• Domů > Mezi Zemí a vesmírem

Mezi Zemí a vesmírem

mezi zemí a vesmírem


Ve dnech 11. -12. prosince 2019 pořádá Ústav chemie a biochemie ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity (SOSA) dvoudenní seminář s názvem Mezi Zemí a vesmírem. Seminář je určen zejména studentům pedagogickým pracovníkům, ale také zástupcům univerzit, malých a středních firem a dalším zájemcům. Srdečně Vás zveme na seminář zaměřený na vybrané oblasti soudobé vědy a techniky, od kosmických technologií a jejich aplikace do běžného života, přes moderní fyziku, nové technologie až po astrochemii a přínosy letů do stratosféry. Kromě toho se budou vybrané příspěvky týkat také připravovaných či realizovaných projektů výzkumu stratosféry. Cílem akce je navázat širší spolupráci, případně prohloubit rozvíjející se spolupráci na úrovni firem, univerzity, výzkumných pracovišť a studentů z obou stan hranice. Akce je určena všem zájemcům z řad studentů středních a vysokých škol, zástupcům firem a malých a středních podniků a široké veřejnosti. Seminář s názvem

Mezi zemí a vesmírem

se uskuteční ve dnech 11. – 12. prosince 2019 v konferenčních prostorách Mendelovy univerzity v Brně, v objektu M(M 2.12) na ulici Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Konference se koná v rámci projektu Společně mezi Zemí a vesmírem spolufinancovaného OP Interreg V-A SR-ČR Fondem malých projektů. Seminář pořádají Ústav chemie a biochemie AF MENDELU v Brně a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 9. 12. 2019 na níže uvedenou e-mailovou adresu. Všechny zájemce srdečně zvou Doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., v. r. Jakub Kapuš, v. r. Ústav chemie a biochemie AF MENDELU – předseda SOSA                                                    

Kontakty: Mendelova univerzita v Brně Ústav chemie a biochemie Agronomické fakulty – Budova D Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Černá Pole E-mail: marketa.ryvolova@seznam.cz

PLÁNOVANÝ PROGRAM KONFERENCE

11. prosince 2019  

10:00 – 10:10 Úvodní slovo – Vojtěch Adam, vedoucí Ústavu chemie a biochemie AF MENDELU a prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity Brno, držitel ERC grantu
10:10 – 11:00 Stratosféra – laboratoř mnoha možností (i omezení) – Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno
11:15 – 12:00 Moderní analytická chemie – Markéta Vaculovičová, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno
12:00 – 13:00 Přestávka a drobné občerstvení
13:00 – 14:00 Česká vlajka ve vesmíru – Tomáš Ridoško, S.A.B. Aerospace s.r.o.
14:15 – 15:00 Jak fungují systémy satelitní navigace – Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno
15:15 – 16:15 CRISPR – příležitost nebo hrozba? – Dalibor Húska, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno
16:15 – 17:00 Setkání projektového týmu SMZV– plánování realizace a aktivit projektu, možnosti zapojení dalších subjektů, plánované akce

12. prosince 2019

09:00 – 10:00 Kosmické technologie – Tomáš Přibyl, Technické muzeum v Brně
10:15 – 10:45 Fotochemické reakce a jejich význam – Lukáš Nejdl, Ústav chemie a biochemie AF MENDELU Brno
11:00 – 12:00 Od spektroskopie meteorů po detekci impaktů na exoplanetách – Martin Ferus, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
12:00 – 12:45 CubeSaty – budoucnost nejen kosmického průmyslu – Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
12:45 – 13:00 Závěrečné slovo organizátorů

Změny v programy vyhrazeny. Program ke stažení.