• Domů > Mezinárodní den žen ve vědě se letos slaví již po šesté

Mezinárodní den žen ve vědě se letos slaví již po šesté

I letos bude 11. únor patřit Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě. Svátek, jehož datum stanovilo Valné shromáždění Organizace spojených národů již v roce 2015, má upozornit především na genderové nerovnosti. Role žen a dívek je i ve vědě důležitá a celosvětový svátek má napomoci globálnímu zrovnoprávnění. Ke svátku se každoročně připojuje i řada českých institucí jako například Ústav chemie a biochemie, který se snaží být příkladem genderového boření mýtu ve vědecké sféře.

Podle publikace Evropské komise She Figures 2018, která mapovala 42 vybraných evropských a dalších zemí, skončila Česká republika s podílem 27 % žen mezi výzkumníky na 40. místě. Obsadili jsme tak na třetí příčku od konce. Přitom například slovenské kolegyně jsou na tom o poznání lépe. Dosáhly 42% zastoupení, což je dokonce nadprůměrná hodnota i v rámci celé Evropské unie, průměr tehdejší unijní osmadvacítky totiž v roce 2015 činil 33,4 %. Ovšem i v České republice lze najít ve vědě instituce, které jdou „proti proudu“. 

Pozitivním příkladem a inspirací může být i náš ústav. Více než polovinu (56) ze všech zaměstnanců (110) tvoří ženy. Což mimo jiné souvisí i se vstřícným přístupem k jejich zaměstnávání například během mateřských a rodičovských dovolených. Vyšší zastoupení dívek zaznamenává náš ústav i mezi studenty, a to ve všech třech stupních. Tedy na studiu bakalářském, magisterském i doktorandském. O titul Bc. Nyní usiluje 54 studentek z celkem 61 studujících, k magisterskému studiu míří 32 studentek a „jen“ 6 studentů. Doktorandů je v ústavu celkem 49. Ženy jsou opět v přesile, o titul PhD se jich uchází třicet.

Ženy na našem pracovišti zastávají manažerské a řídící pozice. Ve vedení jednotlivých skupin máme tři ženy a pět mužů a na pozici vedoucí laboratoře máme 7 žen a 4 muže,“ dodává vedoucí ústavu prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Členka Výzkumné skupiny bioanalýzy a genového inženýrství, dvojnásobná maminka doc. Pavlína Pelcová, Ph.D, si vstřícnost pochvaluje.

Nikdy jsem nemusela volit mezi rodinou a vědou, a to díky skvělým lidem v ústavu i v rodině. Vedení ústavu se mi vždy snažilo maximálně vyjít vstříc ať již částečnými úvazky, tak i umožněním práce z domu. Připouští, že být vědkyní i maminkou je těžké a krásné zároveň. „Vše je možné díky skvělým lidem, které mám kolem sebe. Ať v práci nebo v soukromí,“ uzavírá mladá vědkyně.

Právě na nutnost empatického přístupu k dívkám a ženám chceme v den jejich svátku upozornit. Genderové stereotypy bohužel přetrvávají i v naší moderní společnosti. Nemůžeme si dovolit plýtvat potenciálem poloviny lidstva je věta, kterou nedávno vyslovil šéf OSN António Guterres. Věda není jenom mužský svět – hlavně o to jde. Je třeba pomoci ženám, které mají nakročeno k úspěšné vědecké kariéře.