• Domů > Příprava rekonstrukce objektu Ústavu chemie a biochemie úspěšně pokračuje

Příprava rekonstrukce objektu Ústavu chemie a biochemie úspěšně pokračuje

Již několik let je různou intenzitou připravován klíčový investiční projekt na komplexní modernizaci a rozšíření objektu D v areálu Mendelovy univerzity v Brně, ve které sídlí náš ústav. Samotný objekt je jedním z nejstarších v rámci univerzity a prodělal po dobu své existence několik menších a minimálně dvě větší rekonstrukce či dostavby. I když se současné i minulé vedení ústavu, fakulty i univerzity snažilo a snaží o udržení provozuschopnosti objektu, technologií a vybavení, je stále složitější a nákladnější udržet tento objekt ve funkčním a vyhovujícím stavu. Navíc aktivity ústavu, jak vzdělávací, tak výzkumné, se v posledních letech významně navýšily. To znamená významnou potřebu na plochy laboratoří a učeben pro výuku, stejně jako laboratoří pro výzkum i výuku a samozřejmě pracoven odborných pracovníků, studentů, ale také sociálního a technického zázemí.

Současný stav objektu ústavu je sice ještě provozuschopný díky péči současného i minulého vedení, avšak jeho vnitřní instalace a konstrukce jsou již za svou životností. Také neposkytuje přiměřený prostor pro současné aktivity ústavu.

 

To vše jsou důvody, které vedly k přípravě rozsáhlé rekonstrukce a nástavby celého objektu, na které už více jak rok intenzivně pracuje početný projektový tým složený ze zástupců různých odborů a oddělení univerzity ve spolupráci s vybraným externím zhotovitelem projektové dokumentace.

Za poslední rok se nám podařilo celou přípravu náročné rekonstrukce významně posunout a v současné době se pracuje na projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení (tzv. sloučené řízení). V roce 2018 byla zpracována studie pro definování základních parametrů rekonstrukce potřebných pro žádost o finanční dotaci ze strany MŠMT. Následně byla zpracována další, nové studie, která již vycházela ze stavebně-technického průzkumu, který ukázal současný stav objektu, jeho hlavní problémy a předběžně definoval nutná opatření a náklady na ně.

Na tuto etapu navázala v druhé polovině roku 2019 další etapa podrobnějších stavebně-technických průzkumů, které se zabývaly například výskytem vlhkosti v suterénních prostorách, statikou objektu, stavem rozvodů a technologických zařízení, prostorovým uspořádáním a celou řadou dalších aspektů. Jedním z posledních zásadních úkonů stavebně-technického průzkumu byl inženýrsko-geologický průzkum pomocí 15 metrů hlubokého vrtu, který jsme provedli před vchodem do objektu, abychom ověřili stav a charakter podloží, potvrdili si známé skutečnosti a získali potřebné informace pro založení přístavby objektu (včetně výtahu) a zejména statického zajištění základů celého objektu. V obrazové příloze najdete pár snímků z této netradiční podívané.

V posledních měsících bylo po řadě diskusí a konzultací, jednání a optimalizací přijato finální půdorysné řešení celého objektu, byla doložena nutnost demolice stávajícího třetího patra, které není staticky únosné pro nástavbu dalšího, čtvrtého patra a částečnou nástavbu patra pátého. Byl také doložen a definován rozsah potřebného statického zajištění objektu.

V návaznosti na finalizaci půdorysného řešení bylo diskutováno také architektonické řešení celé stavby, které se snaží zakomponovat stávající půdorys a rozšiřující se hmotu objektu do stávajícího areálu, kde najdeme budovy historické i budovy zcela moderní. Jedno z možných řešení si můžete v podobě vizualizace prohlédnout v obrazové příloze.

Jedna z možných variant finálního vzhledu objektu D.

 

Rekonstrukce se netýká jen samotného objektu D, ale zasahuje také do svého okolí, ať už ovlivňuje vedlejší objekt J, musí technicky řešit rozmístění vzduchotechnických zařízení na střeše spojovacího krčku mezi objekty A a D nebo řešit zásobování laboratoří technickými plyny a tedy skladování a připojení tlakových lahví s těmito plyny v okolí objektu.

Přípravy na velkou rekonstrukci zahrnují všechny systémy, rozvody, technologie a prvky stavby a jejího vybavení. Takže budou řešena také úpravy vzduchotechnických zařízení na střeše spojovacího krčku mezi objekty D a A.

Přípravy na velkou rekonstrukci zahrnují všechny systémy, rozvody, technologie a prvky stavby a jejího vybavení. Takže budou řešena také úpravy vzduchotechnických zařízení na střeše spojovacího krčku mezi objekty D a A.

Při pohledu na budovu D shora je více než jasné, že většina konstrukcí je na hranici životnosti a celková rekonstrukce je rozumnou volbou a je velmi potřebná.

Při pohledu na budovu D shora je více než jasné, že většina konstrukcí je na hranici životnosti a celková rekonstrukce je rozumnou volbou a je velmi potřebná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o velmi náročnou činnost a přípravu, které se všechny zapojené složky maximálně věnují, abychom již ve fázi přípravy podchytili pokud možno všechny možné, předvídatelné technické komplikace, navrhli možná řešení, optimalizovali poměr ceny a přínosů a pořádně se připravili na fázi výběru dodavatele a hlavně samotnou realizaci. Kvalitní příprava takto rozsáhlé rekonstrukce se ve fázi realizace vždy vyplatí.

Tak si držme palce a neumdlévejme na mysli, bude to ještě náročné, ale výsledek bude stát za to.