• Domů > Krok vpřed v kosmickém průmyslu – Mendelova univerzita součástí Brno Space Cluster

Krok vpřed v kosmickém průmyslu – Mendelova univerzita součástí Brno Space Cluster

Kosmický průmysl vždy tvořil a tvoří i dnes špičku průmyslu a v České republice tomu není jinak. Už za dob Československa se nespočet našich vědců a techniků podílelo na nejrůznějších vesmírných misích a celá řada kosmických sond a družic byla či je vybavena československými/českými přístroji. Jsme tak zapsáni na evropské mapě kosmického průmyslu a přibývá stále více firem, které jsou dodavateli pro kosmický průmysl a realizují složitější a komplexnější projekty. Cestu tímto směrem podporuje také založení Brno Space Clusteru, který by měl posílit spolupráci a konkurenceschopnost v tomto sektoru.

Jde o vytvoření silnějšího hráče

Motivem pro vznik Brno Space Cluster byla společná touha po spolupráci a vytváření vlastních a náročnějších vesmírných projektů, vědeckých i komerčních. „Jedna firma zvládne něco málo, ale jako klastr máme mnohem větší šanci prorazit a dělat větší a konkurence schopnější projekty. Máloco v tomto průmyslu dělá jen jedna firma, z vlastní zkušenosti víme, že je to hlavně o spolupráci,“ přiznává Václav Havlíček, manažer a předseda Brno Space Cluster.

Sdružování menších firem v jednu společnost má obrovský potenciál sahající daleko za hranice kosmického průmyslu. Klastry tohoto typu přispívají nejen inovacím a efektivnímu výzkumu, šetří ale i čas a kapacity. „Často se stávalo, že nás na informačním setkání k připravovanému projektu bylo pět – z každé firmy jeden, přitom jsme ale projekt vždy řešili dohromady. Klastr dává smysl i v těchto záležitostech, jde o to vytvořit silnějšího a schopnějšího hráče, než jsou firmy jako jednotlivci,“ dodává Havlíček.

Jsme připraveni čelit výzvám

Na důvěře mezi firmami se dá rozvíjet sdružení s obrovským potenciálem, k tomu chce přispět i Mendelova univerzita. „Spojitost mezi zemědělskými obory a kosmickým průmyslem nemusí být na první pohled jasná. Je ale důležité si uvědomit, že už dnes jsou i v těchto oborech využívána data, která získáváme pomocí kosmických družic. Pokud se podíváme trochu více do budoucnosti, velkou výzvou pro většinu zemědělských oborů bude zajištění kvalitní a dlouhodobě udržitelné stravy astronautům na oběžných drahách i dlouhodobých misích na jiné planety. Strava v podobě brambor a jiných plodin to ale zřejmě nebude – domníváme se, že dobrou volbou budou právě mikrořasy, kterými se zde na univerzitě zabýváme již několik let,“ objasňuje vstoupení Libor Lenža, vedoucí Laboratoře Space Agri Technologies na Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty.

Hlavním cílem Mendelovy univerzity v rámci této spolupráce bude přispívat primárně na poli biotechnologií. „Vesmírný výzkum v sobě vždy zahrnoval progresivní technologie, které se velmi rychle staly součástí našeho běžného života. Jako univerzita můžeme nabídnout expertízu v oblasti řasových biotechnologií, moderních editací genomu a řady dalších včetně zemědělství, které bude čelit v mimozemském prostoru obrovským výzvám,“ popisuje Vojtěch Adam, vedoucí Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty.

Vědci z Mendelovy univerzity již v minulosti aktivně přispívali v tzv. ambiciózních projektech v rámci národní výzvy Evropské kosmické agentury ESA. Nyní v rámci klastru řeší firmy tyto výzvy společně. Univerzita také spolupracuje se společností SAB Aerospace, největší tuzemskou firmou v odvětví kosmického průmyslu a jednou ze zakládajících firem klastru, a to v rámci připravované mise Slavia, která by mohla položit základní kámen pro pozdější kosmickou těžbu na asteroidech. „Už dnes využíváme velmi pokrokové technologie a dalo by se říct, že možná ani nejsme schopni dohlédnout na další vyvíjející se aplikace, které budou velmi dobře použitelné právě i v oblastech agronomie a jiných, kterými se zde na MENDELU úzce zabýváme,“ dodává Lenža.

Nové příležitosti pro studenty

Vzniklý klastr má za cíl přispívat nejen v rámci výzkumných aktivit, ale i v oblasti vzdělávání a popularizace vědy. Mezi hlavní benefity této spolupráce, kterými jsou aktivní účast na špičkových projektech a sdílení řady poznatků z oblasti kosmických technologií, můžeme řadit také nové možnosti pro naše studenty. „Jedním z důvodů členství je i založení nové Laboratoře Space Agri Technologies, která se zabývá vývojem pokročilých metod využitelných pro pěstování rostlin a kultivaci mikrořas v extrémním prostředí včetně kosmického prostoru. Již nyní jsou někteří studenti zapojeni do projektů, které v rámci klastru připravujeme, a mohou tak v našich laboratořích sami provádět experimenty,“ vysvětluje Lenža. Univerzita bude moci studentům do budoucna nabídnout i odbornou praxi v některých prestižních členských firmách. Zájem o toto odvětví mezi nimi totiž rapidně vzrůstá. „Již nyní máme vypsaných několik závěrečných prací, které se zabývají vesmírným výzkumem. Pozorujeme velký zájem o tato unikátní témata a chceme studentům nabídnout možnost se v tomto odvětví více vzdělávat,“ popisuje Adam.

Věda, výzkum a inovace vždy přináší nejlepší výsledky díky vzájemnému přispívání a multidisciplinárnímu přístupu. „Jaké překážky musíme překonat, abychom pěstovali na Marsu běžnou zeleninu? Nevím, zdali tuto otázku vyřešíme zrovna my, ale věřím, že můžeme významně přispět,“ vystihuje Adam.

 

Kontakt pro bližší informace:

Ing. Libor Lenža, vedoucí Laboratoře Space Agri Technologies Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU,