Laboratoř prvkové a speciační analýzy

Laboratoř prvkové a speciační analýzy je výzkumně zaměřena především na analýzy stopových prvků, ale i mikro a makro prvků (Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, Pt, Zn, Fe, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Te, Au, Ag, Se), jak v environmentálních a biologických vzorcích, tak i v potravinách rostlinného a živočišného původu. Pro stanovení těchto prvků využíváme metodu AAS a jednotlivé specie rtuti (Hg2+, MeHg+, EtHg+, PhHg+) analyzujeme metodou HPLC-CV-AFS.

Laboratoř prvkové a speciační analýzy

 

Jedním z našich hlavních výzkumných záměrů je studium difúzních a kinetických procesů probíhajících v životním prostředí s využitím DGT (techniky difúzního gradientu v tenkém filmu) k analýze biodostupných forem, především těžkých kovů.


Ing., Andrea Ridošková, Ph.D.

Vedoucí laboratoře prvkové a speciační analýzy
Akademická pracovnice – odborná asistentka


Telefon: 420 545 133 276
Adresa pracoviště: ÚCB AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – Budova D
Označení kanceláře: BA02N3006
E-mail:


Členové týmu

Vypsaná témata disertačních prací

 • Volné téma-kovy v životním prostředí
 • Biologická dostupnost rtuti pro užitkové plodiny

Projekty

 • Mobility ČR-Francie – Využití fyzikálně-chemických metod pro odhad biodostupných forem arsenu v zemědělských, urbánních a lesních půdách s LGCgE-ISA Lille, Yncréa Hauts-de-France (2020-2021)
 • GAČR: Technika difúzního gradientu v tenkém filmu: účinný nástroj pro předpovídání biologické dostupnosti rtuti (2019-2021).
 • OP VVV: European Regional Development Fund in the Operational Programme Research, Development and Education: Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH (2019-2023).
 • Týmový projekt IGA AF-IGA2020-TP010 (2020-2021).

Nejvýznamnější publikace skupiny za posledních 5 let

 • PELCOVÁ, Pavlína; RIDOŠKOVÁ, Andrea; HRACHOVINOVÁ, Jana; GRMELA, Jan. Fractionation Analysis of Mercury in Soils: A Comparison of Three Techniques for Bioavailable Mercury Fraction Determination. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. URL: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4797
 • SMOLÍKOVÁ, Vendula; PELCOVÁ, Pavlína; RIDOŠKOVÁ, Andrea; Hedbávný, Josef; Grmela, Jan. Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2020. 1102 Pages: 36-45 ISSN 0003-2670. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042
 • RIDOŠKOVÁ, Andrea; PELFRENE, Aurelie; DOUAY, Francis; PELCOVÁ, Pavlína; SMOLÍKOVÁ, Vendula; ADAM, Vojtěch. Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus x giganteus. Environmental Toxicology and Chemistry. 2019. 38(2), s. 321-328. ISSN 0730-7268. Dostupné z: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4318
 • PELCOVÁ, Pavlína; ZOUHAROVÁ, Iveta; RIDOŠKOVÁ, Andrea; SMOLÍKOVÁ, Vendula. Evaluation of mercury availability to pea parts (Pisum sativum L.) in urban soils: Comparison between diffusive
  gradients in thin films technique and plant model. Chemosphere. 2019. 234. 373-378. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.076.
 • PELCOVÁ, Pavlína; VIČAROVÁ, Petra; DOČEKALOVÁ, Hana; POŠTULKOVÁ, Eva; KOPP, Radovan; MAREŠ, Jan; SMOLÍKOVÁ, Vendula. The prediction of mercury bioavailability for common carp (Cyprinus carpio L.) using the DGT technique in the presence of chloride ions and humic acid. Chemosphere. 2018. sv. 211, č. November, s. 1109–1112.ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.07.202
 • VIČAROVÁ, Petra — DOČEKALOVÁ, Hana — POŠTULKOVÁ, Eva — MAREŠ, Jan — KOPP, Radovan — PELCOVÁ, Pavlína. Reduction of Mercury Accumulation in Carp Tissues (Cyprinus carpio L.) by Natural Organic Matter and Chlorides. International Journal of Environmental Research. 2018. sv. 12, č. 2, s. 127–133. ISSN 1735-6865.
 • RIDOŠKOVÁ, Andrea; DOČEKALOVÁ, Hana; PELCOVÁ, Pavlína. Prediction of Cadmium, Lead and Mercury Availability to Plants: A Comparison between Diffusive Gradients Measured in a Thin Films
  Technique and Soil Grown Plants. Journal of Elementology. 2017, 22(1), 349-363. ISSN 1644-2296. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.5601/jelem.2016.21.2.1075
 • PELFRENE, Aurelie; KLECKEROVÁ, Andrea; POURRUT, Bertrand; NSANGANWIMANA, Florien; DOUAY, Francis; WATERLOT, Christophe. Effect of Miscanthus cultivation on metal fractionation and human
  bioaccessibility in metal-contaminated soils: comparison between greenhouse and field experiments. Environmental Science and Pollution Research. 2015, 22(4), 3043-3054. ISSN 0944-1344. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3585-1
 • ADAMCOVÁ, Dana; RADZIEMSKA, Maja; RIDOŠKOVÁ, Andrea; BARTOŇ, Stanislav; PELCOVÁ, Pavlína; ELBL, Jakub; KYNICKÝ, Jindřich; BRTNICKÝ, Martin; VAVERKOVÁ, Magdalena Daria. Environmental assessment of the effects of a municipal landfill on the content and distribution of heavy metals in Tanacetum vulgare L. Chemosphere. 2017. sv. 185, č. October, s. 1011–1018. ISSN 0045-6535. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653517311037
 • PELCOVÁ, Pavlína; DOČEKALOVÁ, Hana; KLECKEROVÁ, Andrea. Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography – atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction. Analytica Chimica Acta. 2015. sv. 866, č. 1, s. 21–26. ISSN 0003-2670. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267015001002
 • PELCOVÁ, Pavlína; DOČEKALOVÁ, Hana; KLECKEROVÁ, Andrea.
  Development of the diffusive gradient in thin films technique for the measurement of labile mercury species in waters. Analytica Chimica Acta. 2014. sv. 819, č. 28 March 2014, s. 42–48. ISSN 0003-2670. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267014001962