Výzkumná skupina bioanalýzy a genového inženýrství

Multidisciplinární výzkumná skupina se zaměřuje na široké spektrum vědeckých témat pokrývající oblasti analytické chemie, elementární analýzy a bioanalýzy. Nově vyvinuté nebo optimalizované metody jsou uplatněny nejen v oblasti konvenčních aplikací (environmentální analýza, analýza potravin, medicinská diagnostika, aj.) ale také pro nalezení důležitých biologických souvislostí nebo monitorování vlivu externích faktorů na klíčové biologické procesy.

Využitím nejen špičkové analytické instrumentace (spektrometrické nebo separační techniky) ale také špičkových postupů moderní molekulární biologie (editace genomu) je dosaženo komplexního přístupu.

Výzkumná skupina bionanoanalýzy a genového inženýrství

Jednou z hlavních výhod multidisciplinárního a multiinstrumentálního přístupu je možnost získat informace nejen o obsahu kovů (AAS, (LA)-ICP-MS) ale také klíčových biomolekul (DART/DESI-MS, GC-MS).

Výzkumná skupina má nejen širokou síť tuzemských i mezinárodních spolupracovníků, ale provádí i zakázkovou činnost a to především v oblasti stanovení kovů a jejich speciace.

 


 

Photo

doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny bionanoanalýzy a genového inženýrství
Akademická pracovnice – docentka


Telefon: 420545 13 32 90
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3010
E-mail:
Researcher ID: E-5583-2016
ORCID: 0000-0002-6771-1304

Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny
 • Volné téma

Projekty

 • AZV ČR: Role signalizace monocytárních buněk, jejich metabolických změn a transkripčních faktorů u pacientů se závažnou sepsí.. 2018-2021.
 • Evropská komise: Integrované systémy pro efektivní remediaci životního prostředí (GREENER). 2019-2022.
 • Evropská komise: Galileo Enhanced Solution for Pest Detection and Control in Greenhouse Fields with Autonomous Service Robots. 2017-2020.
 • FAO/IAEA: Kutikulární uhlovodíky: Nový chemotaxonomický a chemoekologický
  nástroj pro kontrolu zemědělských škůdců vrtulí z rodů Zeugodacus a Bactrocera. 2019-2023.
 • GAČR: Paperfluidická přenosná zařizení pro rychlou a nízkonákladovou analýzu bez instrumentální detekce. 2019-2021.

Publikace

 • Ridoskova, A.; Pelfrene, A.; Douay, F.; Pelcova, P.; Smolikova, V.; Adam, V.; Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus × giganteus. Environ. Toxicol. Chem. 2019, 38, 321-328. DOI: 10.1002/etc.4318.
 • Tvrdonova, M.; Vlcnovska, M.; Vanickova, L.; Kanicky, V.; Adam, V.; Ascher, L.; Vaculovicova, M.; Vaculovic, T.; Gold nanoparticles as labels for immunochemical analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2019, 411, 559-564. DOI: 10.1007/s00216-018-1300-7.
 • Rahbar, M.; Nesterenko, P. N.; Paull, B.; Macka, M.; High-throughput deposition of chemical reagents via pen-plotting technique for microfluidic paper-based analytical devices. Analytica Chimica Acta 2019, 1047, 115-123. DOI: 10.1016/j.aca.2018.09.006.
 • Islam, M. A.; Mahbub, P.; Nesterenko, P. N.; Paull, B.; Macka, M.; Prospects of pulsed amperometric detection in flow-based analytical systems – A review. Analytica Chimica Acta 2019, 1052, 10-26. DOI: 10.1016/j.aca.2018.10.066.
 • Rahbar, M.; Paull, B.; Macka, M.; Instrument-free argentometric determination of chloride via trapezoidal distance-based microfluidic paper devices. Analytica Chimica Acta 2019, 1063, 1-8. DOI: 10.1016/j.aca.2019.02.048.
 • Vaneckova, T.; Bezdekova, A.; Han, G.; Adam, V.; Vaculovicova, M.; Application of molecularly imprinted polymers as artificial receptors for imaging. Acta Biomater. 2019, in press, . DOI: 10.1016/j.actbio.2019.11.007.
 • Huang, L.; Kakadiaris; Vaneckova, T.; Huang, K.; Vaculovicova, M.; Han, G.; Designing Next Generation of Photon Upconversion: Recent advances in Organic Triplet-triplet Annihilation Upconversion Nanoparticles. Biomaterials 2019, 201, 77-86. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2019.02.008.
 • Islam, M. A.; Lam, S. C.; Li, Y.; Atia, M. A.; Mahbub, P.; Nesterenko, P. N.; Paull, B.; Macka, M.; Capillary gap flow cell as capillary-end electrochemical detector in flow-based analysis. Electrochim. Acta 2019, 303, 85-93. DOI: 10.1016/j.electacta.2019.02.026.
 • Islam, M. A.; Atia, M. A.; Macka, M.; Paull, B.; Mahbub, P.; Electrochemical characterisation of nanoparticulate zirconium dioxide-on-gold electrode for electrochemical detection in flow-based analytical systems. Electrochim. Acta 2019, 318, 61-68. DOI: 10.1016/j.electacta.2019.06.031.
 • Islam, M. A.; Koreshkova, A. N.; Gupta, V.; Lewis, T.; Macka, M.; Paull, B.; Mahbub, P.; Fast pulsed amperometric waveform for miniaturised flow-through electrochemical detection: Application in monitoring graphene oxide reduction. Electrochim. Acta 2019, 328, 1-8. DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135087.
 • Brtnicky, M.; Pecina, V.; Hladky, J.; Radziemska, M.; Koudelkova, Z.; Klimanek, M.; Richtera, L.; Adamcova, D.; Elbl, J.; Galiova, M. V.; Balakova, L.; Kynicky, J.; Smolikova, V.; Houska, J.; Vaverkova, M. D.; Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere 2019, 220, 678-686. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.188.
 • Pelcova, P.; Zouharova, I.; Ridoskova, A.; Smolikova, V.; Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere 2019, 234, 373-378. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.076.
 • Jelinkova, P.; Mazumdar, A.; Sur, V. P.; Kociova, S.; Dolezelikova, K.; Jimenez Jimenez, A. M.; Koudelkova, Z.; Mishra, P. K.; Smerkova, K.; Heger, Z.; Vaculovicova, M.; Moulick, A.; Adam, V.; Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. J. Control. Release 2019, 307, 166-185. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.013.
 • Kolackova, M.; Moulick, A.; Kopel, P.; Dvorak, M.; Adam, V.; Klejdus, B.; Huska, D.; Antioxidant, gene expression and metabolomics fingerprint analysis of Arabidopsis thaliana treated by foliar spraying of ZnSe quantum dots and their growth inhibition of Agrobacterium tumefaciens. J. Hazard. Mater. 2019, 365, 932-941. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2018.11.065.
 • Strejckova, A.; Dvorak, M.; Klejdus, B.; Krystofova, O.; Hedbavny, J.; Adam, V.; Huska, D.; The strong reaction of simple phenolic acids during oxidative stress caused by nickel, cadmium and copper in the microalga Scenedesmus quadricauda. New Biotech. 2019, 48, 66-75. DOI: 10.1016/j.nbt.2018.07.004.
 • Vaneckova, T.; Vanickova, L.; Tvrdonova, M.; Pomorski, A.; Krezel, A.; Vaculovic, T.; Kanicky, V.; Vaculovicova, M.; Adam, V.; Molecularly imprinted polymers coupled to mass spectrometric detection for metallothionein sensing. Talanta 2019, 198, 224-229. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.01.089.
 • Jimenez Jimenez, A. M.; Moulick, A.; Bhowmick, S.; Strmiska, V.; Gagic, M.; Horakova, Z.; Kostrica, R.; Masarik, M.; Heger, Z.; Adam, V.; One-step detection of human papilloma viral infection using quantum dot-nucleotide interaction specificity. Talanta 2019, 205, 1-8. DOI: 10.1016/j.talanta.2019.07.006.
 • Alves, M. N.; Miro, M.; Breadmore, M. C.; Macka, M.; Trends in analytical separations of magnetic (nano)particles. TRAC-Trends Anal. Chem. 2019, 114, 89-97. DOI: 10.1016/j.trac.2019.02.026.
 • Rahbar, M.; Wheeler, A. R.; Paull, B.; Macka, M.; Ion-exchange based immobilization of chromogenic reagents on microfluidic paper analytical devices. Analytical Chemistry 2019, 91, 8756-8761. DOI: 10.1021/acs.analchem.9b01288.
 • Milosavljevic, V.; Jamroz, E.; Gagic, M.; Haddad, Y.; Michalkova, H.; Balkova, R.; Tesarova, B.; Moulick, A.; Heger, Z.; Richtera, L.; Kopel, P.; Adam, V.; Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. Biomacromolecules 2019, in press, . DOI: 10.1021/acs.biomac.9b01175 .