• Domů > Zmrzlina pro malé, mikroskop pro velké. Noc vědců nabídla pro každého něco

Zmrzlina pro malé, mikroskop pro velké. Noc vědců nabídla pro každého něco

Přelom září a října patří už tradičně celorepublikové populárně-naučné akci Noci vědců. Letos se brány univerzit, výzkumných ústavů a laboratoří otevřely 27. září. Veřejnost tak měla možnost se seznámit s prací vědců a připomenout si jejich důležitost pro společnost. Brněnský Ústav chemie a biochemie samozřejmě nemohl chybět. Obzvláště, když se letošní akce nesla pod heslem Šetrně k planetě, což je i cíl nejednoho z našich výzkumů.

Na své si přišli malí i velcí návštěvníci. Pro děti byly přichystané jednoduché pokusy jako Hrnečku vař, kdy pěna ze saponátu vylézala z kádinky
do všech stran, případně Chemikova zahrádka, při které krystaly vhozené do vodního skla rostly přímo před očima. A přestože se to od chemické laboratoře nečeká, připravili jsme jim i něco na mlsání – zmrzlinu vyrobenou za pomoci dusíku a jogurtu.

Starší návštěvníci zmrzlinou také nepohrdli, pro ně jsme si však nachystali i další věci. Vytvořili jsme celkem dva prohlídkové okruhy, na nichž se mohli lidé seznámit s naším přístrojovým vybavením a zejména s projekty, na nichž v současnosti pracujeme.

Z přístrojů nejvíce zaujaly elektronový mikroskop SEM, v němž lze naživo pozorovat měděné nanočástice naší výroby, a také 3D tiskárna, na které vyrábíme pomůcky pro výzkum. Hlavní naplní tiskáren je pak výroba 4 prototypových zařízeních, které mají od desítek po stovky vytištěných dílů.

Návštěvníkům jsme rovněž ukázali, čím se zabývají jednotlivé laboratoře našeho Ústavu. Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin představila výzkum nanočástic a jejich aplikace na rostliny i jednobuněčné řasy. Nechyběla ani zmínka o dvou evropských projektech: H2020 GreenPatrol, který je zaměřený na robotizaci identifikace patogenů a H2020 Greener zkoumající využití mikrořas k biodegradaci azobarviv projekt.

V Laboratoři elektrochemie zaujal veřejnost atomový absorpční spektrometr, na kterém lze vidět barevnou změnu plamene díky různým prvkům. Poté následovalo seznámení se samotnou elektrochemií, její využití v lékařství (skrze moderní glukometry) nebo jak pomocí elektrochemie můžeme zjistit obsah těžkých kovů v půdách a ve vodě.

Laboratoř environmentální chemie využila Noc vědců k upozornění na znečištění vodních toků, moří a oceánů polutanty. Zároveň ukázali možnosti řešení pomocí enzymů z hub, které tyto škodliviny rozkládají. Velkými tématy bylo i zamoření planety mikroplasty, omezení plastů v domácnostech
a také zbytečné vyhazování jídla. Nechyběla ani praktická ukázka, jak se v laboratoři snaží pomocí řízeného kompostování tento problém řešit.

V Laboratoři prvkové a speciační analýzy byla představena pasivní vzorkovací technika zvaná difúzní gradient v tenkém filmu (DGT), která je
v rámci výzkumné skupiny využívána ke sledování biologické dostupnosti těžkých kovů z různých složek životního prostředí.

Na závěr programu mohli lidé v Laboratoři bioanalýzy a zobrazování pozorovat přípravu fluorescenčních nanočástic (kvantových teček) pomocí UV záření. Představeny byly i různé spektrální a separační metody, které se běžně používají pro charakterizaci a studium těchto fluoreskujících látek.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast a těšíme se, že se s nimi a s dalšími z vás setkáme i na další Noci vědců.