Laboratoř syntézy a charakterizace nanomateriálů

Výzkumný směr skupiny je soustředěn na syntézu a charakterizaci nanomateriálů,  jež jsou  dále určeny pro bioaplikaci nebo se používají k elektrochemické detekci cílových analytů. Materiály, které syntetizujeme, dále dělíme na kovové, magnetické, uhlíkové nanočástice, polymerní nanočástice, kovové sloučeniny, peptidy a liposomy.  Spolupracujeme s různými výzkumnými skupinami, které testují námi připravené nanokompozity a nanomateriály na bakteriích, buněčných liniích, řasách, rybách a savcích.

 

Naše výzkumná témata

 • Syntéza nanomateriálů
 • Charakterizace biologických vzorků
 • Charakterizace nanomateriálů
 • Mapování povrchových materiálů elektrochemickým skenovacím mikroskopem

 

Přístroje

 • Dynamický rozptyl světla (Malvern Panalytical)
 • Rentgenový fluorescenční spetrometr (XEPOS)
 • Rastrovací elektronový mikroskop s Cryo režimem (TESCAN)
 • Infračervený spektroskop s Fourierovou transformací (Bruker)
 • Elementární analyzátor CHNS/O (Thermo Fisher)
 • Mikroanalytické váhy (Mettler Toledo)
 • …další standardní vybavení – sušárna, váhy, magnetické míchačky, pH metr…

Možnost využití přístrojového vybavení v rámci CEITEC – mikroskop atomárních sil (AFM), konfokální Ramanův mikroskop, transmisní elektronový mikroskop (TEM), rentgenová difrakce (XRD), rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS), energeticky disperzní rentgenová spektroskopie (EDX).

 


Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře syntézy a charakterizace nanomateriálů
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: +420 545 133 249
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N2016
E-mail: zuzana.bytesnikova@mendelu.cz
ORCID: 0000-0003-1648-8517
Researcher ID: P-5035-2018
Scopus ID: 57201821000


Členové týmu

 • Ing. Pavel Švec, Ph.D.
 • Ing. Jana Pekárková, Ph.D.
 • Soumajit Mukherjee, MSc.
 • Nanomateriály pro ochranu rostlin
 • Nanomateriály pro aplikaci v zemědělské praxi
 • Uhlíkaté nanomateriály a jejich kompozity pro bioaplikace
 • Volné téma

Projekty

 • TAČR Gama:  Technologie přípravy antimikrobiálních grafenových nanoformulací pro polymerní kompozitní filamenty pro 3D tisk (2021, Bytešníková)
 • IGA project: Composites of Nanocarbon Materials with Metal Nanoparticles and their Effect against Pathogenic Bacteria (2017, Bytešníková)

Publikace

 • ASHRAFI, A.; BYTESNIKOVA, Z.; BAREK, J.; RICHTERA, L.; ADAM, V. A Critical Comparison of Natural Enzymes and Nanozymes in Biosensing and Bioassays. Biosens. Bioelectron.2021, vol. 192. p. 1-18. ISSN 0956-5663. IF 10.618
 • PECENKA, J.; BYTESNIKOVA, Z.; KISS, M.; PENAZOVA, E.; BARANEK, M.; EICHMEIER, A.; TEKIELSKA, D.; RICHTERA, L.; POKLUDA, R.; ADAM, V. Silver nanoparticles eliminate Xanthomonas campestris pv. campestris in cabbage seeds more efficiently than hot water treatment. Mater. Today Commun.2021, vol. 27. p. 1-8. ISSN 2352-4928. IF 3.383
 • JANOVA, A.; KOLACKOVA, I.; BYTESNIKOVA, Z.; CAPAL, P.; CHALOUPSKY, P.; SVEC, P.; RIDOSKOVA, A.; CERNEI, N.; KLEJDUS, B.; RICHTERA, L.; ADAM, V.; HUSKA, D. New insights into mechanisms of copper nanoparticle toxicity in freshwater algae Chlamydomonas reinhardtii: Effects on the pathways of secondary metabolites. Algal Res.2021, vol., p. 1-11. ISSN 2211-9264. IF 4.401
 • Bytesnikova Z, Adam V, Richtera L (2021) Graphene oxide as a novel tool for mycotoxin removal. Food Control 121: 1-9. clanek IF 4.258
 • Mukherjee, S., Bytesnikova, Z., Ashrafi, A., Adam, V., Richtera, L. (2020). Graphene Oxide as a Nanocarrier for Biochemical Molecules: Current Understanding and Trends. Processes, 8(12), 1636. clanek IF 2.735
 • Sedlackova E, Bytesnikova Z, Birgusova E, Svec P, Ashrafi AM, Estrela P, Richtera L (2020) Label-free DNA biosensor using modified reduced graphene oxide platform as a DNA methylation assay. Materials 13: 1-12. clanek IF 3.057
 • Mukherjee A, Ashrafi AM, Svec PRichtera L, Adam V, Pribyl J, Brtnicky M, Kynicky J (2020) The effect of synthesis procedure on hydrogen peroxidase-like catalytic activity of iron oxide magnetic particles. Appl Sci-Basel 10: 1-12. clanek IF 2.474
 • M. Gagic, S. Kociova, K. Smerkova, H. Michalkova, M. Setka, P. Svec, J. Pribyl, J. Masilko, R. Balkova, Z. Heger, L. Richtera, V. Adam and V. Milosavljevic, One-pot synthesis of natural amine-modified biocompatible carbon quantum dots with antibacterial activity, J. Colloid Interface Sci. 580 (2020), pp. 30-48.
 • Sur VP, Mazumdar A, Ashrafi AM, Mukherjee S, Milosavljevic V, Michalkova H, Kopel P, Richtera L, Moulick A (2020) A novel biocompatible titanium–gadolinium quantum dot as a bacterial detecting agent with high antibacterial activity. Nanomaterials 10: 1-19. clanek IF 4.034
 • Sur VP, Mazumdar A, Kopel P, Mukherjee S, Vitek P, Michalkova H, Vaculovicova M, Moulick A (2020) A novel ruthenium based coordination compound against pathogenic bacteria Int J Mol Sci 21: 1-18. clanek IF 4.183
 • Milosavljevic V, Jamroz E, Gagic M, Haddad Y, Michalkova H, Balkova R, Tesarova B, Moulick A, Heger Z, Richtera L, Kopel P, Adam V (2020) Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery.’Biomacromolecules 21: 418-434. clanek IF 5.667
 • Gagic M, Nejdl L, Xhaxhiu K, Cernei N, Zitka O, Jamroz E, Svec P, Richtera L, Kopel P, Milosavljevic V, Adam V (2020) Fully automated process for histamine detection based on magnetic separation and fluorescence detection. Talanta 212: 1-10. clanek IF 4.916
 • Michalkova H, Skubalova Z, Sopha H, Strmiska V, Tesarova B, Dostalova S, Svec P, Hromadko L, Motola M, Macak JM, Adam V, Heger Z (2020) Complex cytotoxicity mechanism of bundles formed from self-organised 1-D anodic TiO2 nanotubes layers. J Hazard Mater 388: 1-12. clanek IF 7.650
 • Jamroz E, Kopel P, Tkaczewska J, Dordevic D, Jancikova S, Kulawik P, Milosavljevic V, Dolezelikova K, Smerkova K, Svec P, Adam V (2019) Nanocomposite furcellaran films – The influence of nanofillers on functional properties of furcellaran films and effect on linseed oil preservation. Polymers 11: 1-17. clanek IF 3.164
 • Durovic, A.; Stojanovic, Z.; Kravic, S.; Kos, J.; Richtera, L.; Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode . Electroanalysis 2019, in press, . DOI: 10.1002/elan.201900532 .
 • Bytesnikova, Z.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Adam, V.; The graphene oxide as a tool for antibiotic resistance genes removal: A review. Environ. Sci. Pollut. Res. 2019, 26, 20148-20163. DOI: 10.1007/s11356-019-05283-y.
 • Jamroz, E.; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Makarewicz, M.; Development of furcellaran-gelatin films with Se-AgNPs as an active packaging system for extension of mini kiwi shelf life. Food Packaging Shelf 2019, 21, 1-9. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100339.
 • Jamroz, E.; Kulawik, P.; Kopel, P.; Balkova, R.; Hynek, D.; Bytesnikova, Z.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Adam, V.; Intelligent and active composite films based on furcellaran: Structural characterization, antioxidant and antimicrobial activities. Food Packaging Shelf 2019, 22, 1-10. DOI: 10.1016/j.fpsl.2019.100405 .
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Buchtelova, H.; Skubalova, Z.; Strmiska, V.; Michalek, P.; Kociova, S.; Smerkova, K.; Kruszynski,; Bienko,; Kaj,; Lewinska,; Bienko,; Malik-Gajewska,; Milosavljevic,; Kopel,; Heger,; Adam, V.; Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper (II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. J. Inorg. Biochem. 2019, 191, 8-20. DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .
 • Gagic, M.; Jamroz, E.; Krizkova, S.; Milosavljevic, V.; Kopel, P.; Adam, V.; Current trends in detection of histamine in food and beverages . J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 773-783. DOI: 10.1021/acs.jafc.8b05515.
 • Horky, P.; Skalickova, S.; Urbankova, L.; Baholet, D.; Kociova, S.; Bytesnikova, Z.; Kabourkova, E.; Lackova, Z.; Cernei, N.; Gagic, M.; Milosavljevic, V.; Smolikova, V.; Vaclavkova, E.; Nevrkla, P.; Knot, P.; Krystofova, O.; Hynek, D.; Kopel, P.; Skladanka, J.; Adam, V.; Smerkova, K.; Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. J. Anim. Sci. Biotechnol. 2019, 10, 1-12. DOI: 10.1186/s40104-019-0319-8.
 • Michalkova, H.; Strmiska, V.; Kudr, J.; Skubalova, Z.; Tesarova, B.; Svec, P.; Richtera, L.; Zitka, O.; Adam, V.; Heger, Z.; Tuning the surface coating of IONs towards efficient sonochemical tethering and sustained liberation of topoisomerase II poisons. Int. J. Nanomed. 2019, 14, 7609. DOI: 10.2147/IJN.S208810.
 • Koudelkova, Z.; Bytesnikova, Z.; Xhaxhiu, K.; Kremplova, M.; Hynek, D.; Adam, V.; Richtera, L.; Electrochemical evaluation of selenium (IV) removal from its aqueous solutions by unmodified and modified graphene oxide. Molecules 2019, 24, 1-13. DOI: 10.3390/molecules24061063.
 • Ashrafi, A. M.; Richtera, L.; Preparation and characterization of carbon paste electrode bulk-modified with multiwalled carbon nanotubes and its application in a sensitive assay of antihyperlipidemic simvastatin in biological samples. Molecules 2019, 24, 1-14. DOI: 10.3390/molecules24122215.
 • Ashrafi, A. M.; Sys, M.; Sedlackova, E.; Farag, A. S.; Adam, V.; Pribyl, J.; Richtera, L.; Application of the enzymatic electrochemical biosensors for monitoring non-competitive inhibition of enzyme activity by heavy metals. Sensors 2019, 19, 1-15. DOI: 10.3390/s19132939.
 • Kynicky, J.; Milosavljevic, V.; Jelinkova, P.; Haddad, Y.; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Bytesnikova, Z.; Brtnicky, M.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa. Chem. Pap. 2018, 72, 1437–1449. DOI: 10.1007/s11696-018-0400-3.
 • Jelinkova, P.; Vesely, R.; Cihalova, K.; Hegerova, D.; Ananbeh, H. A. A. A.; Richtera, L.; Smerkova, K.; Brtnicky, M.; Kynicky, J.; Moulick, A.; Adam, V.; Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus. Environ. Res. 2018, 166, 394-401. DOI: 10.1016/j.envres.2018.06.024.
 • Jamr; Kopel, P.; Juszczak, L.; Kawecka, A.; Bytesnikova, Z.; Milosavljevic, V.; Kucharek, M.; Makarewicz, M.; Adam, V.; Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 2018, 83, 9-16. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.04.028.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Richtera, L.; Krejcova, L.; Kalina, L.; Datta, R.; Svobodova, M.; Hynek, D.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection. Sens. Actuator B-Chem. 2018, 258, 295-303. DOI: 10.1016/j.snb.2017.11.074.
 • Milosavljevic, V.; Haddad, Y.; Moulick, A.; Buchtelova, H.; Guran, R.; Pospisil, T.; Stokowa-So; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Functional analysis of novicidin peptide: Coordinated delivery system for zinc via Schiff base ligand. Bioconjugate Chem. 2018, 29, 2954. DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.8b00370.
 • Moulick, A.; Heger, Z.; Milosavljevic, V.; Richtera, L.; Barroso; Merlos, M. A. R.; Buchtelova, H.; Podgajny, R.; Hynek, D.; Kopel, P.; Adam, V.; Real-time visualization of cell membrane damage using gadolinium Schiff base complex-doped quantum dots. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 35859-35868. DOI: 10.1021/acsami.8b15868.

109 entries « 2 of 3 »

2019

Horky, Pavel; Skalickova, Sylvie; Urbankova, Lenka; Baholet, Daria; Kociova, Silvia; Bytesnikova, Zuzana; Kabourkova, Eliska; Lackova, Zuzana; Cernei, Natalia; Gagic, Milica; Milosavljevic, Vedran; Smolikova, Vendula; Vaclavkova, Eva; Nevrkla, Pavel; Knot, Pavel; Krystofova, Olga; Hynek, David; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Adam, Vojtech; Smerkova, Kristyna

Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: study on rats after dietary exposure Journal Article

In: J Anim Sci Biotechnol, vol. 10, pp. 17, 2019, ISSN: 1674-9782.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal Article

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Skubalova, Zuzana; Strmiska, Vladislav; Michalek, Petr; Kociova, Silvia; Smerkova, Kristyna; Kruszynski, Rafal; Bienko, Alina; Kaj, Michalina; Lewinska, Agnieszka; Bienko, Dariusz; Malik-Gajewska, Magdalena; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid Journal Article

In: J Inorg Biochem, vol. 191, pp. 8–20, 2019, ISSN: 1873-3344.

Abstract | Links

2018

Ashrafi, Amirmansoor; Koudelkova, Zuzana; Sedlackova, Eliska; Richtera, Lukáš; Adam, Vojtech

Review—Electrochemical Sensors and Biosensors for Determination of Mercury Ions Journal Article

In: Journal of The Electrochemical Society, vol. 165, no. 16, 2018.

Abstract | Links

Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Milosavljevic, Vedran; Richtera, Lukas; Barroso-Flores, Joaquin; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Real-Time Visualization of Cell Membrane Damage Using Gadolinium-Schiff Base Complex-Doped Quantum Dots Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 10, no. 42, pp. 35859–35868, 2018, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links

Moulick, Amitava; Heger, Zbynek; Milosavljevic, Vedran; Richtera, Lukas; Barroso-Flores, Joaquin; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Real-Time Visualization of Cell Membrane Damage Using Gadolinium-Schiff Base Complex-Doped Quantum Dots Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 10, no. 42, pp. 35859–35868, 2018, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links

Stojanović, Z.; Koudelková, Z.; Sedláčková, E.; Hynek, D.; Richtera, L.; Adam, V.

Determination of chromium(vi) by anodic stripping voltammetry using a silver-plated glassy carbon electrode Journal Article

In: Analytical Methods, iss. 24, 2018.

Abstract | Links

Jamróz, Ewelina; Kopel, Pavel; Juszczak, Lesław; Kawecka, Agnieszka; Bytesnikova, Zuzana; Milosavljević, Vedran; Kucharek, Mateusz; Makarewicz, Małgorzata; Adam, Vojtech

Development and characterisation of furcellaran-gelatin films containing SeNPs and AgNPs that have antimicrobial activity Journal Article

In: Food Hydrocolloids, vol. 83, 2018, ISSN: 0268-005X.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Strmiska, Vladislav; Skubalova, Zuzana; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Hynek, David; Kalina, Lukas; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

Improving cytocompatibility of CdTe quantum dots by Schiff-base-coordinated lanthanides surface doping Journal Article

In: J Nanobiotechnology, vol. 16, no. 1, pp. 43, 2018, ISSN: 1477-3155.

Abstract | Links

Kynicky, Jindrich; Milosavljevic, Vedran; Jelinkova, Pavlina; Haddad, Yazan; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Buchtelova, Hana; Bytesnikova, Zuzana; Brtnicky, Martin; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Europium and terbium Schiff base peptide complexes as potential antimicrobial agents against Salmonella typhimurium and Pseudomonas aeruginosa Journal Article

In: Chemical Papers, 2018.

Abstract | Links

Jelinkova, Pavlina; Vesely, Radek; Cihalova, Kristyna; Hegerova, Dagmar; Ananbeh, Hanadi Abd Alrahman Ali; Richtera, Lukas; Smerkova, Kristyna; Brtnicky, Martin; Kynicky, Jindrich; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech

Effect of arsenic (III and V) on oxidative stress parameters in resistant and susceptible Staphylococcus aureus Journal Article

In: Environ Res, vol. 166, pp. 394–401, 2018, ISSN: 1096-0953.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Haddad, Yazan; Moulick, Amitava; Buchtelova, Hana; Guran, Roman; Pospisil, Tomas; Stokowa-Sołtys, Kamila; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Functional Analysis of Novicidin Peptide: Coordinated Delivery System for Zinc via Schiff Base Ligand Journal Article

In: Bioconjug Chem, vol. 29, no. 9, pp. 2954–2969, 2018, ISSN: 1520-4812.

Abstract | Links

Jelinkova, Pavlina; Splichal, Zbynek; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Haddad, Yazan; Mazumdar, Aninda; Sur, Vishma Pratap; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Buchtelova, Hana; Guran, Roman; Zitka, Ondrej; Richtera, Lukas; Hegerova, Dagmar; Heger, Zbynek; Moulick, Amitava; Adam, Vojtech

Novel vancomycin-peptide conjugate as potent antibacterial agent against vancomycin-resistant Journal Article

In: Infect Drug Resist, vol. 11, pp. 1807–1817, 2018, ISSN: 1178-6973.

Abstract | Links

2017

Guszpit, Ewelina; Krejčová, Ludmila; Křížková, Soňa; Kepinska, Marta; Richtera, Lukáš; Kopel, Pavel; Adam, Vojtěch; Milnerowicz, Halina

Kinetic analysis of human metallothionein and CdTe quantum dot complexes using fluorescence and voltammetry techniques Journal Article

In: Colloids Surf B Biointerfaces, vol. 160, pp. 381–389, 2017, ISSN: 1873-4367.

Abstract | Links

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Krejcova, Ludmila; Kalina, Lukas; Datta, Rahul; Svobodova, Marketa; Hynek, David; Masarik, Michal; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Dual-color quantum dots-based simultaneous detection of HPV-HIV co-infection Journal Article

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 258, 2017, ISSN: 0925-4005.

Abstract | Links

Krejcova, Ludmila; Richtera, Lukas; Hynek, David; Labuda, Jan; Adam, Vojtech

Current trends in electrochemical sensing and biosensing of DNA methylation Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 97, pp. 384–399, 2017, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Strmiska, Vladislav; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Kopel, Pavel; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech; Heger, Zbynek

pH-Responsive Hybrid Organic–Inorganic Ruthenium Nanoparticles for Controlled Release of Doxorubicin Journal Article

In: Particle & Particle Systems Characterization, vol. 34, iss. 11, 2017.

Abstract | Links

Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Nguyen, Hoai Viet; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Electrochemical Characterization of the Interaction of Multiwalled Carbon Nanotubes with Doxorubicin Journal Article

In: Analytical Letters, vol. 50, iss. 14, pp. 2335-2341, 2017.

Abstract | Links

Koudelkova, Zuzana; Syrovy, Tomas; Ambrozova, Pavlina; Moravec, Zdenek; Kubac, Lubomir; Hynek, David; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Determination of Zinc, Cadmium, Lead, Copper and Silver Using a Carbon Paste Electrode and a Screen Printed Electrode Modified with Chromium(III) Oxide Journal Article

In: Sensors (Basel), vol. 17, no. 8, 2017, ISSN: 1424-8220.

Abstract | Links

Kudr, Jiri; Haddad, Yazan; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Cernak, Mirko; Adam, Vojtech; Zitka, Ondrej

Magnetic Nanoparticles: From Design and Synthesis to Real World Applications Journal Article

In: Nanomaterials (Basel), vol. 7, no. 9, 2017, ISSN: 2079-4991.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Krejcova, Ludmila; Guran, Roman; Buchtelova, Hana; Wawrzak, Dorota; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Exceptional release kinetics and cytotoxic selectivity of oxidised MWCNTs double-functionalised with doxorubicin and prostate-homing peptide Journal Article

In: Colloids Surf B Biointerfaces, vol. 156, pp. 123–132, 2017, ISSN: 1873-4367.

Abstract | Links

Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Milosavljevic, Vedran; Cernei, Natalia; Haddad, Yazan; Zitka, Ondrej; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Advanced nanotechnologies in avian influenza: Current status and future trends - A review Journal Article

In: Anal Chim Acta, vol. 983, pp. 42–53, 2017, ISSN: 1873-4324.

Abstract | Links

Buchtelova, Hana; Dostalova, Simona; Michalek, Petr; Krizkova, Sona; Strmiska, Vladislav; Kopel, Pavel; Hynek, David; Richtera, Lukas; Ridoskova, Andrea; Adam, Pavlina; Kynicky, Jindrich; Brtnicky, Martin; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Size-related cytotoxicological aspects of polyvinylpyrrolidone-capped platinum nanoparticles Journal Article

In: Food Chem Toxicol, vol. 105, pp. 337–346, 2017, ISSN: 1873-6351.

Abstract | Links

Cardova, Alzbeta; Adam, Pavlina; Mariani, Stefano; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Labuda, Jan; Minunni, Maria; Adam, Vojtech

Electrochemical and optical study of metallothionein interactions with prion proteins Journal Article

In: J Pharm Biomed Anal, vol. 140, pp. 355–361, 2017, ISSN: 1873-264X.

Abstract | Links

Kudr, Jiri; Richtera, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Hynek, David; Heger, Zbynek; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech

Carbon dots based FRET for the detection of DNA damage Journal Article

In: Biosens Bioelectron, vol. 92, pp. 133–139, 2017, ISSN: 1873-4235.

Abstract | Links

Kučera, L.; Richtera, L.; Zmrzlý, M.; Jarošová, M.; Kučerová, P.; Bednář, P.

Determination of the Fineness of Medieval Coins—Evaluation of Methods in a Case Study of a Medieval Pfennig Journal Article

In: Archaeometry, vol. 60, iss. 2, 2017.

Abstract | Links

Kratochvilova, Monika; Raudenska, Martina; Heger, Zbynek; Richtera, Lukas; Cernei, Natalia; Adam, Vojtech; Babula, Petr; Novakova, Marie; Masarik, Michal; Gumulec, Jaromir

Amino Acid Profiling of Zinc Resistant Prostate Cancer Cell Lines: Associations With Cancer Progression Journal Article

In: Prostate, vol. 77, no. 6, pp. 604–616, 2017, ISSN: 1097-0045.

Abstract | Links

Nejdl, Lukas; Zitka, Jan; Mravec, Filip; Milosavljevic, Vedran; Zitka, Ondrej; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Vaculovicova, Marketa

Real-time monitoring of the UV-induced formation of quantum dots on a milliliter, microliter, and nanoliter scale Journal Article

In: Microchimica Acta, pp. 1489–1497, 2017.

Abstract | Links

Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Molina-López, Jorge; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Pozo, Elena Planells Del; Adam, Pavlina; Eckschlager, Tomas; Zitka, Ondrej; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

The Application of Curve Fitting on the Voltammograms of Various Isoforms of Metallothioneins-Metal Complexes Journal Article

In: Int J Mol Sci, vol. 18, no. 3, 2017, ISSN: 1422-0067.

Abstract | Links

Cihalova, Kristyna; Hegerova, Dagmar; Jimenez, Ana Maria; Milosavljevic, Vedran; Kudr, Jiri; Skalickova, Sylvie; Hynek, David; Kopel, Pavel; Vaculovicova, Marketa; Adam, Vojtech

Antibody-free detection of infectious bacteria using quantum dots-based barcode assay Journal Article

In: J Pharm Biomed Anal, vol. 134, pp. 325–332, 2017, ISSN: 1873-264X.

Abstract | Links

Dostalova, Simona; Vasickova, Katerina; Hynek, David; Krizkova, Sona; Richtera, Lukas; Vaculovicova, Marketa; Eckschlager, Tomas; Stiborova, Marie; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Apoferritin as an ubiquitous nanocarrier with excellent shelf life Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 12, pp. 2265–2278, 2017, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

Kominkova, Marketa; Milosavljevic, Vedran; Vitek, Petr; Polanska, Hana; Cihalova, Kristyna; Dostalova, Simona; Hynstova, Veronika; Guran, Roman; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas; Masarik, Michal; Brtnicky, Martin; Kynicky, Jindrich; Zitka, Ondrej; Adam, Vojtech

Comparative study on toxicity of extracellularly biosynthesized and laboratory synthesized CdTe quantum dots Journal Article

In: J Biotechnol, vol. 241, pp. 193–200, 2017, ISSN: 1873-4863.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Jelinkova, Pavlina; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Moulick, Amitava; Haddad, Yazan; Buchtelova, Hana; Krizkova, Sona; Heger, Zbynek; Kalina, Lukas; Richtera, Lukas; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Alternative Synthesis Route of Biocompatible Polyvinylpyrrolidone Nanoparticles and Their Effect on Pathogenic Microorganisms Journal Article

In: Mol Pharm, vol. 14, no. 1, pp. 221–233, 2017, ISSN: 1543-8392.

Abstract | Links

Skalickova, Sylvie; Milosavljevic, Vedran; Cihalova, Kristyna; Horky, Pavel; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Selenium nanoparticles as a nutritional supplement Journal Article

In: Nutrition, vol. 33, pp. 83–90, 2017, ISSN: 1873-1244.

Abstract | Links

Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Vlachova, Jana; Podgajny, Robert; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

Using CdTe/ZnSe core/shell quantum dots to detect DNA and damage to DNA Journal Article

In: Int J Nanomedicine, vol. 12, pp. 1277–1291, 2017, ISSN: 1178-2013.

Abstract | Links

2016

Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Krejcova, Ludmila; Kudr, Jiri; Cernei, Natalia; Kopel, Pavel; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Hynek, David; Adam, Vojtech; Stiborova, Marie; Eckschlager, Tomas; Heger, Zbynek; Zitka, Ondrej

Fully automated two-step assay for detection of metallothionein through magnetic isolation using functionalized γ-FeO particles Journal Article

In: J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci, vol. 1039, pp. 17–27, 2016, ISSN: 1873-376X.

Abstract | Links

Richtera, Lukas; Nguyen, Hoai Viet; Hynek, David; Kudr, Jiri; Adam, Vojtech

Electrochemical speciation analysis for simultaneous determination of Cr(iii) and Cr(vi) using an activated glassy carbon electrode Journal Article

In: Analyst, vol. 141, no. 19, pp. 5577–5585, 2016, ISSN: 1364-5528.

Abstract | Links

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Milosavljevic, Vedran; Krizkova, Sona; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

Gold nanoparticles-modified nanomaghemite and quantum dots-based hybridization assay for detection of HPV Journal Article

In: Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 240, pp. 503-510, 2016, ISSN: 0925-4005.

Abstract | Links

Jimenez, Ana Maria Jimenez; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Dostalova, Simona; Krejcova, Ludmila; Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Adam, Vojtech

Specific Magnetic Isolation of E6 HPV16 Modified Magnetizable Particles Coupled with PCR and Electrochemical Detection Journal Article

In: Int J Mol Sci, vol. 17, no. 5, 2016, ISSN: 1422-0067.

Abstract | Links

Heger, Zbynek; Zitka, Jan; Nejdl, Lukas; Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Kopel, Pavel; Zavodsky, Ondrej; Kapus, Jakub; Lenza, Libor; Rezka, Milan; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

3D printed stratospheric probe as a platform for determination of DNA damage based on carbon quantum dots/DNA complex fluorescence increase Journal Article

In: Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, pp. 873–880, 2016.

Abstract | Links

Vesely, Radek; Jelinkova, Pavlina; Hegerova, Dagmar; Cernei, Natalia; Kopel, Pavel; Moulick, Amitava; Richtera, Lukas; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech; Zitka, Ondrej

Nanoparticles Suitable for BCAA Isolation Can Serve for Use in Magnetic Lipoplex-Based Delivery System for L, I, V, or R-rich Antimicrobial Peptides Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 9, no. 4, 2016, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Horky, Pavel; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Nejdl, Lukas; Richtera, Lukáš; Cernei, Natalia; Pohanka, Miroslav; Kopel, Pavel; Skladanka, Jiri; Hloucalová, Pavlína; Sláma, Petr; Nevrkla, Pavel; Mlejnková, Veronika; Klusonova, Iva; Kizek, Rene; Adam, Vojtech

Electrochemical methods for study of influence of selenium nanoparticles on antioxidant status of rats Journal Article

In: International journal of electrochemical science, vol. 11, 2016.

Abstract | Links

Dostalova, Simona; Moulick, Amitava; Milosavljevic, Vedran; Guran, Roman; Kominkova, Marketa; Cihalova, Kristyna; Heger, Zbynek; Blazkova, Lucie; Kopel, Pavel; Hynek, David; Vaculovicova, Marketa; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Antiviral activity of fullerene C60 nanocrystals modified with derivatives of anionic antimicrobial peptide maximin H5 Journal Article

In: Monatshefte fuer Chemie/Chemical Monthly , 2016.

Abstract | Links

Michalek, Petr; Richtera, Lukas; Krejcova, Ludmila; Nejdl, Lukas; Kensova, Renata; Zitka, Jan; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Bioconjugation of peptides using advanced nanomaterials to examine their interactions in 3D printed flow-through device Journal Article

In: Electrophoresis, vol. 37, no. 3, pp. 444–454, 2016, ISSN: 1522-2683.

Abstract | Links

Kudr, Jiri; Richtera, Lukas; Nejdl, Lukas; Xhaxhiu, Kledi; Vitek, Petr; Rutkay-Nedecky, Branislav; Hynek, David; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Improved Electrochemical Detection of Zinc Ions Using Electrode Modified with Electrochemically Reduced Graphene Oxide Journal Article

In: Materials (Basel), vol. 9, no. 1, 2016, ISSN: 1996-1944.

Abstract | Links

Nguyen, Hoai Viet; Richtera, Lukas; Moulick, Amitava; Xhaxhiu, Kledi; Kudr, Jiri; Cernei, Natalia; Polanska, Hana; Heger, Zbynek; Masarik, Michal; Kopel, Pavel; Stiborova, Marie; Eckschlager, Tomas; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Electrochemical sensing of etoposide using carbon quantum dot modified glassy carbon electrode Journal Article

In: Analyst, vol. 141, no. 9, pp. 2665–2675, 2016, ISSN: 1364-5528.

Abstract | Links

Michalek, Petr; Dostalova, Simona; Buchtelova, Hana; Cernei, Natalia; Krejcova, Ludmila; Hynek, David; Milosavljevic, Vedran; Jimenez, Ana Maria Jimenez; Kopel, Pavel; Heger, Zbynek; Adam, Vojtech

A two-step protocol for isolation of influenza A (H7N7) virions and their RNA for PCR diagnostics based on modified paramagnetic particles Journal Article

In: Electrophoresis, vol. 37, no. 14, pp. 2025–2035, 2016, ISSN: 1522-2683.

Abstract | Links

Milosavljevic, Vedran; Haddad, Yazan; Rodrigo, Miguel Angel Merlos; Moulick, Amitava; Polanska, Hana; Hynek, David; Heger, Zbynek; Kopel, Pavel; Adam, Vojtech

The Zinc-Schiff Base-Novicidin Complex as a Potential Prostate Cancer Therapy Journal Article

In: PLoS One, vol. 11, no. 10, pp. e0163983, 2016, ISSN: 1932-6203.

Abstract | Links

2015

Milosavljevic, Vedran; Nguyen, Hoai Viet; Michalek, Petr; Moulick, Amitava; Kopel, Pavel; Kizek, Rene; Adam, Vojtech

Synthesis of carbon quantum dots for DNA labeling and its electrochemical, fluorescent and electrophoretic characterization Journal Article

In: Chemical Papers, vol. 69, pp. 192–201, 2015.

Abstract | Links

Kudr, Jiri; Richtera, Lukáš; Nejdl, Lukas; Milosavljevic, Vedran; Moravec, Zdenek; Wawrzak, Dorota; Kopel, Pavel; Ruttkay-Nedecky, Branislav; Adam, Vojtech; Kizek, Rene

Characterization of carbon dots covered with polyvinylpyrrolidone and polyethylene glycol Journal Article

In: International journal of electrochemical science, vol. 10, pp. 8243-8254, 2015.

Abstract | Links

109 entries « 2 of 3 »