• Domů > Významné zlepšení podmínek pro výzkum i výuku

Významné zlepšení podmínek pro výzkum i výuku

Provoz Ústavu chemie a biochemie byl na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 do značné míry omezen, jelikož byly realizovány plánované a nezbytné rekonstrukce tří laboratoří. Důvody rekonstrukce byly v zásadě dva. Ten první byl havarijní stav, který prakticky znemožňoval provoz jedné z laboratoří a druhý nutnost změny funkce laboratoře v návaznosti na realizované významné výzkumné záměry a projekty.

Jednalo se o komplexní modernizace tří laboratoří a v jedné další šlo jen o doplnění chladící jednotky. Součástí rekonstrukce byla také částečná modernizace počítačové sítě ústavu, doplnění rackové skříně pro připojení laboratoří k internetu. Komplexní modernizací prošly laboratoře Výzkumná skupina bioanalýzy a genového inženýrství (Laboratoř prvkové a speciační analýzy), Výzkumné skupiny syntézy a chemické analýzy a Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny.

Laboratoř prvkové a speciační analýzy

Laboratoř prvkové a speciační analýzy (N2018) byla již provozu neschopná, díky odkladům plánovaných oprav a zejména díky havárii vody, při které došlo k provlhnutí a vzdutí podlah. Bylo také potřeba vybavit laboratoř kvalitní a výkonnou vzduchotechnikou, včetně chlazení. Rekonstrukce se týkala podlahy (položení nové lité epoxidové podlahy), opravy stěn, elektrických rozvodů, internetového připojení, vzduchotechniky, přívodů technických plynů a také vnitřního vybavení (laboratorního nábytku a úložných prostor). Jak vypadal výchozí stav, jak probíhala rekonstrukce a jak laboratoř vypadá dnes, se můžete přesvědčit v obrazové příloze.

Laboratoř syntézy

Další laboratoř, která prošla zásadní modernizací, je laboratoř syntézy využívaná velmi intenzivně Výzkumnou skupinou syntézy a chemické analýzy. Rekonstrukce spočívala v kompletní výměně povrchů stěn laboratoře (chemicky odolné obklady, keramická dlažba), instalaci havarijní sprchy a odpadů, nových digestoří, laboratorního nábytku a také přívodů a regulačních armatur technických plynů.

Laboratoř pro chov a vyšetřování laboratorních zvířat

Poslední laboratoří, která díky rekonstrukci zcela změnila účel, byla laboratoř určená pro výzkumné projekty a činnost Výzkumné skupiny molekulární biologie a nanomedicíny. Z původní standardní chemické laboratoře byla rekonstrukcí vytvořena moderní laboratoř pro chov a vyšetřování laboratorních zvířat. Laboratoř byla rozdělena tak, aby splňovala náročné podmínky stanovené pro chov laboratorních myší platnou legislativou. Kromě komplexní obnovy povrchů stěn i podlah, instalace vzduchotechnického zařízení, se jednalo také o instalace automatických dveří s přístupovým systémem a vybavení potřebným laboratorním nábytkem a vybavením.

V průběhu rekonstrukce nebyl nikdo z pracovníků, který by si probíhající rekonstrukce nevšiml, protože práce byly realizovány za běžného provozu. Znamenalo to značné omezení zejména v druhém patře, hluk, prach a další komplikace. Rekonstrukce je prakticky za námi a řešíme už jen určité formální záležitosti. Laboratoře již slouží svému účelu a toto plošně malé, ale významné zlepšení podmínek pro práci, je příslibem pro budoucnost. Zásadnější zlepšení podmínek pro naši činnost nastane po ukončení komplexní rekonstrukce celého objektu.

Děkujeme všem kolegyním a kolegům za trpělivost a vstřícnost v průběhu stavebních prací.