• Domů > Bronzová medaile za dlouhodobou spolupráci

Bronzová medaile za dlouhodobou spolupráci

Bronzová medaile za dlouhodobou spolupráci

Je nám ctí oznámit, že pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. dostal ocenění děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. Bronzovou mendaily si vysloužil za dlouhodobou spolupráci ve výzkumu a vzdělání v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd.