syntézy a chemické analýzy

Pro detekci elektrochemicky neaktivních látek nebo pro výrazné zvýšení odezvy analytu lze využít konjugaci s elektroaktivními značkami (např. na bázi kvantových teček).

K dalším oblastem našeho zájmu patří vývoj senzorů a biosenzorů (detekce platinových cytostatik, studium metylace DNA ve spojení se vznikem nádorových onemocnění, zjišťování kontaminace životního prostředí těžkými kovy apod.).

Invitation to contribute to the Special Issue of Processes „Nanocarbon Materials for Virus Reduction and Detection (Impact Factor: 2.753)

 


RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny syntézy a chemické analýzy
Akademický pracovník – odborný asistent


Telefon: 420 545 133 311
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail:
Researcher ID: N-9991-2014
ORCID: 0000-0002-8288-3999
Scopus ID: 12040049600


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Nanomateriály pro ochranu rostlin
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Uhlíkaté nanomateriály a jejich kompozity pro bioaplikace
 • Volné téma
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů v průtokových elektrochemických analýzách
 • Aplikace kovových nanočástic na patogenní mikroorganismy
 • Využití tištěných senzorů pro biologické aplikace

 

Ocenění

 • Bc. Eliška Birgusová získala za práci s název ,,Elektrochemický biosenzor pro detekci metylace DNA“ zvláštní cenu poroty. Ocenění získala v celostátní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka 2021“

 

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • ASSERGHINE, A.; ASHRAFI, A.; MUKHERJEE, A.; PETRLAK, F.; HEGER, Z.; SVEC, P.; RICHTERA, L.; NAGY, L.; SOUTO, R. M.; NAGY, G.; ADAM, V. In situ investigation of the cytotoxic and interfacial characteristics of titanium when galvanically coupled with magnesium using scanning electrochemical microscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, vol. 13. p. 43587-43596. ISSN 1944-8244. IF 9.229
 • JANOVA, A.; KOLACKOVA, I.; BYTESNIKOVA, Z.; CAPAL, P.; CHALOUPSKY, P.; SVEC, P.; RIDOSKOVA, A.; CERNEI, N.; KLEJDUS, B.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; HUSKA, D. New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites. Algal Res., 2021, vol., p. 1-11. ISSN 2211-9264. IF 4.401
 • BENES, J.; TODOROVSKA, V.; BUDILOVA, K.; KOVARNIK, J.; PAVELKA, J.; ATANASOSKA, N.; BUMEL, J.; FLORENZANO, A.; MAJEROVICOVA, T.; VONDROVSKY, V.; PTAKOVA, M.; BEDNAR, P.; RICHTERA, L.; KUCERA, L. What about dinner? Chemical and microresidue analysis reveals the function of late neolithic ceramic pans. Molecules, 2021, vol. 26. p. 1-16. ISSN 1420-3049. IF 4.411
 • BYTESNIKOVA, Z.; ADAM, V.; RICHTERA, L. Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control, 2021, vol. 121. p. 1-9. ISSN 0956-7135. IF 5.548
 • KUCERA, L.; ROZSYPAL, J.; BEDNAR, P.; BREZINA, M.; KALINA, L.; BEZDICKA, P.; MASLAN, M.; RICHTERA, L. “Gold corrosion”: An alternative source of red stains on gold coins. Materialia, 2021, vol. 15. p. 1-8. ISSN 2589-1529. IF 0.000
 • MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; GAGIC, M.; RICHTERA, L.; ADAM, V. 2D transition metal dichalcogenide nanomaterial-based miRNA biosensors. Appl. Mater. Today, 2021, vol. 23. p. 1-23. ISSN 2352-9407. IF 10.041
 • MUKHERJEE, S.; BOUTANT, E.; REAL, E.; MELY, Y.; ANTON, H. Imaging viral infection by fluorescence microscopy: Focus on HIV-1 early stage. Viruses-Basel, 2021, vol. 13. p. 1-21. ISSN 1999-4915. IF 5.048
 • NADTOCHAEVA, P.; BADINOVA, E.; RICHTERA, L.; VOBĚRKOVÁ, S. Crude laccase-based biosensor for the detection of catechin. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2021, vol. 35. ISSN 1310-2818. IF 1.452
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun., 2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • STEPANKOVA, H.; SWIATKOWSKI, M.; KRUSZYNSKI, R., .; SVEC, P.; MICHALKOVA, H.; SMOLIKOVA, V.; RIDOSKOVA, A.; SPLICHAL, Z.; MICHALEK, P.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HEGER, Z.; REX, S. The anti-proliferative activity of coordination compound-based ZnO nanoparticles as a promising agent against triple negative breast cancer cells. Int. J. Nanomed., 2021, vol. 2021. p. 4431-4449. ISSN 1178-2013. IF 6.400
 • SYS, M.; MUKHERJEE, A.; JASHARI, G.; ADAM, V.; ASHRAFI, A.; NOVAK, M.; RICHTERA, L. Bis(2,2′-bipyridil)Copper(II) Chloride Complex: Tyrosinase Biomimetic Catalyst or Redox Mediator? Materials, 2021, vol. 14. p. 1-18. ISSN 1996-1944. IF 3.623
 • VANOVA, V.; MITREVSKA, K.; MILOSAVLJEVIC, V.; HYNEK, D.; RICHTERA, L.; ADAM, V. Peptide-based electrochemical biosensors utilized for protein detection. Biosens. Bioelectron., 2021, vol. 180. p. 1-19. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jamroz, E.; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Makarewicz, M.; Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life. Food Packaging Shelf 2019, 21, 1-9. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100339.
 • Jamroz, E.; Kulawik, P.; Kopel, P.; Balkova, R.; Hynek, D.; Bytesnikova, Z.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Adam, V.; Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities. Food Packaging Shelf 2019, 22, 1-10. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100405 .
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Petrovic, S.; Guzsvany, V.; Rankovic, N.; Beljin, J.; Roncevic, S.; Dalmacija, B.; Ashrafi, A. M.; Konya, Z.; Svancara, I.; Vytras, K.; Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode. Microchemical Journal 2019, 146, 178-186. DOI: 10.1016/j.microc.2018.12.053.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Jamr; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Kucharek, M.; Makarewicz, M.; Adam, V.; Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 2018, 83, 9-16. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.04.028.
 • Merkel, ; Ashrafi, A; E; Bipolar membrane electrodialysis assisted pH correction of milk whey. J. Membr. Sci. 2018, 555, 185-196. DOI: 10.1016/j.memsci.2018.03.035.

113 entries « 3 of 3 »

2016

Nguyen, Hoai Viet; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Xhaxhiu, Kledi; Kudr, Jiri; Cernei, Natalia; Polanska, Hana; Heger, Zbynek; Masarik, Michal; Kopel, Pavel; Stiborova, Marie; Eckschlager, Tomas; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Electrochemical sensing of etoposide using carbon quantum dot modified glassy carbon electrode Journal

In: Analyst, vol. 141, no. 9, pp. 2665–2675, 2016, ISSN: 1364-5528.

Abstrakt | Odkazy

Michalek, Petr; Dostalova, Simona; Buchtelova, Hana; Cernei, Natalia; Krejcova, Ludmila; Hynek, David; Milosavljevic, Vedran; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

A two-step protocol for isolation of influenza A (H7N7) virions and their RNA for PCR diagnostics based on modified paramagnetic particles Journal

In: Electrophoresis, vol. 37, no. 14, pp. 2025–2035, 2016, ISSN: 1522-2683.

Abstrakt | Odkazy

Milosavljevic, Vedran; Haddad, Yazan; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Moulick, Amitava; Polanska, Hana; Hynek, David; Heger, Zbynek; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

The Zinc-Schiff Base-Novicidin Complex as a Potential Prostate Cancer Therapy Journal

In: PLoS One, vol. 11, no. 10, pp. e0163983, 2016, ISSN: 1932-6203.

Abstrakt | Odkazy

2015

Milosavljevic, Vedran; Nguyen, Hoai Viet; Michalek, Petr; Moulick, Amitava; Kopel, Pavel; Kizek, Rene; Adam, Vojtech

Synthesis of carbon quantum dots for DNA labeling and its electrochemical, fluorescent and electrophoretic characterization Journal

In: Chemical Papers, vol. 69, pp. 192–201, 2015.

Abstrakt | Odkazy

Kudr, Jiri; Richtera, Lukáš; Nejdl, Lukas; Milosavljevic, Vedran; Moravec, Zdenek; Wawrzak, Dorota; Kopel, Pavel; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Characterization of carbon dots covered with polyvinylpyrrolidone and polyethylene glycol Journal

In: International journal of electrochemical science, vol. 10, pp. 8243-8254, 2015.

Abstrakt | Odkazy

Nejdl, Lukas; Nguyen, Hoai Viet; Richtera, Lukas; Krizkova, Sona; Guran, Roman; Masarik, Michal; Hynek, David; Heger, Zbynek; Lundberg, Karin; Erikson, Kristofer; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Label-free bead-based metallothionein electrochemical immunosensor Journal

In: Electrophoresis, vol. 36, no. 16, pp. 1894–1904, 2015, ISSN: 1522-2683.

Abstrakt | Odkazy

Richtera, Lukáš; Chudobova, Dagmar; Dolezelikova, Kristyna; Kremplová, Monika; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Hynek, David; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

The composites of graphene oxide with metal or semimetal nanoparticles and their effect on pathogenic microorganisms Journal

In: Materials , vol. 8, iss. 6, pp. 2994-3011, 2015.

Abstrakt | Odkazy

Richtera, Lukáš; Jancik, Vojtech; Barroso-Flores, Joaquin; Nykel, Petr; Touzin, Jiri; Taraba, Jan

Synthesis and crystal structure of the first selenonyl bis(carboxylate) SeO2(O2CCH3)2 Journal

In: European Journal of Anorganic Chemistry, vol. 18, pp. 2923-2927, 2015.

Abstrakt | Odkazy

Kudr, Jiri; Nejdl, Lukas; Skalickova, Sylvie; Zurek, Michal; Milosavljevic, Vedran; Kensova, Renata; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Kopel, Pavel; Hynek, David; Novotna, Marie; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Use of nucleic acids anchor system to reveal apoferritin modification by cadmium telluride nanoparticles Journal

In: J Mater Chem B, vol. 3, no. 10, pp. 2109–2118, 2015, ISSN: 2050-7518.

Abstrakt | Odkazy

Chudobova, Dagmar; Cihalova, Kristyna; Skalickova, Sylvie; Zitka, Jan; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Milosavljevic, Vedran; Hynek, David; Kopel, Pavel; Vesely, Radek; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

3D-printed chip for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus labeled with gold nanoparticles Journal

In: Electrophoresis, vol. 36, no. 3, pp. 457–466, 2015, ISSN: 1522-2683.

Abstrakt | Odkazy

Heger, Zbynek; Michalek, Petr; Guran, Roman; Havelkova, Barbora; Kominkova, Marketa; Cernei, Natalia; Richtera, Lukas; Beklova, Miroslava; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Exposure to 17β-Oestradiol Induces Oxidative Stress in the Non-Oestrogen Receptor Invertebrate Species Eisenia fetida Journal

In: PLoS One, vol. 10, no. 12, pp. e0145426, 2015, ISSN: 1932-6203.

Abstrakt | Odkazy

2014

Nejdl, Lukas; Richtera, Lukáš; Wawrzak, Dorota; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Kudr, Jiri; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Behavior of UV sensitive zinc complexes revealed by using electrochemistry and spectroscopy. Journal

In: International journal of electrochemical science, vol. 10, iss. 2, pp. 1696-1707, 2014, ISSN: 1452-3981.

Abstrakt | Odkazy

0000

Moulick, Amitava; Blazkova, Iva; Milosavljevic, Vedran; Fohlerova, Zdenka; Hubalek, Jaromir; Kopel, Pavel; Vaculovicova, Marketa; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Application of CdTe/ZnSe quantum dots in in vitro imaging of chicken tissue and embryo Journal

In: Photochem Photobiol, vol. 91, no. 2, pp. 417–423, 0000, ISSN: 1751-1097.

Abstrakt | Odkazy

113 entries « 3 of 3 »
X