• Domů > Dva úspěchy v soutěži Brno Ph.D. talent

Dva úspěchy v soutěži Brno Ph.D. talent

Dva úspěchy v soutěži Brno Ph.D. talent

Markéta Charousová a Barbora Tesařová, dvě mladé vědkyně, které uspěly v soutěži Brno Ph.D. talent, se zabývají léčbou rakoviny. Obě byly mezi 25 oceněnými vědci a své výzkumné úkoly řeší v rámci Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny Ústavu chemie a biochemie.

Tématem vědecké práce Markéty Charousové je odstranění nežádoucích účinků chemoterapie a zvýšení její účinnosti. Kombinace chemoterapie a genové terapie by měla pacientům přinést možnost podávání léčebných prostředků v nižších dávkách a s vyšší účinností. Kolegyně Barbora Tesařová, kterou na Mendelovu univerzitu přivedla odborná stáž, se zabývá studiem povrchových modifikací nanočástic, které mohou pomoci zvýšit úspěšnost léčby. Jak obě vědkyně shodně dodávají – na jejich vědecké práci je těší a motivuje fakt, že výsledky mají šanci být uplatněny v praxi. Výzkum přímo v Laboratoři nádorové biologie a nanomedicíny je pro ně výzvou i dobrodružstvím a splněným snem o tom, jak by měl výzkum vypadat.

„Za úspěchem stojí především multidisciplinarita, ze které naše laboratoř těží. Oblast nanomedicíny je natolik komplexní, že pouze kombinací materiálových, chemických a biologických věd lze dosahovat unikátních výsledků. Obě oceněné toto svou prací již teď potvrzují. Je také nutné zmínit skvělé přístrojové vybavení, které máme k dispozici a které se letos ještě bude rozrůstat“ představuje moderní vědecké pracoviště Mendelovy univerzity v Brně Zbyněk Heger, vedoucí Laboratoře nádorové biologie a nanomedicíny..

V České republice je nádorové onemocnění ročně diagnostikováno přibližně u 94 000 osob, a jejich následkům podlehne každý rok 27 000 pacientů. Výskyt nádorových onemocnění však narůstá vysokým tempem – až o 20 % každých 10 let.

Soutěž Ph.D talent má za cíl přivést a udržet v jihomoravské metropoli špičkové vědce, zaměřuje se na podporu talentů v přírodovědných a technických oborech, konkrétně v oblastech Life Sciences a IT. Projekt reaguje na nevyhovující podmínky doktorského studia v ČR. Po dobu tří let budou ocenění studenti ke své doktorské práci dostávat stipendium 100 tisíc korun ročně. Do posledního, sedmého ročníku soutěže Brno Ph.D. Talent přihlásilo své vědecké projekty 101 začínajících doktorských studentů.

Odborné informace: Zbyněk Heger, e-mail: heger@mendelu.cz