• Domů > Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie

Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie

Další workshop projektu – Sluneční soustava, kosmický výzkum a astrochemie

Dne 28. září 2019 od 10:00 hodin pořádají Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) druhý workshop určený zájemcům o problematiku přípravy experimentů pro stratosférické lety či družice, výzkum vysoké atmosféry a kosmického prostoru.

Srdečně Vás zveme na jednodenní workshop

SLUNEČNÍ SOUSTAVA KOSMICKÝ VÝZKUM A ASTROCHEMIE

určený zájemcům z řad studentů vyšších ročníků středních škol, škol vysokých, ale i pracovníků výzkumných a výrobních organizací se zájmem o výzkum a využití prostředí stratosféry a kosmického prostředí v okolí Země a základní poznatky o Sluneční soustavě a jejím výzkumu. Vzdělávací workshop se uskuteční dne 28. září 2019od 10:00 hodin do 17:00 hodin v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Workshop bude zaměřen na dvě oblasti: (1) Na základní poznatky o Sluneční soustavě z pohledu jejího výzkumu a astrochemie a (2) na problematiku výzkumu mimozemských těles ve Sluneční soustavě automatickými sondami. Součástí workshopu budou také teoretické základy orientace na obloze.

V průběhu workshopu budou vypuštěny pikobalóny a možná budeme testovat sensory pro měření zrychlení na vodních raketách (obojí v případě dobrého počasí).

Workshop se koná v rámci projektu Společně mezi Zemí a vesmírem spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů.

Prosíme o potvrzení účasti do 25. 9. 2019 na e-mailovou adresu marketa.ryvolova@seznam.cz.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM WORKSHOPU

 10:00 – 10:15

Úvodní slovo – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně
10:15 – 11:15 Sluneční soustava – historie výzkumu a aktuální poznatky – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně
11:30 – 12:30 Meziplanetární hmota – klíč k historii nejen Sluneční soustavy – Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
12:30 – 13:15 Přestávka a drobné občerstvení
13:15 – 14:15 Dálkový a robotický výzkum těles Sluneční soustavy  – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně (součástí příspěvku bude samostatná práce účastníků)
14:30 – 15:00 Teoretické základy orientace na obloze – Jiří Srba, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
15:00 – 17:00 Praktická část workshopu – vzorkování v terénu a jeho vyhodnocení a dokumentace  – Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí. p. o. a Mendelova univerzita v Brně