• Domů > Zemřel prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

Zemřel prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.


S lítosti oznamujeme, že dne 1. září 2020 zemřel ve věku 62 let pan prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
, náš kolega, přítel a vedoucí Laboratoře metabolomiky sekundárních metabolitů. Za svojí dlouhodobou výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti fyziologie rostlin na Ústavu biologických a ekologických věd byl oceněn v roce 2018 bronzovou pamětní medailí.

Čest jeho památce.

prof. Bořivoj Klejdus – smuteční oznámení